Thay đổi các tùy chọn cài đặt bảo mật của video

30/11/2019

✅ Máy tính

Bạn có thể cập nhật các tùy chọn cài đặt bảo mật của video để kiểm soát vị trí mà video của bạn có thể xuất hiện và những ai có thể xem video đó.

What are video privacy settings on YouTube?

Thay đổi các tùy chọn cài đặt bảo mật của video

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Ở menu bên trái, hãy chọn Video.
 3. Di chuột lên trên video mà bạn muốn cập nhật. Chọn tab Trực tiếp để xem các video sự kiện trực tiếp của bạn.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì trong mục Trạng thái hiển thị rồi chọn Công khai, Riêng tư hoặc Không công khai.

Hướng dẫn dành cho Creator Studio Classic

 1. Chuyển đến Trình quản lý video.
 2. Tìm video bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong menu thả xuống của mục "Cài đặt bảo mật", hãy chọn Công khai, Riêng tư hoặc Không công khai.
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Giới thiệu về các tùy chọn cài đặt bảo mật

Video công khai

Bất kỳ ai sử dụng YouTube cũng có thể xem và chia sẻ video công khai. Khi bạn tải video lên, video công khai sẽ được đăng lên kênh của bạn và hiển thị trong kết quả tìm kiếm cũng như danh sách video liên quan.

Video riêng tư

Chỉ bạn và người dùng do bạn chọn mới có thể xem video và danh sách phát riêng tư. Video riêng tư của bạn sẽ không hiển thị với những người truy cập vào tab "Video" trên trang kênh của bạn và sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của YouTube. Bạn có thể chia sẻ video riêng tư với người dùng khác qua email.

Tính năng nhận xét không hoạt động trên video riêng tư. Nếu bạn muốn cho phép người xem nhận xét trên video không công khai, hãy thay đổi tùy chọn cài đặt bảo mật thành không công khai.

Video không công khai

Bất kỳ ai có đường dẫn liên kết của video hoặc danh sách phát công khai cũng có thể xem và chia sẻ. Video không công khai sẽ ẩn với những người truy cập vào tab "Video" trên trang kênh của bạn và không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của YouTube trừ khi người nào đó thêm video không công khai của bạn vào một danh sách phát công khai.

Bạn có thể chia sẻ URL của video không công khai với người dùng khác. Những người mà bạn chia sẻ video đó không cần phải có Tài khoản Google để xem video. Bất kỳ ai có đường dẫn liên kết của video không công khai cũng có thể chia sẻ lại video. 

 

Tính năng Không công khai Riêng tư Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Người đăng ký Không Không

✅ Android

Bạn có thể cập nhật các tùy chọn cài đặt bảo mật của video để kiểm soát vị trí mà video của bạn có thể xuất hiện và những ai có thể xem video đó.

What are video privacy settings on YouTube?

Thay đổi các tùy chọn cài đặt bảo mật của video

 1. Đăng nhập vào YouTube trên thiết bị di động.
 2. Nhấn vào Thư viện > Video của tôi.
 3. Bên cạnh video mà bạn muốn thay đổi, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Thêm.
 4. Nhấn vào Chỉnh sửa.
 5. Trong menu thả xuống của mục Bảo mật, hãy chọn Công khai, Riêng tư hoặc Không công khai .
 6. Nhấn vào mũi tên ở trên đầu để lưu các thay đổi.

Giới thiệu về các tùy chọn cài đặt bảo mật

Video công khai

Bất kỳ ai sử dụng YouTube cũng có thể xem và chia sẻ video công khai. Khi bạn tải video lên, video công khai sẽ được đăng lên kênh của bạn và hiển thị trong kết quả tìm kiếm cũng như danh sách video liên quan.

Video riêng tư

Chỉ bạn và người dùng do bạn chọn mới có thể xem video và danh sách phát riêng tư. Video riêng tư của bạn sẽ không hiển thị với những người truy cập vào tab "Video" trên trang kênh của bạn và sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của YouTube. Bạn có thể chia sẻ video riêng tư với người dùng khác qua email.

Tính năng nhận xét không hoạt động trên video riêng tư. Nếu bạn muốn cho phép người xem nhận xét trên video không công khai, hãy thay đổi tùy chọn cài đặt bảo mật thành không công khai.

Video không công khai

Bất kỳ ai có đường dẫn liên kết của video hoặc danh sách phát công khai cũng có thể xem và chia sẻ. Video không công khai sẽ ẩn với những người truy cập vào tab "Video" trên trang kênh của bạn và không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của YouTube trừ khi người nào đó thêm video không công khai của bạn vào một danh sách phát công khai.

Bạn có thể chia sẻ URL của video không công khai với người dùng khác. Những người mà bạn chia sẻ video đó không cần phải có Tài khoản Google để xem video. Bất kỳ ai có đường dẫn liên kết của video không công khai cũng có thể chia sẻ lại video. 

 

Tính năng Không công khai Riêng tư Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Người đăng ký Không Không

✅ iPhone và iPad

Bạn có thể cập nhật các tùy chọn cài đặt bảo mật của video để kiểm soát vị trí mà video của bạn có thể xuất hiện và những ai có thể xem video đó.

What are video privacy settings on YouTube?

Giới thiệu về các tùy chọn cài đặt bảo mật

Video công khai

Bất kỳ ai sử dụng YouTube cũng có thể xem và chia sẻ video công khai. Khi bạn tải video lên, video công khai sẽ được đăng lên kênh của bạn và hiển thị trong kết quả tìm kiếm cũng như danh sách video liên quan.

Video riêng tư

Chỉ bạn và người dùng do bạn chọn mới có thể xem video và danh sách phát riêng tư. Video riêng tư của bạn sẽ không hiển thị với những người truy cập vào tab "Video" trên trang kênh của bạn và sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của YouTube. Bạn có thể chia sẻ video riêng tư với người dùng khác qua email.

Tính năng nhận xét không hoạt động trên video riêng tư. Nếu bạn muốn cho phép người xem nhận xét trên video không công khai, hãy thay đổi tùy chọn cài đặt bảo mật thành không công khai.

Video không công khai

Bất kỳ ai có đường dẫn liên kết của video hoặc danh sách phát công khai cũng có thể xem và chia sẻ. Video không công khai sẽ ẩn với những người truy cập vào tab "Video" trên trang kênh của bạn và không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của YouTube trừ khi người nào đó thêm video không công khai của bạn vào một danh sách phát công khai.

Bạn có thể chia sẻ URL của video không công khai với người dùng khác. Những người mà bạn chia sẻ video đó không cần phải có Tài khoản Google để xem video. Bất kỳ ai có đường dẫn liên kết của video không công khai cũng có thể chia sẻ lại video. 

 

Tính năng Không công khai Riêng tư Công khai
Có thể chia sẻ URL Không
Có thể thêm vào một phần kênh Không
Hiển thị trong kết quả tìm kiếm, video có liên quan và video đề xuất Không Không
Được đăng trên kênh của bạn Không Không
Hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của Người đăng ký Không Không

* Nguồn: Youtube