Cách chạy quảng cáo hiệu quả bền vững đến 7 đối tượng khách hàng tiềm năng.

Brandee 13/10/2020, Cập nhật: 3 tháng trước

Những chia sẻ tâm đắc trong suốt 8 năm dạy Marketing Online Chất Lượng Cao của Siêng 🙂 để giúp những ai chưa hiểu rõ về khách hàng, về đối tượng và cách target từng loại đối tượng thì bài viết này sẽ từng bước, từng bước cho bạn một cách nhìn tổng thể và định hướng tốt hơn cho hoạt động quảng cáo Facebook của bạn.

  

 

  

  

Brandee 13/10/2020, Cập nhật: 3 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận