Chỉ mục

30/11/2019
Một trang được Google lập chỉ mục nếu trang đã được trình thu thập dữ liệu của Google ("Googlebot") truy cập, được phân tích về nội dung và ý nghĩa và được lưu trữ trong chỉ mục của Google. Các trang được lập chỉ mục có thể hiển thị trong kết quả của Google Tìm kiếm (nếu trang tuân theo các nguyên tắc quản trị trang web của Google). Trong khi hầu hết các trang được thu thập dữ liệu trước khi lập chỉ mục, Google cũng có thể lập chỉ mục trang mà không cần truy cập vào nội dung của chúng (ví dụ: nếu một trang bị chặn bởi lệnh trong robots.txt).Tìm hiểu thêm.

* Nguồn: Google Search Console