Giới thiệu về tối ưu hóa ngân sách chiến dịch

30/11/2019
Tính năng này đang được thử nghiệm và có thể không khả dụng với bạn ngay lúc này.

Bài viết này trình bày khái niệm và cách thức hoạt động của phương pháp tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là gì?

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là cách tối ưu hóa phân phối ngân sách chiến dịch trên các nhóm quảng cáo của chiến dịch. Điều này có nghĩa là Facebook liên tục tự động tìm những cơ hội tốt nhất hiện có cho kết quả trên các nhóm quảng cáo của bạn và phân bổ ngân sách chiến dịch trong thời gian thực để đạt được kết quả đó. Trong nhóm quảng cáo, điều đó tương tự với việc chúng tôi tự động tìm ra quảng cáo nào đang nhận được kết quả tốt nhất và hiển thị quảng cáo đó thường xuyên hơn các quảng cáo khác.

Ngân sách chiến dịch là gì?

Ngân sách chiến dịch là ngân sách bạn đặt ở cấp độ chiến dịch (không phải ở cấp độ nhóm quảng cáo). Mức ngân sách bạn đặt có thể áp dụng cho từng ngày chạy chiến dịch (ngân sách hàng ngày) hoặc trong toàn bộ thời gian chạy chiến dịch (ngân sách trọn đời). Tất cả các ngân sách chiến dịch đều sử dụng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.

Bạn xác định kết quả để chi tiêu bằng cách nào?

Chúng tôi tối ưu hóa ngân sách chiến dịch trong thời gian thực trên cơ sở từng cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho bạn nhiều kết quả nhất có thể và cân đối chi phí của những kết quả đó cho phù hợp với chiến lược giá thầu của bạn.

Sau đây là một ví dụ đơn giản để giúp bạn hiểu lý do loại tối ưu hóa này mang lại có lợi:

Giả sử bạn không sử dụng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch và có hai nhóm quảng cáo, mỗi nhóm có ngân sách là $100. Nhóm quảng cáo đầu tiên hoạt động hiệu quả và dễ dàng chi tiêu toàn bộ ngân sách. Nhóm quảng cáo thứ hai hoạt động không hiệu quả và chỉ chi tiêu $25 ngân sách trước khi ngừng phân phối. Nhóm quảng cáo đầu tiên có thể đạt được kết quả trị giá $75. Nếu bạn đặt một khoản ngân sách chiến dịch là $200 thay vì đặt hai khoản ngân sách của nhóm quảng cáo ở mức $100, chúng tôi sẽ tự động tìm ra những cơ hội tốt nhất cho các kết quả trên hai nhóm quảng cáo (trong trường hợp này, hầu hết kết quả tốt nhất đó thu được từ nhóm quảng cáo đầu tiên) và tối ưu hóa ngân sách một cách tương ứng và sao cho phù hợp với chiến lược giá thầu. Điều đó có thể có nghĩa là nhóm quảng cáo đầu tiên mang lại kết quả trị giá $175 và nhóm quảng cáo thứ hai đạt được kết quả $25.

Tìm hiểu thêm về cách diễn giải kết quả của tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.

Tôi có thể sử dụng những công cụ kiểm soát gì với hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch?

Ngoài việc thiết lập ngân sách chiến dịch hàng ngày hoặc trọn đời, bạn có thể đặt giới hạn chi tiêu cho từng nhóm quảng cáo:

 • Mức tối thiểu mong muốn, không được bảo đảm
 • Mức tối đa được bảo đảm

Nhìn chung, chúng tôi không khuyến nghị sử dụng giới hạn chi tiêu vì giới hạn này khiến chúng tôi khó linh hoạt trong việc tối ưu hóa ngân sách chiến dịch của bạn. Nếu coi trọng kết quả từ những nhóm quảng cáo nhất định hơn các nhóm quảng cáo khác, bạn nên phản ánh điều đó thông qua giới hạn giá thầu hoặc chi phí mục tiêu phù hợp thay vì giới hạn chi tiêu.

Tuy nhiên, giới hạn chi tiêu có thể hữu ích nếu:

 • Bạn có các yêu cầu cụ thể về ngân sách của nhóm quảng cáo.
 • Bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu của chiến dịch chi phí thấp nhất mà không có giới hạn giá thầu và không biết giá trị của việc tiếp cận đối tượng nhất định là bao nhiêu. Sự hữu ích của giới hạn chi tiêu được thể hiện như sau:

  Giả sử bạn có hai nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo được nhắm mục tiêu một thị trường khác nhau. Bạn đã hoạt động ổn định ở thị trường đầu tiên và mới tham gia thị trường thứ hai. Bạn chưa biết chắc về giá trị của việc tiếp cận thị trường mới đối với mình là gì, vì vậy, bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu của chiến dịch chi phí thấp nhất mà không có giới hạn giá thầu. Bạn muốn chi tiêu tối thiểu một số tiền ở thị trường mới để bắt đầu thu thập thông tin về thị trường đó. Bạn có thể muốn đặt giới hạn chi tiêu tối thiểu cho nhóm quảng cáo thứ hai vì hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch không tạo nên giá trị lâu dài mà bạn có thể đạt được khi xâm nhập thị trường mới này. Cuối cùng, bạn có thể tối ưu hóa ngân sách theo cách dẫn đến vô số kết quả hiệu quả, nhưng ngăn bạn thực hiện chi tiêu thăm dò cần thiết trong thị trường mới.

Tôi có nên sử dụng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch không?

Chúng tôi khuyên hầu hết nhà quảng cáo nên sử dụng hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, đặc biệt là những ai muốn:

 • Đặt ngân sách ở cấp độ chiến dịch và muốn chi tiêu ngân sách đó một cách linh hoạt trên các nhóm quảng cáo trong chiến dịch
 • Thu được nhiều kết quả nhất có thể từ chiến dịch
 • Đơn giản hóa việc thiết lập chiến dịch và tiết kiệm thời gian bằng cách giảm số ngân sách mà họ phải quản lý thủ công.

Chúng tôi khuyên không nên sử dụng hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch nếu bạn có mục tiêu chi tiêu cụ thể cho từng nhóm quảng cáo và không muốn có bất kỳ sự linh hoạt nào giữa các mục tiêu đó.

Lưu ý rằng nếu đang dùng hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, bạn không thể:

 • Sử dụng hệ thống phân phối tăng tốc
 • Chạy quảng cáo theo lịch (khác với chạy quảng cáo liên tục - được xác định theo lựa chọn "Lên lịch quảng cáo" của bạn trong khi tạo nhóm quảng cáo)

Hãy tìm hiểu thêm về việc kiểm soát cách thức và thời gian phân phối quảng cáo.

Làm cách nào để thiết lập hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch?

Trong quá trình tạo chiến dịch:

 1. Bật nút tối ưu hóa ngân sách
 2. Chọn xem bạn muốn sử dụng ngân sách chiến dịch Hàng ngày hay Trọn đời
 3. Thiết lập ngân sách
 4. Chọn chiến lược giá thầu của chiến dịch

  Lưu ý:

Trong khi tạo nhóm quảng cáo, bạn có thể đặt giới hạn chi tiêu nếu muốn.

Cách tốt nhất để sử dụng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là gì?

Chúng tôi khuyên bạn nên:

 • Sử dụng giới hạn chi tiêu của nhóm quảng cáo một cách hạn chế, không thường xuyên. Nhóm quảng cáo cụ thể càng có nhiều ngân sách thì hệ thống phân phối của chúng tôi càng khó linh hoạt để tối ưu hóa ngân sách chiến dịch.
 • Đảm bảo tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch của bạn đều có thể được phân phối. Nếu một nhóm quảng cáo không phân phối thì nhóm quảng cáo đó sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để thu được kết quả. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể phân phối ngân sách cho nhóm quảng cáo đó. Hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch hoạt động tốt nhất khi tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch có thể chi tiêu hết ngân sách nhưng chúng tôi chỉ chọn kết quả tốt nhất từ mỗi nhóm quảng cáo. Nếu bất kỳ nhóm quảng cáo nào của bạn không phân phối, hãy thử tăng giới hạn giá thầu hoặc chi phí mục tiêu (nếu phù hợp/có thể), điều chỉnh tùy chọn nhắm mục tiêu và nội dung của bạn hoặc chuyển sang sự kiện tối ưu hóa phổ biến hơn.

Thông tin bổ sung

Tôi có thể chỉnh sửa gì cho chiến dịch sử dụng hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch sau khi chiến dịch bắt đầu chạy?

Bạn có thể:

 • Bật hoặc tắt tùy chọn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch khi chỉnh sửa các chiến dịch đã đăng
 • Tăng hoặc giảm ngân sách chiến dịch
 • Tăng, giảm hoặc xóa giới hạn chi tiêu của nhóm quảng cáo
 • Thêm hoặc xóa nhóm quảng cáo khỏi chiến dịch (hệ thống phân phối của chúng tôi tự động tích hợp các thay đổi đó vào hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch).
 • Thay đổi giới hạn giá thầu hoặc chi phí mục tiêu của nhóm quảng cáo nếu phù hợp
 • Thay đổi kết quả được tối ưu hóa cho nhóm quảng cáo

  Lời nhắc: Tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch sử dụng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất mà không có giới hạn giá thầu và tối ưu hóa ngân sách chiến dịch phải được tối ưu hóa cho cùng một kết quả. Do đó, bạn phải áp dụng thay đổi đối với kết quả đó cho tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch

Bạn không thể:

 • Thay đổi loại ngân sách
 • Thay đổi chiến lược giá thầu của chiến dịch
Sự khác biệt giữa tối ưu hóa ngân sách chiến dịch và giới hạn chi tiêu của chiến dịch là gì?

Giới hạn chi tiêu chiến dịch đặt một số tiền tối đa có thể được chi cho chiến dịch. Hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch đặt ngân sách chiến dịch và phân bổ ngân sách đó một cách hiệu quả nhất có thể. Vì hệ thống tối ưu hóa ngân sách chiến dịch đặt ngân sách chiến dịch nên bạn không cần (và không thể thiết lập) giới hạn chi tiêu của chiến dịch trong khi đang sử dụng chiến dịch.

Lưu ý rằng ngân sách hàng ngàytrọn đời của chiến dịch tuân theo các nguyên tắc giống như ngân sách cấp nhóm quảng cáo.

Tối ưu hóa ngân sách của chiến dịch có thể giúp giảm phân phối dưới mức không?

Không thực sự. Tùy chọn này có thể giúp tối ưu hóa phân phối cho các nhóm quảng cáo có thể phân phối nhiều hơn nếu có ngân sách cao hơn nhưng nếu một nhóm quảng cáo hoạt động không hiệu quả nếu không có tối ưu hóa ngân sách của chiến dịch, thì việc thêm tùy chọn này sẽ không cải thiện được hiệu suất. Tính năng này liên quan đến tối ưu hóa ngân sách chiến dịch bằng cách phân phối ngân sách cho các nhóm quảng cáo hiệu quả cao trong chiến dịch của bạn, không phải là cải thiện các chiến dịch hiệu quả thấp.

* Nguồn: Facebook