Google Analytics cho Firebase là gì?

30/11/2019

Với việc ra mắt báo cáo ứng dụng Google Analytics mới nhất hoạt động kết hợp với Firebase – nền tảng nhà phát triển ứng dụng tích hợp của Google – bạn có thể thấy thuật ngữ "Google Analytics cho Firebase" trong một số tài liệu của chúng tôi. "Google Analytics cho Firebase" là các báo cáo ứng dụng Google Analytics mới nhất khi các báo cáo này xuất hiện trong bảng điều khiển Firebase và trong các sản phẩm tập trung vào ứng dụng khác của Google kết nối với nhau qua Firebase. Nếu bạn đang sử dụng báo cáo ứng dụng mới trong Google Analytics, các báo cáo mà bạn thấy trong Google Analytics giống với báo cáo bạn truy cập từ bảng điều khiển Firebase. Điều này cho phép mọi người trong tổ chức của bạn -- dù họ đang sử dụng Google Analytics hay bảng điều khiển Firebase -- làm việc từ cùng dữ liệu và báo cáo cho ứng dụng của bạn.

Báo cáo cung cấp phân tích tiếp thị và hành vi toàn diện, trong ứng dụng dành riêng cho ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể nhận thông tin chi tiết về việc sử dụng ứng dụng và hiệu suất tiếp thị của ứng dụng. Báo cáo cũng cho phép bạn tạo danh sách đối tượng và kết nối với mạng bên thứ ba để thông tin chi tiết của bạn trở nên hữu ích ngay lập tức.

Để xem báo cáo ứng dụng (trong Google Analytics hoặc bảng điều khiển Firebase), bạn cần sử dụng SDK Firebase trong ứng dụng. SDK Firebase tự động thu thập dữ liệu mức sử dụng ứng dụng cơ bản cho bạn mà không cần bạn viết bất kỳ mã bổ sung nào. Bạn có thể hiểu các tương tác cơ bản như: số lần mở ứng dụng, tần suất thực hiện giao dịch mua trong ứng dụng và số người dùng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cũng có thể xem thông tin nhân khẩu học và sở thích của người dùng.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Bắt đầu với phân tích ứng dụng.

* Nguồn: Google Analytics