Tổng quan về Mạng đa kênh (MCN) dành cho người sáng tạo trên YouTube

30/11/2019

Mạng đa kênh (“MCN” hoặc “mạng”) là các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba liên kết với nhiều kênh YouTube để cung cấp dịch vụ, có thể bao gồm cả tăng lượng người xem, dựng chương trình nội dung, cộng tác với người sáng tạo, quản lý quyền kỹ thuật số, kiếm tiền và/hoặc bán hàng.

Kênh liên kết và Kênh thuộc sở hữu và điều hành

Mạng đa kênh có thể có hai loại kênh khác nhau theo mạng YouTube của kênh đó:

 • Kênh liên kết do Mạng đa kênh quản lý theo quy mô và thuộc Chủ sở hữu nội dung liên kết.
 • Kênh thuộc sở hữu và điều hành (O&O) là những kênh thuộc sở hữu và điều hành của Mạng đa kênh. Điều này có nghĩa là Mạng đa kênh có quyền đối với nội dung kênh đó trên YouTube, có đầy đủ trách nhiệm pháp lý về nội dung trên YouTube và quản lý các kênh đó hàng ngày.

Việc phân biệt giữa hai loại kênh này cho phép YouTube áp dụng chính sách và tính năng kênh của chúng tôi một cách rõ ràng và công bằng.  

Mạng đa kênh và các nhà cung cấp dịch vụ khác của bên thứ ba không được YouTube hoặc Google chứng thực nhưng bạn có thể xem danh sách nhà cung cấp dịch vụ có Chứng nhận YouTube trong Danh bạ dịch vụ của Người sáng tạo.

Các khía cạnh quan trọng khi hợp tác với MCN

Tham gia MCN là lựa chọn quan trọng đối với bất kỳ người sáng tạo nào trên YouTube. Trước khi tham gia, hãy đảm bảo bạn hiểu được loại dịch vụ và/hoặc kết quả mà Mạng đa kênh sẽ cung cấp khi bạn thanh toán cho họ. Mặc dù một số người sáng tạo có thể chọn hợp tác với MCN, nhưng bạn không cần tham gia MCN mới có thể thành công trên YouTube. 

Tài nguyên trên YouTube dành cho tất cả người sáng tạo

Đảm bảo bạn biết cách nhận trợ giúp với tư cách là người sáng tạo trên YouTube và sử dụng các tùy chọn hỗ trợ của YouTube có sẵn cho bạn cho dù bạn có tham gia MCN hay không.

Mỗi người sáng tạo trên YouTube đều đủ điều kiện tham gia Chương trình YouTube cho Người sáng tạo, một chương trình cung cấp tài nguyên như các cuộc hội thảo, hội ngộ, tư vấn kênh, sử dụng trang thiết bị sản xuất tại YouTube Space và hơn thế nữa — tất cả đều miễn phí và dựa trên nhu cầu cụ thể của kênh.

Ký hợp đồng với MCN

Hợp đồng MCN mang tính ràng buộc pháp lý, vì vậy điều quan trọng là phải đưa ra quyết định sáng suốt. Thậm chí, bạn nên tham khảo ý kiến từ tư vấn pháp lý riêng của mình.

Trước khi tham gia MCN, hãy đọc kỹ hợp đồng của bạn và đảm bảo bạn hiểu ít nhất một trong các điều sau:

 • Phí do mạng tính
 • Dịch vụ và mức hỗ trợ cụ thể được cung cấp cho kênh của bạn
 • Nghĩa vụ của bạn đối với mạng
 • Thời hạn hợp đồng của bạn 
 • Cách chấm dứt thỏa thuận của bạn

Doanh thu và nhận tiền

Khi bạn tham gia MCN, tất cả doanh thu của bạn sẽ chảy qua tài khoản AdSense của MCN và MCN sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu doanh thu trong YouTube Analytics của bạn.

Việc tham gia MCN không tác động đến phần doanh thu của bạn với YouTube như đã nêu trong Điều khoản dịch vụ của bạn. MCN thường lấy một phần trăm doanh thu từ phần của người sáng tạo trước khi thanh toán cho họ. 

Một số MCN cũng mang đến cơ hội doanh thu bổ sung, chẳng hạn như tài trợ thương hiệu hoặc nhóm bán hàng dành riêng, để có thể đóng góp vào tổng thu nhập cao hơn cho kênh của bạn. Nếu một mạng cung cấp cho bạn những dịch vụ này, bạn nên chắc chắn rằng những dịch vụ này được ghi rõ trong hợp đồng của bạn.

Thông báo cảnh cáo và yêu cầu gỡ bỏ

Mặc dù MCN có thể giúp bạn hiểu hoặc giải quyết khiếu nại, thông báo cảnh cáo hoặc yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền trên kênh của bạn nhưng MCN không thể ngăn những sự việc đó xảy ra. Những kênh bị phát hiện vi phạm nguyên tắc cộng đồng hoặc chính sách bản quyền của YouTube, chẳng hạn như tải nội dung mà họ không sở hữu lên, sẽ nhận được cảnh cáo hoặc các hình phạt khác cho dù họ có là thành viên của MCN hay không.

Bạn có thể tìm hiểu cách giữ cho kênh không phải nhận cảnh cáo và yêu cầu gỡ bỏ trong Trung tâm chính sách và an toànTrung tâm bản quyền YouTube

Xóa quyền truy cập MCN khỏi kênh của bạn

Nếu bạn là một người sáng tạo liên kết và bạn cho rằng hợp đồng với MCN cho phép bạn làm như vậy, bạn có thể yêu cầu xóa quyền truy cập MCN khỏi kênh.

Các phương pháp hay nhất dành cho MCN

Tất cả các MCN đều có trách nhiệm cung cấp giá trị cho người sáng tạo của họ bằng cách làm theo các phương pháp hay nhất của YouTube, bao gồm:

 • Tránh ngôn ngữ spam, gây hiểu lầm để tuyển dụng kênh tham gia MCN.
 • Giải thích rõ trong hợp đồng về các dịch vụ và mức hỗ trợ được cung cấp.
 • Hoạt động theo cách trung thực và minh bạch về các dịch vụ được cung cấp và nghĩa vụ hợp đồng.
 • Giới thiệu và hủy bỏ kênh theo hợp đồng của họ.

Nếu MCN không tuân theo các phương pháp hay nhất này, họ có thể mất các tính năng và khả năng kiếm tiền của tài khoản. Nếu bạn cho rằng MCN không tuân thủ chính sách của YouTube, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ người sáng tạo.

* Nguồn: Youtube