Hành động

30/11/2019
Số lượng hành động được thực hiện đối với quảng cáo, Trang, ứng dụng hoặc sự kiện của bạn sau khi ai đó xem quảng cáo của bạn, ngay cả khi họ không nhấp vào.

Hành động bao gồm thích Trang, cài đặt ứng dụng, chuyển đổi, phản hồi sự kiện và hành động khác. Ví dụ: 2 lượt thích trang và 2 bình luận sẽ được tính là 4 hành động.