Avatar

30/11/2019
Thể hiện cho sự hiện diện của một người, còn được gọi là " biểu tượng" khi sử dụng trên các trang mạng xã hội ảo.