Cách chọn vị trí đối tượng đúng khi chạy quảng cáo Facebook

Phạm Văn Siêng 31/10/2021, Cập nhật: 2 năm trước

Các tùy chọn mục tiêu vị trí khi chạy quảng cáo Facebook

Tìm hiểu kỹ hơn về các tùy chọn vị trí trước khi bạn dự định chạy quảng cáo.


Hoặc một cách dễ hiểu hơn

Những người sống tại vị trí này hoặc ở địa điểm này trong thời gian gần đây (lựa chọn mặc định): 
Những người có thành phố đang sống trên hồ sơ Facebook của họ là vị trí này, hoặc bất kỳ ai Facebook xác định ở vị trí này thông qua thiết bị di động trong khoản thời gian cụ thể.
Ví dụ: Quảng cáo một sự kiện thể thao hoặc chương trình ca nhạc lớn với những người ở trong bán kính 20 dặm tính từ Đà Nẵng.

Những người sống tại vị trí này: Bao gồm cả 2 yếu tố Những người có thành phố đang sống trên hồ sơ Facebook của họ là vị trí này, cũng như bất kỳ ai Facebook xác định ở vị trí này thông qua thiết bị di động.
Ví dụ: Brandee quảng cáo để mời người tham gia sự kiện tại văn phòng Brandee ở Đà Nẵng nên chỉ chọn những người đang sống tại địa điểm này.

Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây: (Bất kỳ ai được Facebook xác định ở vị trí này thông qua thiết bị di động trong thời gian ngày bắt đầu và ngày kết thúc của chiến dịch quảng cáo. Hãy dùng lựa chọn này khi mục tiêu của bạn là tiếp cận những người ở một khu vực cụ thể trong khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ: Quảng cáo sự kiện dịp lễ cho khách du lịch hoặc chương trình giảm giá một ngày tại cửa hàng bán lẻ địa phương.

Những người đã ghé thăm địa điểm này: Thêm những người ở trong khu vực bạn chọn nếu họ ở chính đất nước của mình nhưng cách nhà riêng hơn 125 dặm/200 km (xác định theo thiết bị và thông tin kết nối). Hãy dùng lựa chọn này khi mục tiêu của bạn là tiếp cận những người không sống ở khu vực đã chọn. Ví dụ: Quảng cáo dịch vụ cho thuê ô tô với khách du lịch tại Sydney (nhưng sống ở Melbourne).

 

Ngoài các tùy chọn trên, nếu bạn muốn nâng cao thêm cách chọn vị trí đúng cho khách đã từng mua hàng, khách quan tâm sản phẩm để chạy quảng cáo Facebook hiệu quả thì bạn có thể xem bài viết ở link.

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận