Công cụ tạo quảng cáo

30/11/2019

Trước khi bạn bắt đầu tạo quảng cáo trên Facebook, hãy xem trang trợ giúp của chúng tôi về cấu trúc chiến dịch. Biết cấu trúc chiến dịch sẽ giúp bạn hiểu cách quảng cáo chạy trên Facebook, Instagram và Audience Network.


Trình quản lý quảng cáo

Tạo quảng cáo trên Facebook trong Trình quản lý quảng cáo.


Trình quản lý kinh doanh

Sắp xếp và quản lý quảng cáo trên Facebook cũng như tài sản nội dung trong Trình quản lý kinh doanh.


Danh mục

Tạo quảng cáo trên Facebook cho các mặt hàng trong kho bằng cách sử dụng danh mục. Bạn có thể tạo danh mục cho sản phẩm, khách sạn, chuyến bay, điểm đến, bất động sản và xe cộ.


Ứng dụng Trình quản lý quảng cáo

Tạo và quản lý quảng cáo trên Facebook từ ứng dụng Trình quản lý quảng cáo.


Creative Hub

Tạo mẫu cho quảng cáo trên Facebook từ Creative Hub.

* Nguồn: Facebook