logo-top-1

Giới Thiệu Brandee

Xem Thêm
logo-top-2

Chương Trình Đào Tạo

Xem thêm
favicon

CHỨNG CHỈ HỌC VIÊN

Xem thêm

HỌC TRỰC TIẾP

04
THÁNG 03
event-2
Khoá học Marketing Online Chất Lượng Cao
19:00 – 21:30; Thứ 2, 4, 6
02 Thanh Hải, Đà Nẵng
Giúp bạn chạy Quảng Cáo Facebook, Quảng Cáo Google, Zalo thành công và hiệu quả cao. Đồng thời trang bị cho bạn kỹ năng thiết kế video, thiết kế website và viết nội dung quảng cáo chuyên nghiệp

 


04
THÁNG 03
event-2
Khoá học Quảng Cáo Facebook
19:00 – 21:30; Thứ 2, 4, 6
02 Thanh Hải, Đà Nẵng
Khoá học cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng giúp cho học việc có thể làm quảng cáo Facebook chuyên nghiệp và chạy ra đơn hàng ngay khi đang học tại Brandee.

 


25
Tháng 03
event-2
Khoá học Quảng cáo Google
19:00 – 21:30, Thứ 2, 4, 6
02 Thanh Hải, Đà Nẵng
Giúp bạn nâng cao và thực hiện chuyên sâu các chiến dịch quảng cáo Google Search, Google Display, Youtube để đủ khả năng thực thi các chiến dịch mở rộng thị trường Online toàn diện.

Đăng ký nhóm nhận ưu đãi

20% học phí

Khoá học Marketing Online

HỌC TỪ XA - HỌC TẠI NHÀ

04
THÁNG 03
event-2
Khoá học Marketing Online Từ Xa
19:00 – 21:30; Thứ 2, 4, 6
02 Thanh Hải, Đà Nẵng
Giúp bạn chạy Quảng Cáo Facebook, Quảng Cáo Google, Zalo thành công và hiệu quả cao. Đồng thời trang bị cho bạn kỹ năng thiết kế video, thiết kế website và viết nội dung quảng cáo chuyên nghiệp

 


04
THÁNG 03
event-2
Khoá học Quảng Cáo Facebook Từ Xa
19:00 – 21:30; Thứ 2, 4, 6
02 Thanh Hải, Đà Nẵng
Khoá học cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng giúp cho học việc có thể làm quảng cáo Facebook chuyên nghiệp và chạy ra đơn hàng ngay khi đang học tại Brandee.

 


25
Tháng 03
event-2
Khoá học Quảng cáo Google Từ Xa
19:00 – 21:30, Thứ 2, 4, 6
02 Thanh Hải, Đà Nẵng
Giúp bạn nâng cao và thực hiện chuyên sâu các chiến dịch quảng cáo Google Search, Google Display, Youtube để đủ khả năng thực thi các chiến dịch mở rộng thị trường Online toàn diện.