Tùy chỉnh nội dung quảng cáo cho vị trí quảng cáo

30/11/2019

Tạo quảng cáo bằng phương thức tùy chỉnh tài sản theo vị trí quảng cáo

Cách tạo quảng cáo:

 1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào + Tạo.
 3. Chọn mục tiêu ở cấp độ Chiến dịch rồi nhấp vào Tiếp tục.
 4. Chọn đối tượng.
 5. Chọn Chỉnh sửa vị trí quảng cáo trong phần Vị trí quảng cáo.
 6. Nhấp vào Chọn tất cả vị trí quảng cáo hỗ trợ tùy chỉnh tài sản.

  Bỏ chọn ô bên cạnh mọi vị trí quảng cáo mà bạn muốn loại trừ.

 7. Chọn ngân sách và lịch chạy rồi nhấp vào Tiếp tục.
 8. Ở cấp độ Quảng cáo, chọn Trang Facebook và tài khoản Instagram đại diện cho quảng cáo của bạn.
 9. Chọn định dạng quảng cáo là Một hình ảnh hoặc Một video.

  Đối với quảng cáo Một hình ảnh:

  • Tải lên hình ảnh đầu tiên trong phần Hình ảnh. Hình ảnh này sẽ xuất hiện trên Bảng tin Facebook.
  • Nhấp vào Sử dụng hình ảnh khác, sau đó chọn vị trí quảng cáo bạn muốn tải một hình ảnh khác lên từ menu thả xuống. Tiếp tục với tất cả vị trí quảng cáo mà bạn muốn tải nội dung khác lên.
  • Nhấp vào để cắt hình ảnh đã tải lên.

  Đối với quảng cáo Bản trình chiếu hoặc quảng cáo Một video:

  • Tải lên video hoặc bản trình chiếu đầu tiên. Video/bản trình chiếu này sẽ xuất hiện trên Bảng tin Facebook. Bạn có thể nhấp vào để cắt video này.
  • Nhấp vào Sử dụng video khác, sau đó chọn vị trí quảng cáo bạn muốn tải một video hoặc bản trình chiếu khác lên từ menu thả xuống. Tiếp tục với tất cả vị trí quảng cáo mà bạn muốn tải nội dung khác lên.
 10. Hoàn tất quá trình tạo, xem lại và mua chiến dịch.

Quảng cáo của bạn sẽ chạy để hiển thị hình ảnh/video khác nhau cho những người trên các vị trí quảng cáo khác nhau.

Để tăng tốc quá trình tạo hàng loạt quảng cáo trong tương lai, bạn có thể chọn xuất mẫu CSV của quảng cáo. Tìm hiểu cách nhập hoặc xuất quảng cáo

* Nguồn: Facebook