Giới thiệu


Học viện Brandee ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với ĐHKT Đà Nẵng
 

Học viện Brandee đào tạo Digital Marketing trong ngành xây dựng cho DINCO
Học viện Brandee, đào tạo Digital Marketing trong ngành xây dựng cho 34 cán bộ quản lý của CTY Cổ Phần Xây Dựng DINCO - 27/03/2021 (Link: t.ly/Fsbe
 

Học viện Brandee, đào tạo Marketing Online cho 65 cán bộ kinh doanh
Học viện Brandee, đào tạo Marketing Online cho 65 cán bộ kinh doanh của Tập Đoàn Viettel tại Đà Nẵng 05/12/2020 (Link: t.ly/Fsbe)
 

Học viện Brandee đào tạo quảng cáo Facebook cho tập đoàn Viettel tại Đà Nẵng 05/2018 (link)


Học viện Brandee đào tạo quảng cáo Facebook cho tập đoàn Viettel tại Quảng Ngãi 07/2018 (link)

 

Brandee đào tạo Marketing Online cho 102 nhân sự quản lý tập đoàn Petrolimex KV3 tại Đà Nẵng (link) và Quảng Ngãi

Học Viện Brandee đào tạo Marketing Online cho 102 nhân sự quản lý của tập đoàn Petrolimex tại Đà Nẵng 05-2020 (link)
 

Học Viện Brandee đào tạo nhiếp ảnh cho 16 nhân sự trong ban truyền thông của tập đoàn Petrolimex tại Đà Nẵng 30-10-2020 (link)

 

GIỚI THIÊU

 

✅ Các Khoá họcbrandee.edu.vn
✅ Marketing Tool: App Brandee trên Google Play   và iTunes  
✅ Thư viện Marketingbrandee
✅ Marketing CommunityCộng đồng Brandee và Cộng Đồng Marketing Online Đà Nẵng
✅ AI Supportm.me/brandee (ActionIntant support: trả lời và hỗ trợ ngay tức thì)