Sử dụng thẻ trang web toàn cầu cho tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads

30/11/2019

Để đơn giản hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng mã trang web trên các sản phẩm của Google, bạn có thể sử dụng thẻ trang web toàn cầu để theo dõi các lượt chuyển đổi của mình trên Google Ads. Kể từ tháng 10 năm 2017, khi tạo hành động chuyển đổi trên trang web trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ thấy thẻ trang web toàn cầu thay vì thẻ theo dõi chuyển đổi trước đó. Bạn phải cài đặt thẻ này trên mọi trang trong trang web của bạn. Bạn cũng sẽ phải thêm một đoạn mã khác, một đoạn mã sự kiện hoặc một đoạn mã điện thoại -- tùy thuộc vào loại chuyển đổi mà bạn muốn theo dõi, vào một số trang nhất định trên trang web của bạn. Các đoạn mã này hoạt động phối hợp với thẻ trang web toàn cầu để theo dõi chuyển đổi. 

Bài viết này giải thích lý do bạn nên sử dụng thẻ trang web toàn cầu và cách triển khai thẻ này đúng cách.

Nếu bạn đã cài đặt thẻ theo dõi chuyển đổi trước đó trên trang web của mình, thẻ này sẽ vẫn hoạt động; tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thẻ theo dõi chuyển đổi mới để đo lường chuyển đổi chính xác hơn.

Lợi ích

 • Tích hợp nhanh hơn và dễ dàng hơn với các sản phẩm khác của Google: Không chỉ Google Ads, các sản phẩm khác của Google như Google Analytics cũng sử dụng thẻ trang web toàn cầu. Nếu bạn sử dụng các sản phẩm này, thẻ trang web toàn cầu sẽ giúp việc triển khai trên trang web trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp trải nghiệm gắn thẻ hợp nhất.
 • Theo dõi chuyển đổi chính xác hơn: Khi sử dụng thẻ trang web toàn cầu, hệ thống sẽ đặt các cookie mới trên miền của bạn. Các cookie này sẽ lưu trữ thông tin về lần nhấp quảng cáo đã đưa người dùng đến trang web của bạn. Điều này đảm bảo rằng Google Ads có thể đo lường các lượt chuyển đổi chính xác hơn. Bạn có thể chỉ định hành động tương tác nào với trang web của mình sẽ được tính là lượt chuyển đổi trên Google Ads bằng cách sử dụng thẻ trang web toàn cầu.
 • Phạm vi tính đầy đủ tất cả các lượt chuyển đổi: Nếu bạn sử dụng thẻ theo dõi chuyển đổi cũ, được sửa đổi để triển khai chỉ pixel, thì Google Ads sẽ không thể theo dõi tất cả các lượt chuyển đổi của bạn. Thẻ trang web toàn cầu đảm bảo rằng tất cả các lượt chuyển đổi của bạn đều được tính.

Lưu ý rằng các thẻ theo dõi chuyển đổi trên Google Ads có thể sử dụng thông tin lần nhấp từ các cookie mới được đặt trên miền của bạn. Hãy đảm bảo bạn sẽ cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về việc thu thập dữ liệu và nhận được sự đồng ý của người dùng trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Cách hoạt động của thẻ trang web toàn cầu

Thẻ trang web toàn cầu hoạt động phối hợp với một đoạn mã khác, đoạn mã sự kiện hoặc đoạn mã điện thoại, để theo dõi các chuyển đổi của bạn. 

 • Nếu bạn đang theo dõi chuyển đổi trên trang web, đoạn mã sự kiện cho thẻ trang web toàn cầu biết khi nào cần theo dõi chuyển đổi.
 • Nếu bạn đang theo dõi cuộc gọi đến trang web của mình, đoạn mã điện thoại sẽ thay thế số điện thoại của doanh nghiệp bạn bằng số chuyển tiếp của Google.

Khi bạn thiết lập theo dõi chuyển đổi cho trang web của mình, bạn sẽ có thể xem và sao chép thẻ trang web toàn cầu cho tài khoản của mình, cũng như bất kỳ đoạn mã nào nên được sử dụng cùng với thẻ. Các đoạn mã bạn sẽ thấy bên dưới chỉ là ví dụ và sẽ không hoạt động trên trang web của bạn. 

Thẻ trang web toàn cầu

Đoạn mã thẻ trang web toàn cầu phải được đặt trên tất cả các trang trên trang web của bạn, trong phần của các trang HTML. Nếu trước đây bạn đã cài đặt thẻ trang web toàn cầu trong khi tạo một hành động chuyển đổi khác từ cùng một tài khoản Google Ads (hoặc nếu tài khoản người quản lý đã cài đặt thẻ này trong khi tạo một hành động chuyển đổi khác trong tài khoản của bạn), thì bạn không nên thêm lại đoạn mã toàn cầu. Nếu bạn đã cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên trang web của mình từ một sản phẩm khác của Google (ví dụ: Google Analytics) hoặc từ một tài khoản Google Ads khác, hãy thực hiện theo hướng dẫn nhằm điều chỉnh thẻ để thẻ hoạt động trên tài khoản Google Ads của bạn.

Dưới đây là ví dụ về thẻ trang web toàn cầu:


 
 

Đoạn mã sự kiện

Để tính năng theo dõi chuyển đổi trang web hoạt động, đoạn mã sự kiện nên được cài đặt trên chính trang chuyển đổi. Bạn có thể đặt đoạn mã sự kiện ở bất kỳ chỗ nào trong mã, sau đoạn mã thẻ toàn cầu. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt đoạn mã sự kiện trong mục để theo dõi chính xác nhất.

Dưới đây là ví dụ về một đoạn mã sự kiện:

  
  

Đoạn mã điện thoại

Đoạn mã điện thoại phải được thêm vào các trang trên trang web của bạn, nơi số điện thoại bạn muốn theo dõi xuất hiện. Đoạn mã điện thoại phải được đặt ngay sau thẻ trang web toàn cầu.

Dưới đây là ví dụ về một đoạn mã điện thoại:

Cách điều chỉnh thẻ trang web toàn cầu hiện có cho tài khoản Google Ads

Nếu đã có thẻ trang web toàn cầu trên mỗi trang của trang web, thì bạn có thể định cấu hình thẻ đó để gửi dữ liệu đến nhiều tài khoản Google Ads hoặc Google Analytics. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ về thẻ trang web toàn cầu được lấy từ một tài khoản Google Analytics. Thẻ trang web toàn cầu sẽ có dạng như sau:

 
 

 

Để được hỗ trợ thêm cho tài khoản Google Ads của mình, bạn chỉ cần thêm dòng được đánh dấu vào thẻ trang web toàn cầu, thay thế “AW-CONVERSION_ID” bằng ID duy nhất mà hệ thống đã cung cấp khi bạn thiết lập các thẻ theo dõi chuyển đổi

 
 

 

To disable the collection of remarketing data, add the highlighted gtag('set') command below to your global site tag:

 
 

 

Once you’ve made this change, you don’t need to add the global site tag snippet obtained from your Google Ads account to your website. Just add the event or phone snippet. Note that you can re-use the same global snippet for multiple Google Ads or Google Analytics accounts. For each additional Google Ads or Google Analytics account you want your tag to support, add a new ‘config’command that contains the ID of the account (as demonstrated in the sample code above, which has separate ‘config’commands for Google Analytics and Google Ads). 

Cách sử dụng thẻ theo dõi chuyển đổi mới

Hãy thực hiện theo các bước để thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi trong trải nghiệm Google Ads mới.

Bảo mật và quyền riêng tư khi theo dõi trang web

Tiêu chuẩn bảo mật của Google rất nghiêm ngặt. Chỉ các trang có chứa thẻ chuyển đổi của Google mới được theo dõi thông qua chương trình này. Chúng tôi sử dụng mã hóa dữ liệu và máy chủ bảo mật.

Hãy đảm bảo bạn cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và toàn diện về dữ liệu bạn thu thập trên trang web của mình và nhận được sự đồng ý cho việc thu thập đó trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

* Nguồn: Google