Giới thiệu về nhắm mục tiêu chi tiết

30/11/2019

Nhắm mục tiêu chi tiết là tùy chọn nhắm mục tiêu có sẵn trong phần "Đối tượng" của quy trình tạo nhóm quảng cáo cho phép bạn tinh chỉnh nhóm người mà chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng thông tin nhân khẩu học, sở thích và hành vi khác.

Các tùy chọn nhắm mục tiêu chi tiết này có thể dựa trên:

 • Quảng cáo họ nhấp vào
 • Trang họ tương tác
 • Hoạt động mọi người tương tác trên và ngoài Facebook liên quan đến những thứ như việc sử dụng thiết bị, hành vi hoặc dự định mua hàng và sở thích du lịch của họ
 • Thông tin nhân khẩu học như độ tuổi, giới tính và vị trí
 • Thiết bị di động họ sử dụng và tốc độ kết nối mạng của họ

Bạn có thể duyệt toàn bộ danh sách tùy chọn nhắm mục tiêu chi tiết hoặc tìm kiếm các tùy chọn cụ thể bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm "Thêm thông tin nhân khẩu học, sở thích hoặc hành vi".

Cách sử dụng nhắm mục tiêu chi tiết

Phần phụ "Nhắm mục tiêu chi tiết" của quy trình tạo nhóm quảng cáo cung cấp 2 hành động chung:

 • Bao gồm người
 • Loại trừ người

Sau khi bạn chọn tối thiểu 1 tùy chọn cho một trong các hành động này, một tùy chọn khác sẽ mở ra: Thu hẹp đối tượng. Nếu thêm tùy chọn vào trường đó, bạn có thể Thu hẹp hơn nữa. Các phần sau sẽ giải thích cách thức hoạt động của các hành động này.

Nhắm mục tiêu "hoặc" và nhắm mục tiêu "và"

Nếu bạn thêm tiêu chí vào trường "Bao gồm người" hoặc "Loại trừ người", thì đối tượng của bạn sẽ bao gồm hoặc loại trừ những người đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chí - chứ không phải tất cả. Giả sử bạn bao gồm những người:

 • Thường xuyên đi du lịch
 • Thích nấu ăn
 • Tốt nghiệp đại học

Một người thích nấu ăn nhưng không thường xuyên đi du lịch và/hoặc không phải là người đã tốt nghiệp đại học sẽ thuộc phạm vi đối tượng. Việc sử dụng tùy chọn "nhắm mục tiêu 'hoặc'" cho ví dụ trên rất hữu ích vì đối tượng sẽ bao gồm những người thường xuyên đi du lịch hoặc người thích nấu ăn hoặc người đã tốt nghiệp đại học.

Nếu chỉ muốn bao gồm hoặc loại trừ những người đáp ứng tất cả các tiêu chí của mình, bạn có thể sử dụng hành động thu hẹp đối tượng. Dưới đây là cách bạn cần thực hiện để sử dụng chính tiêu chí từ ví dụ của chúng tôi:

 1. Bao gồm những người thường xuyên đi du lịch
 2. Nhấp vào Thu hẹp đối tượng
 3. Bao gồm những người thích nấu ăn
 4. Nhấp vào Thu hẹp hơn nữa
 5. Bao gồm những người đã tốt nghiệp đại học

Đối tượng này chỉ bao gồm những người thường xuyên đi du lịch thích nấu ăn đã tốt nghiệp đại học.

Kết hợp nhắm mục tiêu "và" và "hoặc"

Bạn có thể tưởng tượng "Bao gồm/Loại trừ" > "Thu hẹp đối tượng" > "Thu hẹp hơn nữa" giống như các bậc nhắm mục tiêu. Bạn có thể thêm nhiều tiêu chí vào mỗi bậc để giúp mình linh hoạt vì sẽ chỉ cần một thông số từ mỗi bậc cho bao gồm/loại trừ.

Cách tiếp tục ví dụ của chúng tôi: Bạn đã có đối tượng với những người thường xuyên đi du lịch ở bậc "Bao gồm/Loại trừ", những người thích nấu ăn ở bậc "Thu hẹp đối tượng" và những người đã tốt nghiệp đại học ở bậc "Thu hẹp hơn nữa".

Lưu ý: Bạn có thể c
ó nhiều bậc "Thu hẹp hơn nữa", mối quan hệ giữa các bậc này giống với mối quan hệ giữa bậc "Bao gồm/Loại trừ" và "Thu hẹp đối tượng", các bậc này sẽ không có tên khác.

Bạn có thể thêm người ăn chay vào "Bao gồm/Loại trừ" và người thích làm vườn vào "Thu hẹp đối tượng". Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện thiết lập sau:

 • Bao gồm/Loại trừ: Những người thường xuyên đi du lịch hoặc người ăn chay
 • Thu hẹp đối tượng: Những người thích nấu ăn hoặc làm vườn
 • Thu hẹp hơn nữa: Tốt nghiệp đại học

Phải đáp ứng một tiêu chí từ mỗi bậc cho bao gồm/loại trừ. Như vậy, đối tượng sẽ bao gồm người ăn chay là cử nhân và thích làm vườn, nhưng không bao gồm người thường xuyên đi du lịch, thích nấu ăn và chưa tốt nghiệp đại học.

Quan trọng: Khi thu hẹp đối tượng, hãy thận trọng không làm cho đối tượng quá cụ thể. Việc này có thể dẫn tới một đối tượng quá nhỏ và không hiệu quả. Lưu ý rằng trong mọi đối tượng mục tiêu bạn tạo, chúng tôi sẽ tự động tìm cách thu hút những người có khả năng mang lại cho bạn kết quả mà bạn đã yêu cầu chúng tôi tối ưu hóa trong khi tạo nhóm quảng cáo. Vì vậy, bạn không phải lo về việc tinh chỉnh quá nhiều. Hãy theo dõi bảng điều khiển "Xác định đối tượng" ở phía bên phải của các tùy chọn tạo đối tượng. Nếu kim chỉ báo nằm trong phần màu đỏ của đĩa số, hãy tạo đối tượng rộng hơn.

* Nguồn: Facebook