Xem trước video

30/11/2019

Chế độ xem trước video cho phép người xem xem trước 3 giây của video đó trước khi xem chính thức. Chế độ này mang đến trải nghiệm duyệt web tốt hơn và có thể thu hút người xem bằng cách giúp họ tìm thấy nội dung muốn xem.

Khi người xem di chuột lên hình thu nhỏ của video, họ sẽ nhìn thấy một đoạn xem trước dài 3 giây. Sau khi đoạn xem trước kết thúc, người xem sẽ nhìn thấy hình thu nhỏ của video đó.

Điều kiện và tiêu chí của chế độ xem trước video

Người xem có thể xem trước video trên Trang chủ, trang Kết quả tìm kiếm, trang Xem, tab Đăng ký và tab Thịnh hành trên một số trình duyệt dành cho máy tính để bàn (Các phiên bản Chrome 32 trở lên và phiên bản Opera 19 trở lên). Chế độ xem trước video hiện không hoạt động trên các thiết bị di động. 

Hầu hết các video dài hơn 30 giây đều có chế độ xem trước. Chế độ xem trước video tự động bật cho hầu hết các video đủ điều kiện, tuy nhiên một số video dài hơn 30 giây có thể không có chế độ xem trước.

Chúng tôi sử dụng một số tiêu chí, bao gồm cả chủ đề và nội dung video để xác định xem video nào đủ điều kiện có chế độ xem trước. Nếu bạn thấy video không có đoạn xem trước trong vòng hai ngày thì nghĩa là video đó không đủ điều kiện tại thời điểm này.

Sử dụng chế độ xem trước video

Chế độ xem trước video tự động bật cho những người dùng và video đủ điều kiện — bạn không cần phải làm bất kỳ việc gì để được sử dụng chế độ này. Hệ thống của chúng tôi tự động chọn một đoạn clip trong phần nửa đầu của video để hiển thị.

Ngay cả khi video có chế độ xem trước thì bạn vẫn nên tùy chỉnh hình thu nhỏ của video. Người xem nhìn thấy hình thu nhỏ khi chế độ xem trước video không hoạt động, chẳng hạn như khi người xem nhìn thấy hình thu nhỏ trên một trang hoặc thiết bị không hỗ trợ chế độ xem trước.

* Nguồn: Youtube