Chuyển đổi

30/11/2019

Điều quan trọng là biết những nỗ lực tiếp thị nào có hiệu quả nhất trong việc thu hút người dùng mới và giữ chân họ. Mục Chuyển đổi cho bạn biết mỗi nguồn và mạng quảng cáo thúc đẩy được bao nhiêu sự kiện chuyển đổi.

Trong bài viết này:

Tab Sự kiện chuyển đổi

Trong Firebase, các sự kiện quan trọng nhất của bạn được gọi là chuyển đổi. Bảng này liệt kê các sự kiện được xác định là lượt chuyển đổi, ba trong số đó đã được Firebase xác định trước:

Để bật hoặc tắt một sự kiện dưới dạng lượt chuyển đổi, hãy gạt nút chuyển trong cột Đánh dấu là chuyển đổi trong hàng dành cho sự kiện đó. Ngoài ba sự kiện mà Firebase xác định theo mặc định, bạn có thể bật tối đa 15 sự kiện trên mỗi dự án dưới dạng lượt chuyển đổi.

Nhấp vào một sự kiện trong bảng để xem số lượt chuyển đổi được phân bổ cho mỗi nguồn. Khi bạn đánh giá một sự kiện, hãy chọn một mô hình phân bổ:

 • Lần nhấp cuối cùng trong quy trình gồm nhiều kênh: Firebase xem xét các lần nhấp từ tất cả các nguồn và phân bổ lượt chuyển đổi cho lần nhấp cuối cùng đó.
 • Lần tương tác cuối cùng trong quy trình gồm nhiều kênh: Firebase phân bổ lượt chuyển đổi cho lần nhấp cuối cùng hoặc cho một lần hiển thị quảng cáo nếu không có lượt nhấp gần đây.
 • Lần nhấp cuối cùng ưu tiên Google Ads: Firebase phân bổ lượt chuyển đổi cho Google Ads, bất kể có lần nhấp từ một nguồn khác hay không.
 • Lần tương tác cuối cùng ưu tiên Google Ads: Firebase phân bổ lượt chuyển đổi cho Google Ads bất kể có lần nhấp hoặc hiển thị quảng cáo từ một nguồn khác hay không.

Ngoài việc chọn mô hình phân bổ, bạn cũng có thể chọn để xem nguồn gốc của các sự kiện theo Nguồn, Phương tiện và Chiến dịch.

Để xem các Sự kiện chuyển đổi được Google Ads được phân bổ trong báo cáo phân bổ Google Ads của bạn, hãy liên kết dự án Firebase với Google Ads, rồi nhập Sự kiện chuyển đổi Firebase sang Google Ads (Công cụ → Chuyển đổi → Firebase).

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các lượt chuyển đổi của mình, Google Analytics dành cho Firebase có tính năng phân bổ xem qua: Nếu không có sự kiện lần nhấp nào liên quan đến lượt cài đặt ứng dụng, Google Analytics dành cho Firebase sẽ kiểm tra xem liệu quảng cáo cài đặt ứng dụng đã được xem trong một khoảng thời gian nhất định hay chưa và phân bổ lượt chuyển đổi đó cho quảng cáo cài đặt ứng dụng được xem gần đây nhất trước khi cài đặt.

Thời lượng phân bổ cho sự kiện first_open là 30 ngày. Thời lượng phân bổ cho bất kỳ chuyển đổi trong ứng dụng nào sau đó là 180 ngày. Bạn không thể điều chỉnh các thời lượng phân bổ này.

Các chỉ số lượt cài đặt trên iOS và dữ liệu phân bổ theo sự kiện trong ứng dụng cho chiến dịch Cài đặt ứng dụng trong tìm kiếm trên iOS của Google Ads hiển thị trực tiếp trong tab Phân bổ Firebase Analytics và không xuất hiện trong bảng điều khiển Google Ads.

Thêm mạng

Để thêm mạng:

 1. Trong Analytics, hãy chuyển đến ứng dụng của bạn.
 2. Nhấp vào Chuyển đổi, sau đó nhấp vào Cài đặt mạng.
 3. Nhấp vào MẠNG MỚI.
 4. Chọn mạng từ menu.
 5. Nguồn tự động là Tên mạng. Một số mạng cũng cung cấp siêu dữ liệu về Phương tiện chiến dịchTên chiến dịch, vì vậy không cần nhập thêm dữ liệu đầu vào. Đối với các mạng khác, chúng tôi đã cung cấp trường Phương tiện chiến dịchTên chiến dịch để thu thập thông tin tùy chỉnh. Sử dụng URL được tạo dưới dạng liên kết giới thiệu của bạn (sao chép và dán URL).
  • LẦN NHẤP: Nếu bạn đang chạy chiến dịch để thúc đẩy người dùng tải xuống ứng dụng, hãy sử dụng URL bạn tạo ở đây.
  • LIÊN KẾT SÂU: Nếu bạn đang chạy chiến dịch để thu hút lại người dùng ứng dụng hiện tại, hãy sử dụng tab LIÊN KẾT SÂU. Trong mục này, hãy nhập thông tin lược đồ và đường dẫn URL. Các thông số tương tự sẽ được thêm vào.
 6. Để gửi thông tin chuyển đổi trở lại mạng, hãy bật công tắc Định cấu hình đăng lại. Nếu không, hãy nhấp vào Lưu.

Đăng lại

Đăng lại gửi dữ liệu chuyển đổi của bạn trở lại mạng quảng cáo. Đăng lại là tùy chọn. Bạn có thể gửi dữ liệu first_open ngoài các sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng khác. Nếu bạn quyết định thiết lập Đăng lại, bạn cũng có thể chọn gửi đến mạng tất cả các chuyển đổi hoặc chỉ các chuyển đổi mà Firebase phân bổ cho mạng cụ thể đó.

Việc đăng lại giúp các mạng tối ưu hóa lưu lượng truy cập đã gửi cho bạn. Ví dụ: nếu một mạng biết rằng một ứng dụng đã được tải xuống thiết bị thì mạng đó cũng biết không cần phân phát bất kỳ quảng cáo bổ sung nào cho ứng dụng đó trên thiết bị nữa.

Nếu bạn gửi tất cả dữ liệu chuyển đổi đến mạng, thì mạng đó có thể tối ưu hóa lưu lượng truy cập của riêng mạng đó dựa trên thông tin về chuyển đổi từ tất cả các mạng. Khi bạn gửi tất cả dữ liệu chuyển đổi đến một mạng, các mạng khác liên quan đến việc phân phối lượt chuyển đổi sẽ được ẩn danh.

Định cấu hình Đăng lại:

 1. Trong Analytics, hãy chuyển đến ứng dụng của bạn.
 2. Nhấp vào Chuyển đổi, sau đó nhấp vào Cài đặt mạng.
 3. Trong hàng dành cho mạng đó, hãy nhấp vào Định cấu hình đăng lại.
 4. Chọn lượt chuyển đổi bạn muốn gửi và chọn Chỉ những lượt chuyển đổi được phân bổ cho mạng này hoặc Tất cả lượt chuyển đổi.
 5. Nhập các thông số mạng (ví dụ: ID theo dõi, Mật khẩu của nhà quảng cáo). Các thông số thay đổi theo mạng.
 6. Nhấp vào Lưu.

Chiến dịch tùy chỉnh cho ứng dụng Google Play

Khi bạn sử dụng chiến dịch tùy chỉnh cho một ứng dụng bạn đang phân phối qua Google Play, hãy sử dụng Trình tạo URL của Google Play để tạo URL tùy chỉnh của bạn.

Khả năng phân bổ khác nhau của các lượt chuyển đổi

Liên kết động

Khi bạn thêm Liên kết động vào ứng dụng của mình, các sự kiện sau sẽ được ghi lại khi người dùng nhấp vào các liên kết đó:

 • dynamic_link_first_open
 • dynamic_link_app_open
 • dynamic_link_app_update

Bạn có thể xem dữ liệu Analytics cho những sự kiện này trong Báo cáo sự kiện.

Nếu bật các sự kiện này dưới dạng chuyển đổi, bạn có thể xem dữ liệu phân bổ trong Báo cáo phân bổ.

Tìm hiểu thêm về Liên kết động

Liên kết toàn cầu

Bạn có thể định cấu hình Liên kết toàn cầu để bao gồm các thông số utm (utm_source, utm_medium, utm_campaign) và xem dữ liệu liên quan trong Báo cáo phân bổ của mình.

Ví dụ về Liên kết toàn cầu:

http://my.app.link?utm_campaign=myappcampaign&utm_source=google&utm_medium=cpc

Khi người dùng nhấp vào đường dẫn liên kết, Firebase sẽ ghi lại sự kiện firebase_campaign với các thông số đó, và bạn sẽ thấy dữ liệu sau đây cho các sự kiện liên quan đến chiến dịch:

 • Chiến dịch: myappcampaign
 • Nguồn: google
 • Phương tiện: cpc

Liên kết ứng dụng Android

Bạn có thể định cấu hình Liên kết ứng dụng Android để bao gồm các thông số utm (utm_source, utm_medium, utm_campaign) và xem dữ liệu liên quan trong Báo cáo phân bổ của mình.

Ví dụ về Liên kết ứng dụng Android:

http://example.com/gizmos?utm_campaign=myappcampaign&utm_source=google&utm_medium=cpc

Khi người dùng nhấp vào đường dẫn liên kết, Firebase sẽ ghi lại sự kiện firebase_campaign với các thông số đó, và bạn sẽ thấy dữ liệu sau đây cho các sự kiện liên quan đến chiến dịch:

 • Chiến dịch: myappcampaign
 • Nguồn: google
 • Phương tiện: cpc

Liên kết giới thiệu cài đặt từ Cửa hàng Play

Liên kết giới thiệu cài đặt từ Cửa hàng Google Play xuất hiện như sau:

 • Nguồn = google-play: cho biết một trong hai điều sau:
  • Người dùng được liên kết sâu với danh sách Cửa hàng Play qua một liên kết đã chỉ định liên kết giới thiệu (ví dụ: play.google.com/store/apps/details?id=com.foo.bar&referrer=R)
  • Người dùng đã tìm kiếm Cửa hàng Play và khám phá ứng dụng theo cách tự nhiên
 • Nguồn = (trực tiếp): cho biết:
  • Người dùng được liên kết sâu với Cửa hàng Play qua một liên kết không chỉ định liên kết giới thiệu

Thời lượng phân bổ

Thời lượng phân bổ cho các sự kiện chuyển đổi first_open là 30 ngày.

Khi sự kiện chuyển đổi first_open được phân bổ cho một chiến dịch, thì tất cả các sự kiện chuyển đổi khác cho cùng một kết hợp người dùng và ứng dụng đó sẽ được phân bổ cho chính chiến dịch đó cho đến khi thời lượng phân bổ hết hạn sau 1 năm. Thời lượng phân bổ được gia hạn trong 1 năm với mỗi chuyển đổi tiếp theo diễn ra trước khi hết hạn.

Thời lượng phân bổ cho chiến dịch tương tác lại là 6 tháng.

Chiến dịch tương tác lại

Chuyển đổi từ chiến dịch tương tác lại được phân bổ hai lần:

 • Đến chiến dịch nhận tín dụng cho sự kiện first_open. LTV tích lũy với chiến dịch đó.
 • Đến chiến dịch tương tác lại. Không có LTV nào tích lũy với chiến dịch đó.

Chuyển đổi chiến dịch và chuyển đổi chiến dịch tương tác lại được phân bổ như sau:

 • Nhấp qua: chuyển đổi được phân bổ cho quảng cáo của chiến dịch cuối cùng được nhấp vào, bất kể có bao nhiêu chiến dịch khác đang chạy.
 • Xem qua: lượt chuyển đổi được phân bổ cho quảng cáo của chiến dịch cuối cùng được xem nếu không có lần nhấp nào giữa thời gian xem quảng cáo và chuyển đổi, bất kể có bao nhiêu chiến dịch khác đang chạy.

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Apple

Nếu ứng dụng được cài đặt từ một lần nhấp lên Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Apple, thì Firebase ghi lại sự kiện firebase_campaign với các thông số đó, và bạn sẽ thấy dữ liệu sau đây cho các sự kiện liên quan đến chiến dịch:

 • Nguồn = Apple
 • Phương tiện = tìm kiếm
 • Chiến dịch =

Bạn phải thêm khung iAd vào tệp dự án Xcode cho ứng dụng của mình để theo dõi Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Apple.

Sự khác biệt giữa dữ liệu chuyển đổi của Firebase và Google Ads

Trường hợp Mô tả
Chuyển đổi chiến dịch trong Firebase nhưng không phải trong Google Ads (hoặc ngược lại) Nếu thấy dữ liệu chuyển đổi cho chiến dịch trong Firebase nhưng không phải trong Google Ads, thì bạn chưa hoàn thành một hoặc cả hai hành động sau:
Nếu bạn đã liên kết tài khoản Firebase và tài khoản Google Ads và đang thấy dữ liệu chuyển đổi trong Google Ads chứ không phải trong Firebase, hãy kiểm tra xem bạn có đang gửi trực tiếp dữ liệu chuyển đổi đến Google Ads từ nhà cung cấp phân tích ứng dụng không phải Firebase không.
Số lượng chuyển đổi được phân bổ cho cùng một chiến dịch trong Google Ads và trong Firebase khác nhau trong cùng một khoảng thời gian Lỗi này có thể xảy ra. Google Ads ghi lại chuyển đổi dựa trên ngày nhấp chuột (ngày người dùng nhấp vào quảng cáo dẫn đến chuyển đổi). Firebase ghi lại chuyển đổi vào ngày chuyển đổi (ngày mà người dùng thực sự chuyển đổi). Nếu cả lần nhấp và chuyển đổi đều không diễn ra trong khoảng thời gian bạn đang sử dụng, thì số lượng chuyển đổi sẽ khác nhau trong mỗi môi trường báo cáo.
Lần nhấp vào chiến dịch trong Firebase và Google Ads, nhưng không có chuyển đổi Nếu bạn nhắm mục tiêu chiến dịch cho ứng dụng iOS tới Mạng Tìm kiếm của Google, thì tính năng theo dõi chuyển đổi không được hỗ trợ. Số nhấp chuột được ghi lại, nhưng chuyển đổi thì không, vì vậy, bạn sẽ thấy dữ liệu lần nhấp cho các chiến dịch đó trong cả Firebase và Google Ads, nhưng sẽ không có dữ liệu chuyển đổi.
Lần nhấp vào chiến dịch nhưng không có lượt chuyển đổi trong Google Ads, không có lượt chuyển đổi do Google Ads phân bổ trong Firebase

Nếu bạn đã liên kết tài khoản người quản lý Google Ads với Firebase, nhưng đã nhập các lượt chuyển đổi từ một trong các tài khoản con, thì các lượt chuyển đổi đó sẽ không xuất hiện trong Google Ads hoặc Firebase.


Để khắc phục sự cố, bạn cần nhập sự kiện chuyển đổi Firebase từ tài khoản người quản lý Google Ads.

Số lượng chuyển đổi khác nhau trong Firebase và Google Ads Nếu cài đặt múi giờ của bạn trong Firebase và Google Ads khác nhau, thì bạn có thể thấy số lượng chuyển đổi khác nhau trong mỗi ngữ cảnh. Ví dụ: nếu chuyển đổi được định thời gian sao cho chúng nằm trong phạm vi ngày bạn đang sử dụng cho báo cáo trong Firebase nhưng ngoài phạm vi ngày bạn đang sử dụng trong Google Ads, thì bạn sẽ thấy ít chuyển đổi tương tự hơn trong báo cáo Google Ads.

Sự khác biệt giữa các thời lượng phân bổ trong Firebase và thời lượng chuyển đổi trong Google Ads có thể tạo ra số lượng chuyển đổi khác nhau. Ví dụ: thời lượng phân bổ trong Firebase cho sự kiện/chuyển đổi first_open là 30 ngày. Nếu trong Google Ads, bạn đặt thời lượng chuyển đổi thành 7 ngày cho cùng một sự kiện/chuyển đổi, thì Firebase có khả năng chiếm nhiều chuyển đổi first_open hơn so với Google Ads.

 

* Nguồn: Google Analytics