Báo cáo hiệu suất

30/11/2019

Báo cáo Hiệu suất cho biết các chỉ số quan trọng về hiệu suất trang web của bạn trong kết quả của Google Tìm kiếm: tần suất xuất hiện; vị trí trung bình trong kết quả tìm kiếm; tỷ lệ nhấp chuột; và bất kỳ tính năng đặc biệt nào (chẳng hạn như kết quả nhiều định dạng) được liên kết với kết quả của bạn. Hãy sử dụng thông tin này để cải thiện hiệu suất của trang web trong tìm kiếm, ví dụ:

 • Xem cách lưu lượng tìm kiếm của bạn thay đổi theo thời gian, nguồn gốc của lưu lượng và những cụm từ tìm kiếm nào có nhiều khả năng hiển thị trang web của bạn.
 • Tìm hiểu truy vấn nào được thực hiện trên điện thoại thông minh và sử dụng điều này để cải thiện nhắm mục tiêu trên thiết bị di động của bạn.
 • Xem trang nào có tỷ lệ nhấp qua cao nhất (và thấp nhất) từ kết quả tìm kiếm của Google.

 

MỞ BÁO CÁO HIỆU SUẤT

Cách đọc báo cáo

Chế độ xem mặc định của báo cáo hiển thị số lần nhấp chuột vào trang của bạn từ kết quả của Google Tìm kiếm trong ba tháng qua.

 • Chọn các chỉ số cần xem (số lần nhấp, lần hiển thị, v.v.) bằng cách chọn một hoặc nhiều chỉ số cần hiển thị trong báo cáo. Hãy xem mục Loại chỉ số.
 • Thay đổi cách dữ liệu được nhóm (theo truy vấn, trang, quốc gia, v.v.) bằng cách chọn tab thuộc tính nhóm. Hãy xem mục Đọc bảng.
 • Lọc dữ liệu của bạn bằng cách nhấp vào "Thêm mới" như mô tả trong mục Lọc dữ liệu.
 • So sánh các nhóm (ví dụ: so sánh lần nhấp từ Brazil với lần nhấp từ Trung Quốc) bằng cách nhấp vào nút So sánh. Bạn có thể so sánh các giá trị chỉ trong một tham số nhóm (truy vấn, trang, v.v.). Hãy xem mục So sánh dữ liệu.

 

Chia sẻ báo cáo

Bạn có thể chia sẻ chi tiết vấn đề bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên trang. Liên kết này chỉ cho phép người có liên kết truy cập vào trang hiện tại và bất kỳ trang lịch sử xác nhận nào cho vấn đề này. Liên kết không cấp quyền truy cập vào các trang khác thuộc tài nguyên của bạn hoặc cho phép người dùng được chia sẻ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm hay tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa chia sẻ cho trang này.

 

Đọc biểu đồ

Biểu đồ hiển thị tổng số lần nhấp, tổng số lần hiển thị, CTR trung bình (tỷ lệ nhấp chuột) và vị trí trung bình cho toàn bộ trang web của bạn. Tất cả dữ liệu trên biểu đồ được tổng hợp theo trang web. Hãy xem mục "Hiểu các chỉ số" để được giải thích về các loại chỉ số này và cách chúng được tính toán.

Đọc bảng

Bảng hiển thị dữ liệu được nhóm theo tab đã chọn. Hãy nhấp vào tab nhóm để thay đổi cách nhóm dữ liệu của bạn. Sau đây là thông tin bổ sung về từng loại nhóm:

Truy vấn

Nhóm kết quả theo chuỗi truy vấn mà người dùng tìm kiếm trên Google. Chỉ các tìm kiếm trả lại trang web của bạn được bao gồm.

Các truy vấn rất hiếm (còn gọi là truy vấn ẩn danh) không được hiển thị trong kết quả này để bảo vệ sự riêng tư của người dùng thực hiện truy vấn.

Khi bạn thêm bất kỳ loại bộ lọc truy vấn nào (ví dụ: "Truy vấn chứa" hoặc "Truy vấn không chứa"), tất cả truy vấn ẩn danh sẽ bị loại khỏi bảng và kết quả tổng số trong biểu đồ. Điều này là do chúng tôi không áp dụng bộ lọc cho các truy vấn ẩn danh.

Các cách dùng phổ biến:

 • Xem lại danh sách Truy vấn để biết từ khóa dự kiến. Nếu từ khóa mà bạn dự kiến sẽ thấy không xuất hiện, trang web của bạn có thể không có đủ nội dung hữu ích liên quan đến các từ khóa đó. Nếu những từ bất ngờ (như "Viagra" hoặc "casino") xuất hiện, có thể là trang web của bạn đã bị tấn công.
 • Tìm các truy vấn có số lần nhấp cao và CTR thấp. Các truy vấn này có thể giúp xác định vị trí bạn có thể cải thiện tiêu đề và đoạn trích để đáp ứng mối quan tâm của người dùng.
 • Tìm tổng số truy vấn có thương hiệu hoặc không có thương hiệu. Bạn có thể muốn xem có bao nhiêu truy vấn hiển thị trang web của bạn khi người dùng bao gồm hoặc không bao gồm một chuỗi cụ thể, chẳng hạn như tên thương hiệu. Bởi vì báo cáo không tính đến truy vấn ẩn danh, bạn sẽ cần phải xác định xem trang web của mình có nhiều truy vấn ẩn danh hay không.
  Để ước tính số truy vấn có thương hiệu/không có thương hiệu, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhận tổng số lần nhấp/lần hiển thị mà không áp dụng bất kỳ bộ lọc truy vấn nào. Các tổng số này bao gồm cả truy vấn ẩn danh và không ẩn danh.
  2. Thêm bộ lọc cho chuỗi truy vấn mong muốn. Sử dụng "Truy vấn chứa" cho truy vấn có thương hiệu và "Truy vấn không chứa" cho truy vấn không có thương hiệu. Hãy sử dụng mọi biến thể của chuỗi truy vấn, ví dụ: "giày màu xám", "giày xám". Tổng số bạn thấy không bao gồm các truy vấn ẩn danh. Hãy cộng các tổng số này với nhau.
  3. Tính số truy vấn ẩn danh. Thêm bộ lọc "Truy vấn không chứa" với một chuỗi dài vô nghĩa mà sẽ không có kết quả phù hợp. Lấy tổng số trong bước 1 (bao gồm truy vấn ẩn danh) trừ đi tổng số này (không bao gồm truy vấn ẩn danh). Kết quả sẽ là tổng số truy vấn ẩn danh gần đúng của bạn.
   1. Nếu tỷ lệ truy vấn ẩn danh nhỏ so với tổng số truy vấn (bước 1), bạn có thể bỏ qua chúng và sử dụng các giá trị từ bước 2. Bạn không cần đọc thêm nữa.
   2. Nếu tỷ lệ truy vấn ẩn danh đáng kể so với tổng số truy vấn (bước 1), bạn có thể ước tính có bao nhiêu truy vấn ẩn danh phù hợp với tiêu chí của mình (mô tả trong phần tiếp theo) hoặc bỏ qua toàn bộ truy vấn ẩn danh.
  4. Ước tính số lượng truy vấn ẩn danh phù hợp với tiêu chí của bạn. Bạn có thể giả sử rằng cả truy vấn ẩn danh và không ẩn danh đều có cùng tỷ lệ truy vấn có thương hiệu. Xin lưu ý rằng đây chỉ là con số ước tính.
   1. Tính số truy vấn không ẩn danh: lọc theo "Truy vấn không chứa: <long_random_string>"
   2. Tính tỷ lệ:
    Truy vấn đối sánh (bước 2) / Tất cả truy vấn không ẩn danh (bước 4.a)
   3. Nếu thương hiệu của bạn có nhiều biến thể liên quan, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ du lịch cung cấp thông tin về nhiều thành phố, quốc gia và khách sạn khác nhau, bạn có thể muốn tăng tỷ lệ này.
   4. Nhân tỷ lệ (bước 4.b) với số truy vấn ẩn danh (bước 3).  Tăng hoặc giảm tỷ lệ này, theo thông tin cụ thể về thương hiệu và người dùng của bạn.
  5. Cộng tổng số truy vấn ẩn danh ước tính (bước 4) với tổng số trong bước 2. Hãy nhớ rằng đây chỉ là con số ước tính. Hiện tại, chúng tôi không có cách nào để kiểm tra truy vấn ẩn danh.

Trang

Nhóm kết quả theo trang cá nhân trên sản phẩm của bạn được trả về bởi kết quả tìm kiếm. Việc nhóm theo trang sẽ chỉ cung cấp dữ liệu theo trang chứ không phải theo trang web trong bảng; đồ thị vẫn sẽ được tổng hợp theo trang web.

Quốc gia

Nhóm kết quả theo quốc gia mà tìm kiếm xuất phát từ đó; ví dụ như Canada hoặc Mexico.

Xin lưu ý rằng bộ lọc quốc gia được giới hạn ở 20 quốc gia có lưu lượng truy cập hàng đầu vào sản phẩm của bạn. Nếu bạn cần lọc theo một quốc gia không nằm trong danh sách thả xuống, hãy nhóm truy vấn của bạn theo quốc gia, sau đó nhấp vào dòng của quốc gia mà bạn muốn, thao tác này sẽ lọc kết quả theo quốc gia đó.

Thiết bị

Nhóm kết quả theo thiết bị trên đó tìm kiếm được thực hiện; ví dụ như máy tính để bàn, máy tính bảng hay thiết bị di động. Nếu bạn có các trang web riêng cho thiết bị di động và máy tính để bàn, ví dụ như m.example.com và www.example.com, chỉ số cho mỗi trang web sẽ được hiển thị trong một báo cáo riêng cho từng sản phẩm. Nếu bạn không có phiên bản riêng của trang web trên thiết bị di động—ví dụ: bạn tự động phát hiện tác nhân người dùng và điều chỉnh bố cục trang web cho phù hợp trong một trang web duy nhất—bạn phải nhóm theo thiết bị để so sánh lần nhấp và lần hiển thị bạn có được từ các thiết bị di động so với lần nhấp và lần hiển thị từ người dùng máy tính để bàn.

Loại tìm kiếm

Lọc hoặc so sánh theo loại tìm kiếm, chính là loại tìm kiếm Google được thực hiện bởi người dùng: tìm kiếm trên web (kết quả tìm kiếm mặc định), tìm kiếm hình ảnh, tìm kiếm video, v.v.

Nhóm theo loại tìm kiếm không được hỗ trợ vì bố cục trang kết quả rất khác nhau đối với các loại tìm kiếm khác nhau. Ví dụ: vị trí 30 trong kết quả tìm kiếm hình ảnh có thể nằm trên trang kết quả đầu tiên, nhưng vị trí 30 trong tìm kiếm trên web sẽ nằm trên trang ba.

Dữ liệu được lưu trữ riêng theo loại tìm kiếm

Đối với một URL đã cho, tất cả dữ liệu lần nhấp, lần hiển thị và vị trí được lưu trữ riêng cho từng loại tìm kiếm. Vì vậy, một hình ảnh chẳng hạn có thể xuất hiện trong cả kết quả tìm kiếm trên web và kết quả hình ảnh, nhưng dữ liệu lần nhấp, lần hiển thị và vị trí cho hình ảnh đó được ghi riêng cho tìm kiếm trên web và tìm kiếm hình ảnh.

Ví dụ: với một hình ảnh được lưu trữ trên trang example.com/aboutme.html, bạn có thể dữ liệu này:

Loại tìm kiếm Lần hiển thị Nhấp chuột Vị trí
Hình ảnh 20 10 23
Web 30 30   7

 

Giao diện tìm kiếm [Không phải luôn được hiển thị]

Tùy chọn Giao diện tìm kiếm chỉ xuất hiện nếu có hiển thị cho ít nhất một tính năng kết quả tìm kiếm được liệt kê ở đây. Nếu không tùy chọn nhóm này sẽ không được hiển thị.


Nhóm kết quả theo tính năng kết quả tìm kiếm đặc biệt: ví dụ: kết quả có chứa kết quả nhiều định dạng về tin tuyển dụng hoặc kết quả xuất hiện trong trang AMP.

Nhóm hoặc lọc theo tính năng giao diện tìm kiếm:

Thông tin khác

Việc nhóm theo trang hay lọc theo giao diện tìm kiếm sẽ chỉ tổng hợp dữ liệu theo trang chứ không phải theo sản phẩm trong bảng; đồ thị vẫn sẽ được tổng hợp theo trang web.

Danh sách tính năng bộ lọc chỉ hiển thị các tùy chọn bộ lọc mà bạn có lần hiển thị; nếu bạn không có kết quả AMP, bạn sẽ không thấy AMP trong danh sách bộ lọc.

Một trang có thể có nhiều tính năng giao diện tìm kiếm trong một truy vấn, nhưng chỉ có một lần hiển thị được tính cho từng loại. Ví dụ: một trang có thể có cả kết quả chi tiết và liên kết kết quả tìm kiếm trong một truy vấn.

Số lần nhấp được lọc

Nếu bạn lọc theo tính năng kết quả tìm kiếm, chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các lần nhấp được tính cho một URL là vào một liên kết thuộc loại tính năng được lọc; tuy nhiên chúng tôi đảm bảo rằng người dùng thấy liên kết với URL và tính năng này trong cùng tập hợp các kết quả mà từ đó người dùng nhấp vào liên kết với URL đó. Điều này là bởi vì lần nhấp được gán cho một URL chứ không phải (URL + tính năng).

Ví dụ: Một người dùng tìm kiếm "quần hình khỉ" (monkey pants) trên Google và kết quả hiển thị cả liên kết kết quả chuẩn và liên kết AMP trỏ đến cùng một trang trên Larry's House of Monkey Pants. Lần nhấp vào một trong hai liên kết dĩ nhiên sẽ được tính cho cùng một URL. Ngày hôm sau, Larry (chủ sở hữu, chủ, người in ấn và quản trị trang web của Larry's Warehouse of Monkey Pants) mở Phân tích tìm kiếm cho trang web của mình, nhóm kết quả theo trang, bộ lọc theo tính năng AMP và thấy rằng URL có 1 lần nhấp, bất kể người dùng nhấp vào liên kết AMP hay liên kết chuẩn.

 

Tại sao bảng báo cáo biến mất?

Trong một số trường hợp bảng không thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào vào biểu đồ, bảng bị bỏ qua trong báo cáo. Ví dụ: nếu bạn hiển thị số lần nhấp trong bảng được nhóm theo quốc gia, và so sánh Hoa Kỳ với Vương quốc Anh, bạn sẽ có một bảng trông như thế này:

Quốc gia Lần nhấp từ Hoa Kỳ Lần nhấp từ Vương quốc Anh
Hoa Kỳ               1.000 0
Vương Quốc Anh 0           1.000

Bảng này không cung cấp thông tin mà biểu đồ chưa hiển thị, vì vậy bảng bị bỏ qua.

Hiểu chỉ số

Có các chỉ số sau:

 • Lần nhấp - Số lần nhấp từ kết quả tìm kiếm của Google đưa người dùng đến sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm.
 • Lần hiển thị - Số liên kết đến trang web của bạn mà người dùng nhìn thấy trên kết quả tìm kiếm của Google. Lần hiển thị được tính khi người dùng truy cập vào trang kết quả đó, ngay cả khi kết quả không được cuộn vào khung nhìn. Tuy nhiên, nếu người dùng chỉ xem trang 1 và kết quả ở trang 2 thì lần hiển thị không được tính. Số lần được tổng hợp theo trang web hoặc trang. Xin lưu ý rằng với các trang cuộn vô hạn (tìm kiếm hình ảnh), lần hiển thị có thể yêu cầu mục phải được cuộn vào khung nhìn. Tìm hiểu thêm.
 • CTR - Tỷ lệ nhấp qua: số lần nhấp chia cho số lần hiển thị. Nếu một hàng dữ liệu không có lần hiển thị nào, CTR sẽ được hiển thị dưới dạng dấu gạch ngang (-) vì CTR sẽ được chia cho số không.
 • Vị trí - Vị trí trung bình của kết quả trên cùng từ trang web của bạn. Vì vậy, chẳng hạn như nếu trang web của bạn có ba kết quả tại các vị trí 2, 4 và 6 thì vị trí được báo cáo là 2. Nếu truy vấn thứ hai trả lại kết quả tại các vị trí 3, 5 và 9 thì vị trí trung bình của bạn sẽ là (2 + 3)/2 = 2,5. Nếu một hàng dữ liệu không có lần hiển thị nào, vị trí sẽ được hiển thị dưới dạng dấu gạch ngang (-) vì vị trí không tồn tại. Tìm hiểu thêm.
 • Vị trí [Chỉ có trong bảng] - Giá trị vị trí trong bảng đại diện cho vị trí trung bình trong kết quả tìm kiếm cho mục trong hàng cụ thể đó. Ví dụ: khi nhóm theo truy vấn, vị trí là vị trí trung bình của truy vấn đã cho trong kết quả tìm kiếm. Hãy xem mục vị trí trung bình ở trên để tìm hiểu cách tính giá trị.

Xin lưu ý rằng nếu bạn lọc theo truy vấn, tất cả truy vấn ẩn danh sẽ bị bỏ qua trong kết quả. Nếu trang web của bạn có nhiều truy vấn ẩn danh, bạn có thể thấy sự khác biệt đáng kể giữa kết quả đã lọc và chưa lọc. Sự khác biệt này do tổng số (Truy vấn chứa: some_string) + (Truy vấn không chứa: some_string) nhỏ hơn tổng số lần nhấp/lần hiển thị trên biểu đồ vì truy vấn ẩn danh sẽ bị bỏ qua.

Giới thiệu về tổng số

Tổng mỗi chỉ số được hiển thị trên biểu đồ. Dưới đây là một vài điều cần lưu ý:

 • Tổng số trong biểu đồ có thể lớn hơn tổng số trong bảng, vì bảng chỉ có thể hiển thị tối đa 1.000 hàng.
 • Khi bạn lọc hoặc nhóm theo URL hoặc truy vấn, các tổng số đã lọc riêng lẻ cộng lại có thể không bằng tổng số chưa lọc. Ví dụ: tổng số "Truy vấn chứa: chuột" và "Truy vấn không chứa: chuột" cộng lại có thể không bằng tổng giá trị chưa áp dụng bộ lọc truy vấn nào. Điều này là do các truy vấn ẩn danh bị bỏ qua và dữ liệu bị cắt ngắn do giới hạn phân phát.

Lọc dữ liệu

Bạn có thể lọc dữ liệu theo nhiều tham số. Ví dụ: nếu hiện bạn đang nhóm dữ liệu theo truy vấn, bạn có thể thêm các bộ lọc "country='USA' AND device='Mobile'".

 • Việc lọc theo trang hoặc giao diện tìm kiếm sẽ làm thay đổi phép tính chỉ số về CTR, lần hiển thị và lần nhấp cả trong biểu đồ và bảng.
 • Nếu bạn không còn có thể nhìn thấy một cụm từ tìm kiếm mà bạn đã thấy thời gian gần đây, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn không thêm một bộ lọc làm ẩn kết quả.

Để thêm một bộ lọc, hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Nhấp vào nhãn + MỚI bên cạnh bộ lọc ngày và loại hiện tại trên trang.

Để xóa bộ lọc, bạn có thể làm như sau:

 • Nhấp vào dấu X bên cạnh bộ lọc hiện tại. Bạn không thể xóa bộ lọc loại tìm kiếm hoặc ngày.

Để sửa đổi một bộ lọc, hãy làm như sau:

 • Nhấp vào bộ lọc và đặt lại các giá trị.

Việc lọc dữ liệu của bạn theo truy vấn hoặc URL có thể ảnh hưởng đến tổng số.

So sánh xu hướng dữ liệu

Bạn có thể so sánh dữ liệu giữa hai giá trị chính xác trong bất kỳ tham số nhóm nào, bất kể đó có phải là nhóm hiện được chọn hay không. Ví dụ: khi được nhóm theo Truy vấn bạn có thể so sánh lần nhấp giữa tuần này và tuần trước hoặc giữa lần nhấp từ Hoa Kỳ và Pháp. So sánh theo trang hoặc giao diện tìm kiếm có thể thay đổi phép tính chỉ số về CTR, lần hiển thị và lần nhấp. Khi so sánh các giá trị cho một chỉ số riêng lẻ, bảng kết quả sẽ hiển thị cột "khác biệt" để so sánh giá trị trong mỗi hàng.

Một số phép so sánh hữu ích:

 • Sắp xếp theo sự khác biệt để xem các truy vấn có sự khác biệt đáng kể so với tuần trước.
 • So sánh tổng số tìm kiếm trên trang web dành cho thiết bị di động của bạn với số tìm kiếm trên thiết bị di động trên trang web dành cho máy tính để bàn của bạn. Nếu bạn có cả phiên bản trang web dành cho thiết bị di động và không dành cho thiết bị di động, ví dụ như (m.example.com và www.example.com) và trang web của bạn được định cấu hình chính xác, bạn sẽ thấy nhiều tìm kiếm trên thiết bị di động khác trên trang web dành cho thiết bị di động của mình. Mở báo cáo Phân tích tìm kiếm riêng cho mỗi trang web và so sánh tìm kiếm từ các thiết bị di động trên trang web dành cho máy tính để bàn của bạn (www.example.com) với tất cả các tìm kiếm trên trang web dành cho thiết bị di động của bạn (m.example.com).
Bạn chỉ có thể so sánh dữ liệu trong một tham số vào một thời điểm (Ngày, Truy vấn, v.v.). Việc thêm một phép so sánh mới trong một tham số nhóm khác sẽ xóa phép so sánh hiện tại. Ví dụ: nếu bạn đang so sánh lần nhấp cho tuần này với tuần trước (Ngày), sau đó thêm phép so sánh giữa Mỹ và Nhật Bản (Quốc gia), phạm vi ngày sẽ được đặt lại về mặc định.

Nếu bạn so sánh hai nhóm và có một giá trị rất hiếm trong một nhóm nhưng không phải là hiếm trong nhóm khác, nhóm hiếm sẽ hiển thị ~ cho hàng đó để chỉ ra rằng số lượng không có sẵn. Ví dụ: nếu bạn so sánh số lần hiển thị truy vấn giữa Đức và Thái Lan, hàng kết quả cho "Deutsche Bundesbank" có thể sẽ hiển thị số lần hiển thị cho Đức và ~ (không có) cho Thái Lan. Điều này là do số lần hiển thị cho Thái Lan ở phần cuối của một danh sách kết quả rất dài. Nó không nhất thiết có nghĩa là số không, nhưng nó nằm ở cuối danh sách rất dài cho nhóm đó. Tuy nhiên, nếu bạn lọc theo giá trị hiếm (trong ví dụ này là "Deutsche Bundesbank"), bạn sẽ thấy giá trị dữ liệu cho cả hai tham số.

Giới thiệu về dữ liệu

Phân tích tìm kiếm tính dữ liệu độc lập cho mỗi sản phẩm riêng. Nghĩa là dữ liệu được tính riêng cho từng đích đến sau đây:

 • https://example.com
 • http://example.com
 • http://m.example.com

Lần nhấp, lần hiển thị và vị trí được tính như thế nào?

Đọc chi tiết về cách tính lần nhấp, lần hiển thị và vị trí ở đây

Khác biệt về dữ liệu

Dữ liệu Search Console có thể khác nhau đôi chút so với dữ liệu được hiển thị trong các công cụ khác. Lý do có thể cho điều này bao gồm:

 • Để bảo vệ sự riêng tư của người dùng, Phân tích tìm kiếm không hiển thị tất cả dữ liệu. Ví dụ: chúng tôi có thể không theo dõi một số truy vấn được thực hiện rất ít lần hoặc những truy vấn có chứa thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm.
 • Quá trình xử lý dữ liệu nguồn của chúng tôi có thể khiến số liệu thống kê khác với số liệu thống kê được liệt kê trong các nguồn khác (ví dụ: để loại bỏ trùng lặp và lần truy cập từ robot). Tuy nhiên, những thay đổi này không phải là đáng kể.
 • Một số công cụ xác định "từ khóa" theo cách khác nhau. Ví dụ: công cụ Từ khóa trong Google AdWords hiển thị tổng số tìm kiếm Google cho từ khóa đó trên web. Phân tích tìm kiếm chỉ hiển thị những lần tìm kiếm từ khóa có trả lại trang của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google.
 • Có thể có độ trễ giữa thời điểm con số được tính và thời điểm chúng được hiển thị với quản trị viên web. Mặc dù dữ liệu được công bố theo khoảng thời gian nhưng chúng tôi liên tục thu thập dữ liệu. Tuy vậy, thông thường dữ liệu thu thập được sẽ khả dụng trong 2-3 ngày.
 • Múi giờ quan trọng. Phân tích tìm kiếm theo dõi dữ liệu hàng ngày theo Giờ ban ngày Thái Bình Dương (PDT). Nếu các hệ thống khác của bạn sử dụng các múi giờ khác nhau, chế độ xem hàng ngày của bạn có thể không khớp chính xác. Ví dụ: Google Analytics hiển thị thời gian theo múi giờ địa phương của quản trị viên web.
 • Một số công cụ, ví dụ như Google Analytics, chỉ theo dõi lưu lượng truy cập từ những người dùng đã kích hoạt JavaScript trên trình duyệt của họ.
 • Dữ liệu đã tải xuống không có sẵn/không phải giá trị số. Nếu bạn tải xuống dữ liệu trong báo cáo, bất kỳ giá trị nào hiển thị dưới dạng ~ hoặc - (không có sẵn/không phải số) trên báo cáo sẽ là số không trong dữ liệu tải xuống.

Tổng hợp dữ liệu theo trang web so với theo trang

Tất cả dữ liệu trên biểu đồ được tổng hợp theo trang web. Tất cả dữ liệu trong bảng được tổng hợp theo trang web trừ khi được nhóm theo trang hay giao diện tìm kiếm.

Khi tổng hợp dữ liệu theo trang web, trang web được gán dữ liệu là mục tiêu thực sự của liên kết kết quả tìm kiếm và liên kết này có thể không giống như URL hiển thị, như được xác định bởi hành vi chuyển hướng bỏ qua của Google.

 • Đối với lần hiển thị, nếu một trang web xuất hiện hai lần trên một trang kết quả tìm kiếm khi tổng hợp theo trang web thì trang được tính là một lần hiển thị; nếu nhóm theo trang hoặc giao diện tìm kiếm thì mỗi trang được tính riêng.
 • Đối với lần nhấp, nếu một trang web xuất hiện hai lần trong kết quả tìm kiếm khi được phân nhóm theo trang web và người dùng nhấp vào một liên kết, sao lưu, sau đó lần nhấp vào liên kết khác, nó được tính là một lần nhấp duy nhất, kể từ khi các điểm đến cuối cùng là cùng một trang.
 • Đối với vị trí, khi tổng hợp theo trang web, vị trí trên cùng của sản phẩm của bạn trong kết quả tìm kiếm được báo cáo; khi được nhóm theo trang hoặc giao diện tìm kiếm, vị trí trên cùng của trang trong kết quả tìm kiếm được báo cáo.
 • Đối với tỷ lệ nhấp chuột, bởi vì các phương pháp tính toán khác nhau, tỷ lệ nhấp chuột và vị trí trung bình sẽ cao hơn khi tổng hợp theo trang web nếu nhiều trang từ cùng một trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng kết quả tìm kiếm cho "vật cưng cho trẻ em" chỉ trả lại ba kết quả sau đây, tất cả đều từ cùng một trang web và người dùng nhấp vào mỗi trang trong số đó với tuần suất bằng nhau:
Kết quả tìm kiếm của Google Chỉ số được tổng hợp theo trang web Chỉ số được tổng hợp theo trang
 1. www.petstore.example.com/monkeys
 2. www.petstore.example.com/ponies
 3. www.petstore.example.com/unicorns

Tỷ lệ nhấp: 100%
Tất cả lần nhấp cho một trang web được kết hợp

Tỷ lệ nhấp: 33%
3 trang được hiển thị, 1/3 lần nhấp vào mỗi trang

Vị trí trung bình: 1
Vị trí cao nhất từ trang web trong kết quả
Vị trí trung bình: 2
(1 + 2 + 3) / 3 = 2

 

Vấn đề đã biết

Dưới đây là các vấn đề đã biết trong phiên bản beta này của Search Console mới. Bạn không cần báo cáo các vấn đề này cho chúng tôi, nhưng chúng tôi rất muốn nhận được phản hồi của bạn về bất kỳ tính năng hoặc vấn đề nào bạn tìm thấy. Hãy sử dụng cơ chế Phản hồi được tích hợp vào báo cáo trong thanh điều hướng.

 • Biểu đồ hiện chỉ hiển thị dữ liệu được tổng hợp theo trang web, không phải theo URL. (Đây là một tính năng!)
 • Trải nghiệm di động vẫn chưa hoàn tất.
 • Tập hợp sản phẩm chưa được hỗ trợ.
 • Báo cáo này chưa hiển thị dữ liệu cho các ứng dụng Android.

* Nguồn: Google Search Console