Theo dõi chuyển đổi bằng Facebook pixel

30/11/2019

Trước khi bạn bắt đầu

Theo dõi chuyển đổi có thể cho bạn thấy mức độ thành công của quảng cáo bằng cách đánh giá các hành động bạn quan tâm trên trang web, như khi ai đó mua hàng, do kết quả trực tiếp của quảng cáo. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách Facebook pixel theo dõi chuyển đổi cho 3 mục tiêu sau: Quảng cáo bài viết, Chuyển mọi người đến trang web của bạnTăng số lượt chuyển đổi trên trang web.

Quảng cáo bài viết bằng tính năng theo dõi chuyển đổi

Có 2 cách để quảng cáo bài viết và sử dụng theo dõi chuyển đổi với Facebook pixel.

Quảng cáo bài viết từ Trang bằng tính năng theo dõi chuyển đổi
Từ Trang của bạn:
 1. Đi tới Trang của bạn và tìm bài viết bạn muốn quảng cáo.
 2. Nhấp vào Quảng cáo bài viết.
 3. Đặt đối tượng, ngân sách và khoảng thời gian.
 4. Trong phần Theo dõi chuyển đổi, hãy chọn Facebook pixel của bạn.
 5. Nhấp vào Quảng cáo.
Quảng cáo bài viết từ Trình quản lý quảng cáo bằng tính năng theo dõi chuyển đổi
 1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.
 2. Chọn Quảng cáo bài viết làm mục tiêu của bạn.
 3. Chọn Trang và bài viết rồi nhấp vào Tiếp tục.
 4. Điền chi tiết quảng cáo rồi cuộn xuống Theo dõi chuyển đổi.
 5. Chọn hộp trong phần Theo dõi tất cả chuyển đổi từ Facebook pixel của tôi.
 6. Nhấp vào Đặt hàng.

Giờ đây, Facebook pixel của bạn sẽ tự động theo dõi tất cả sự kiện do những người đã xem quảng cáo của bạn tạo ra.

Quảng cáo bài viết từ Trang của bạn.

Quảng cáo bài viết từ công cụ tạo quảng cáo.

Đánh giá những người được chuyển đến trang web của bạn bằng tính năng theo dõi chuyển đổi

Sử dụng Facebook pixel để theo dõi chuyển đổi trên chiến dịch có mục tiêu là số lần nhấp vào trang web
 1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.
 2. Chọn Chuyển mọi người đến trang web của bạn làm mục tiêu.
 3. Nhập hoặc chọn URL trang web rồi chọn Facebook pixel và nhấp vào Tiếp tục.
 4. Điền chi tiết quảng cáo rồi nhấp vào Đặt hàng.

Giờ đây, Facebook pixel của bạn sẽ tự động theo dõi tất cả sự kiện do những người đã xem quảng cáo của bạn tạo ra.

Nhớ chọn Facebook pixel sau khi chọn URL.

Tăng số lượt chuyển đổi trên trang web

Khi tạo chiến dịch, hãy chọn Chuyển đổi trên trang web làm mục tiêu. Tiếp theo, hãy nhập địa chỉ trang web của bạn và chọn loại chuyển đổi mà bạn muốn tối ưu hóa. Ví dụ: nếu bạn muốn tối ưu hóa cho doanh số, hãy chọn Mua hàng làm sự kiện chuyển đổi của mình.

Sử dụng Facebook pixel để theo dõi chuyển đổi trên chiến dịch có mục tiêu là chuyển đổi trên trang web
 1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.
 2. Chọn Tăng số lượt chuyển đổi trên trang web làm mục tiêu
 3. Nhập địa chỉ trang web của bạn và chọn hành động bạn muốn theo dõi, chuyển đổi của bạn (ví dụ: Mua hàng, Thêm vào giỏ hàng)
 4. Nhấp vào Tiếp tục.
 5. Điền chi tiết quảng cáo rồi nhấp vào Đặt hàng
 6. Facebook pixel của bạn sẽ tự động theo dõi tất cả sự kiện do những người đã xem quảng cáo của bạn tạo ra

Mặc dù bạn chỉ chọn một chuyển đổi để tối ưu hóa, nhưng Facebook pixel sẽ tự động theo dõi tất cả các loại chuyển đổi có sẵn.

Bạn hiện đã biết cách theo dõi thành công chuyển đổi. Sau khi chiến dịch chạy được vài giờ, bạn có thể kiểm tra kết quả chuyển đổi của mình và xem dữ liệu lưu lượng truy cập trang web.

Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể thu hút chuyển đổi trên trang web.

* Nguồn: Facebook