Giới thiệu

30/11/2019

Khi khách hàng tìm thấy doanh nghiệp địa phương của bạn trên Google, họ có nhìn thấy đúng thông tin không?

Google Doanh nghiệp của tôi là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn cập nhật thông tin doanh nghiệp của mình trên Google Tìm kiếm và Google Maps. Với Google Doanh nghiệp của tôi, bạn có thể đảm bảo rằng khách hàng đang nhìn thấy thông tin chính xác, như mô tả, giờ làm việc, số điện thoại, v.v. của doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm về Google Doanh nghiệp của tôi.

Bạn cũng có thể liên kết Google Doanh nghiệp của tôi với tài khoản Google Ads để đảm bảo rằng quảng cáo đang hiển thị thông tin chính xác về doanh nghiệp của bạn. Thông tin vị trí này—chúng tôi gọi là tiện ích vị trí—giúp khách hàng tìm thấy doanh nghiệp của bạn khi họ xem quảng cáo.

Cửa hàng kem Amherst
Quảng cáo www.example.com
(413) 123-4567
Đặc sản của chúng tôi là kem hồ trăn.
Mua 1 tặng 1 miễn phí mỗi Thứ Sáu!
100 Dardanelles Rd, Amherst MA

Bạn đã sẵn sàng sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi? Để bắt đầu, hãy trả lời các câu hỏi sau:

* Nguồn: Google