Đặt giá trị và đơn vị tiền tệ của sự kiện pixel Facebook

30/11/2019

Bạn có thể đặt giá trị và đơn vị tiền tệ cụ thể cho chuyển đổi của mình. Chỉ định một giá trị cho chuyển đổi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tổng giá trị của quảng cáo.

Trước khi bạn bắt đầu

Thay đổi giá trị và đơn vị tiền tệ của sự kiện tiêu chuẩn

Giá trị và đơn vị tiền tệ mặc định trong mã sự kiện tiêu chuẩn (Purchase) là $0,00 USD, nhưng bạn có thể chỉnh sửa giá trị này để phản ánh giá trị thực của chuyển đổi. Ví dụ: nếu bạn đang bán vé ở châu Âu với giá €9,99 EUR, thì bạn có thể đặt giá trị này trong mã sự kiện tiêu chuẩn của mình. Sau đó, mỗi lần tải pixel, hệ thống sẽ chuyển về €9,99 EUR làm giá trị của chuyển đổi.

  1. Truy cập trang web nơi bạn đã đặt Facebook pixel.
  2. Tìm đoạn mã cho sự kiện tiêu chuẩn của bạn (sẽ có dạng như 1 trong sơ đồ dưới đây).
  3. Chỉnh sửa giá trị từ "0,00" sang giá trị thực của chuyển đổi. Trường giá trị phải chứa số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0 và không được bao gồm chữ cái, ký tự đặc biệt, ký hiệu tiền tệ hoặc dấu phẩy.
  4. Chỉnh sửa đơn vị tiền tệ bằng cách nhập mã đơn vị tiền tệ ISO chuẩn gồm 3 chữ cái theo tiêu chuẩn ISO 4217.
  5. Khi hoàn tất, mã sự kiện tiêu chuẩn của bạn sẽ có dạng như 2 trong sơ đồ dưới đây.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định một giá trị và đơn vị tiền tệ cho sự kiện tiêu chuẩn “Purchase” để đánh giá hiệu quả hơn lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo.

Thiết lập giá trị chuyển đổi linh động

Nếu bạn có nhiều giá trị muốn theo dõi (ví dụ: bạn đang bán nhiều mặt hàng với các mức giá khác nhau), thì bạn có thể đặt giá trị linh động. Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu nhà phát triển trang web chủ động chuyển giá trị của giao dịch mua thay vì 0,00 trong phần "giá trị: 0,00" của sự kiện mua hàng.

Các biến mua hàng sẽ thay đổi tùy theo trang web, vì vậy, bạn sẽ phải làm việc với nhà phát triển của mình để biết các biến của trang web là gì. Dưới đây là một số ví dụ thường gặp:

Shopify:
'{{ total_price | money_without_currency }}','currency':'USD'
Magento:
 
WooCommerce:
get_order_total(); ?> 
Squarespace:
{orderGrandTotal} 
BigCommerce:
%%ORDER_SUBTOTAL%%;

Tìm hiểu thêm trên trang web nhà phát triển của chúng tôi.

Chọn giá trị của chuyển đổi tùy chỉnh

  1. Đi tới trang Chuyển đổi tùy chỉnh trong Trình quản lý quảng cáo.
  2. Nhấp vào Tạo chuyển đổi tùy chỉnh.
  3. Thiết lập quy tắc sự kiện hoặc URL, chọn một danh mục, sau đó nhấp vào Tiếp.
  4. Nhập tên cho chuyển đổi tùy chỉnh rồi chọn Đặt giá trị chuyển đổi. Nếu bạn đang sử dụng quy tắc dựa trên sự kiện, hãy chọn Đặt giá trị chuyển đổi mặc định.
  5. Thêm giá trị chuyển đổi (ví dụ: $5,00 USD), sau đó nhấp vào Tạo. Lưu ý rằng bạn hiện không thể tạo giá trị động cho chuyển đổi tùy chỉnh và đơn vị tiền tệ sẽ mặc định thành đơn vị tiền tệ của tài khoản quảng cáo.
Để xem giá trị chuyển đổi trên báo cáo của bạn trong Trình quản lý quảng cáo, hãy nhấp vào Tùy chỉnh cột và chọn Tổng giá trị chuyển đổi.
Sau khi cập nhật giá trị và đơn vị tiền tệ cho chuyển đổi, bạn có thể bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook bằng tính năng tối ưu hóa và theo dõi chuyển đổi.

* Nguồn: Facebook