fbpx

Brandee ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với ĐHKT Đà Nẵng

 

Brandee đào tạo quảng cáo Facebook tại Viettel Đà Nẵng

 

Thành tựu:
– Tạo nhận thức thị trường về giá trị của Marketing Online trong kinh doanh với mức tăng trưởng 20 lần so với thời điểm cách đây 3 năm.
– Hỗ trợ hơn 1000 nhân sự trẻ có nền tảng tốt về Marketing Online để ứng dụng vào công việc kinh doanh.

Nhân tố làm nên Brandee:

 

Con người là tài sản duy nhất mà chúng tôi có. Nên để hiểu về Brandee thì vui lòng tìm hiểu những con người tại đây.