Nhấp chuột

30/11/2019

Khi một người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn, như trên dòng tiêu đề màu xanh của quảng cáo văn bản, AdWords tính đó là một nhấp chuột.


  • Nhấp chuột được tính ngay cả khi người đó không tiếp cận được trang web của bạn hoặc nếu trang web của bạn tạm thời không có sẵn. Kết quả là bạn có thể thấy sự khác nhau giữa số nhấp chuột trên quảng cáo của bạn và số lượt truy cập vào trang web của bạn.

  • Nhấp chuột có thể giúp bạn hiểu mức độ hấp dẫn của quảng cáo của mình với những người xem quảng cáo đó. Quảng cáo có liên quan, được nhắm mục tiêu cao có nhiều khả năng nhận được nhấp chuột.

  • Trong thống kê tài khoản, bạn sẽ thấy tỷ lệ nhấp (CTR) cho biết số người thấy quảng cáo của bạn kết thúc bằng việc nhấp vào quảng cáo. Chỉ số này có thể giúp bạn đánh giá mức độ hấp dẫn của quảng cáo cũng như mức độ kết hợp chặt chẽ giữa từ khóa và các cài đặt nhắm mục tiêu khác.

  • Lưu ý rằng CTR tốt có liên quan đến những gì bạn đang quảng cáo và trên mạng nào. Để giúp tăng số nhấp chuột và CRT, hãy bắt đầu bằng cách tạo văn bản quảng cáo tuyệt vời cùng với từ khóa mạnh để làm cho quảng cáo có liên quan cao và rất hấp dẫn khách hàng của bạn.