Đặt định dạng quảng cáo mặc định

30/11/2019

Bạn có thể đặt định dạng quảng cáo mặc định để áp dụng nhất quán cho tất cả video mới tải lên. Khi thực hiện việc này, bạn không phải thay đổi cài đặt mỗi khi bạn tải video lên.

Bạn có thể chỉ định loại quảng cáo được YouTube hiển thị bằng cách chọn định dạng quảng cáo mà bạn muốn cho phép (bạn có thể thay thế lựa chọn này cho các video cụ thể). Tìm hiểu thêm về cách YouTube tự động xác định cách hiển thị định dạng quảng cáo.

Chúng tôi khuyên bạn nên cho phép tất cả các định dạng quảng cáo trên video để tăng tối đa thu nhập của mình. Các định dạng quảng cáo khác nhau có thể mang lại số tiền doanh thu khác nhau và ảnh hưởng đến lượng người xem video khác nhau. Chúng tôi không thể dự đoán việc thay đổi cài đặt quảng cáo mặc định có thể ảnh hưởng như thế nào đến khán giả và khả năng kiếm tiền nhưng bạn có thể sử dụng YouTube Analytics để giúp theo dõi các thay đổi về hiệu suất.

Đặt định dạng quảng cáo mặc định

Để chỉ định định dạng quảng cáo mặc định mà bạn muốn cho phép trên kênh:

 1. Đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản của bạn hoặc tên người dùng được liên kết với chủ sở hữu nội dung trên YouTube của bạn.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng tài khoản > Creator Studio.
 3. Chuyển đến trang Mặc định cho video đã tải lên bằng cách nhấp vào Kênh > Mặc định cho video đã tải lên.
 4. Trong phần Định dạng quảng cáo, chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi loại định dạng quảng cáo mà bạn muốn dùng cho video kiếm tiền được tải lên. Tất cả các định dạng đều được chọn theo mặc định. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn hiện có bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu chấm hỏi bên cạnh mỗi định dạng quảng cáo.
 5. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Lưu.

Thay thế định dạng quảng cáo mặc định

Cách thay thế định dạng quảng cáo được phép cho một video đơn lẻ:

 1. Đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản của bạn hoặc tên người dùng được liên kết với chủ sở hữu nội dung trên YouTube của bạn.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản > Creator Studio > Trình quản lý video.
 3. Bên cạnh video, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tab Kiếm tiền và đảm bảo chính sách sử dụng được chỉ định là Kiếm tiền.
 5. Chọn loại định dạng quảng cáo để sử dụng cho video. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn hiện có bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu chấm hỏi bên cạnh mỗi định dạng quảng cáo.
 6. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Lưu thay đổi.
Bạn cũng có thể đặt định dạng quảng cáo cho nhiều video cùng lúc.

* Nguồn: Youtube