Giới thiệu

CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC & ĐÀO TẠO

Học viện Brandee đào tạo quảng cáo Facebook cho tập đoàn Viettel tại Quảng Ngãi 07/2018

 

 

Brandee đào tạo Marketing Online cho 102 nhân sự quản lý của tập đoàn Petrolimex tại Đà Nẵng 05-2020  

 

Brandee ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với ĐHKT Đà Nẵng 08/03/2018  

 

Đào tạo Digital Marketing trong ngành xây dựng cho 34 cán bộ quản lý của CTCP XD DINCO - 27/03/2021  

 

Đào tạo Marketing Online cho 65 cán bộ kinh doanh của Tập Đoàn Viettel tại Đà Nẵng 05/12/2020

 

 

Brandee đào tạo quảng cáo Facebook cho tập đoàn Viettel tại Đà Nẵng 05/2018  

 

Đào tạo nhiếp ảnh cho 16 nhân sự trong ban truyền thông của tập đoàn Petrolimex tại Đà Nẵng 30-10-2020  

 

Đào tạo nhiếp ảnh cho sinh viên khoa thương mại điện tử tại ĐH Kinh Tế Đà Nẵng 11-04-2021  

 

SẢN PHẨM CỦA BRANDEE

 

WORKSHOP
Để giúp học viên ôn lại kiến thức cũ và cập nhật thêm các kiến thức mới, trung tâm thường xuyên tổ chức các buổi Workshop về nhiếp ảnh, content, quảng cáo nâng cao,.... đặc biệt dành cho học viên

 

 

 

 

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG