Giới thiệu

 

✅ Các Khoá họcbrandee.edu.vn
✅ Marketing Tool: App Brandee trên Google Play   và iTunes  
✅ Thư viện Marketingbrandee
✅ Marketing CommunityCộng đồng Brandee và Cộng Đồng Marketing Online Đà Nẵng
✅ AI Supporterm.me/brandee.xyz (ActionIntant supporter: trả lời và hỗ trợ ngay tức thì) và artificial intelligence supporter (sẽ ra mắt trong vài tháng tới)

Brandee ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với ĐHKT Đà Nẵng

 

Brandee đào tạo quảng cáo Facebook tại Viettel Đà Nẵng