Chính sách

30/11/2019
Các tính năng mô tả trong bài viết này chỉ sẵn dùng cho đối tác sử dụng hệ thống đối sánh Content ID của YouTube.

Chính sách là bộ quy tắc nêu rõ cách bạn, với vai trò là chủ sở hữu nội dung, muốn YouTube xử lý video được xác nhận quyền sở hữu (một video đã tạo “kết quả trùng khớp” dựa trên tài liệu tham chiếu).  

Bạn có thể xử lý video được xác nhận quyền sở hữu theo một trong ba cách sau:

 • Kiếm tiền: Cho phép video xem được trên YouTube và theo dõi lượng người xem. Đặt quảng cáo (ở định dạng theo quyết định của đối tác) dựa trên nội dung.
 • Theo dõi: Cho phép video xem được trên YouTube và theo dõi lượng người xem nhưng không phân phối quảng cáo dựa trên đó.
 • Chặn: Không cho video xem được trên YouTube.

Điều quan trọng là phải rất cẩn thận khi tạo chính sách vì bạn không muốn các quy tắc xác nhận nội dung mà bạn không sở hữu. Dưới đây là một số mẹo nhanh để tránh vấn đề này:

 • Hủy kích hoạt tham chiếu đối với nội dung đang tạo xác nhận quyền sở hữu không đúng, đảm bảo hủy bỏ tất cả các xác nhận quyền sở hữu không hợp lệ đối với nội dung đó.

 • Đặt chính sách đối sánh hẹp hơn.

  • Tạo chính sách tùy chỉnh sẽ cho phép bạn đặt chính sách đối sánh có điều kiện, chẳng hạn như chỉ xác nhận quyền sở hữu video trùng khớp hơn một phần trăm hoặc thời lượng cụ thể trong nội dung của bạn.Screen Shot 2014-07-10 at 3.07.39 PM.png

 • Sử dụng chính sách đối sánh tùy chỉnh để đưa các xác nhận quyền sở hữu vào hàng đợi đánh giá.

  • Khi đặt một chính sách mới, bạn nên gửi chính sách đi đánh giá thủ công trong thời gian ngắn để “dùng thử” và đánh giá kết quả trùng khớp cũng như chỉnh sửa chính sách khi cần. Hãy đảm bảo đặt tên và gắn nhãn rõ ràng cho chính sách để dễ dàng đánh giá sau này.

 •  Nếu bạn chỉ sở hữu nội dung trong một khoảng thời gian cụ thể, hãy sử dụng tính năng Lên lịch thay đổi của chúng tôi để xác định thời điểm quy tắc mới sẽ thay đổi hoặc có hiệu lực.

  • Khi chỉnh sửa chính sách, bạn có thể tìm thấy tính năng này ở cuối chính sách đã đặt của bạn
 • Để biết thêm thông tin chuyên sâu, hãy xem phần Chính sách trong Trung tâm trợ giúp Content ID của chúng tôi.

* Nguồn: Youtube