Ý

30/11/2019

Các lựa chọn thanh toán được chấp nhận

Bạn có thể thanh toán cho các quảng cáo trên Facebook bằng những phương thức thanh toán sau:

Thông tin thuế

Tài nguyên khác

* Nguồn: Facebook