Lượt click

30/11/2019

Số lượt click vào quảng cáo dựa trên dữ liệu nhận được từ nền tảng quảng cáo.

Cách sử dụng

Lượt click cho bạn biết số liệu về lưu lượng truy cập mà quảng cáo tạo ra. Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra lưu lượng truy cập, thì bạn nên xem xét tỷ lệ click để xem hiệu quả tăng lưu lượng truy cập đến trang web và các trang đích khác của quảng cáo. Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra chuyển đổi, hãy xem xét chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi của lượt click để biết hiệu quả mang lại chuyển đổi của lượt click vào quảng cáo.

Cách tính số liệu

Một lượt click được tính bằng số lần nhấp vào quảng cáo dựa trên dữ liệu nhận được từ nền tảng quảng cáo đã phân phối quảng cáo đó.

Lượt click chỉ được báo cáo cho nền tảng quảng cáo mà bạn đã thiết lập thẻ nhấp. Số lượt click cho Facebook và các nền tảng do Facebook sở hữu được báo cáo tự động.

Tất cả lượt click đều được phân loại là điểm tiếp xúc trả phí.

* Nguồn: Facebook