Tần suất

30/11/2019

Ước tính số lần trung bình mọi người đã tiếp xúc với quảng cáo trong một khoảng thời gian xác định.

Số liệu này thuộc ước tínhđang phát triển.

Cách sử dụng

Số liệu này giúp bạn đo lường xem quảng cáo có được hiển thị số lần tối ưu cho đối tượng trên các chiến dịch hoặc nhà phát hành hay không.

Cách tính

Tần suất được tính bằng số lượt hiển thị ước tính được phân phối cho một người chia cho số người tiếp cận.

* Nguồn: Facebook