Giới thiệu

 

✅ Các Khoá họcbrandee.edu.vn
✅ Marketing Tool: App Brandee trên Google Play   và iTunes  
✅ Thư viện Marketingbrandee
✅ Marketing CommunityCộng đồng Brandee và Cộng Đồng Marketing Online Đà Nẵng
✅ AI Supporterm.me/brandee.edu.vn (ActionIntant supporter: trả lời và hỗ trợ ngay tức thì) và artificial intelligence supporter (sẽ ra mắt trong vài tháng tới)

Học viện Brandee ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với ĐHKT Đà Nẵng

 

Học viện Brandee đào tạo quảng cáo Facebook cho tập đoàn Viettel tại Đà Nẵng (link) 05/2018


Học viện Brandee đào tạo quảng cáo Facebook cho tập đoàn Viettel tại Quảng Ngãi (link) 07/2018

 

Brandee đào tạo Marketing Online cho 102 nhân sự quản lý tập đoàn Petrolimex KV3 tại Đà Nẵng (link) và Quảng Ngãi

Học Viện Brandee đào tạo Marketing Online cho 102 nhân sự quản lý của tập đoàn Petrolimex tại Đà Nẵng (link) 05-2020
 

Học Viện Brandee đào tạo nhiếp ảnh cho 16 nhân sự trong ban truyền thông của tập đoàn Petrolimex tại Đà Nẵng (link) 30-10-2020