Lượt truy cập

30/11/2019

Số lần một người tải trang web của bạn từ kênh bất kỳ, bao gồm trả phí, tự nhiên hoặc trực tiếp mà pixel ghi lại.

Cách sử dụng

Lượt truy cập hiển thị mức lưu lượng truy cập mà trang web nhận được. Con số này phải ở mức cao hơn nếu mục tiêu của bạn là tạo ra lưu lượng truy cập. Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra chuyển đổi, hãy xem xét tỷ lệ chuyển đổi lượt truy cập để xem hiệu quả mang lại chuyển đổi của chiến dịch hoặc nguồn.

Cách tính số liệu

Lượt truy cập được tính khi một người tải URL trang web và pixel kích hoạt sự kiện PageView, PixelInitialized hoặc ViewContent. Trang web cần cài đặt Facebook pixel. Lượt truy cập mới được ghi lại mỗi khi một người tải trang web của bạn từ bất kỳ kênh nào và được phân loại là trả phí, tự nhiên hoặc trực tiếp.

* Nguồn: Facebook