Cách đặt mức kiểm soát chi phí và hạn mức giá thầu

Phạm Văn Siêng 01/11/2021, Cập nhật: 3 năm trước

Chi phí thấp nhất, giới hạn chi phí và giới hạn giá thầu là 3 trong số các tùy chọn chiến lược giá thầu của Facebook. Những lựa chọn này quy định cách Facebook đặt giá thầu trong quá trình đấu giá quảng cáo và có thể hữu dụng nếu bạn có mục tiêu cụ thể cho chi phí trên mỗi hành động (CPA), ROAS hoặc giá thầu.

  • Giới hạn chi phí: Cố gắng giữ chi phí bằng hoặc thấp hơn giới hạn trung bình cho kết quả mà bạn đang tối ưu hóa.* Ví dụ: nếu là nhà bán lẻ đang tối ưu hóa cho lượt mua hàng, bạn có thể đặt giới hạn chi phí là mức chi phí tối đa trên mỗi lượt mua hàng sao cho vẫn đảm bảo lợi nhuận.

✅ Gợi ý: đặt cao hơn mức chi phí trung bình của bạn 20% -40% nếu bạn đang chạy quảng cáo lead/chuyển đổi/bán hàng. Còn nếu chạy quảng cáo nhận thức thương hiệu(khám phá) hoặc giới thiệu lợi ích khác biệt sản phẩm (kích thích nhu cầu) thì có thể đặt mức thấp hơn chi phí trung bình trước đây của bạn.

  • Chi phí thấp nhất: Tối đa hóa việc phân phối và chuyển đổi mà bạn có thể thu được từ ngân sách. Ví dụ: người lập kế hoạch sự kiện có thể sử dụng chi phí thấp nhất để thu hút được nhiều người tham dự lễ hội âm nhạc sắp diễn ra nhất có thể, trong đó chi phí trên mỗi lượt tham dự không quan trọng.

✅ Gợi ý: Chỉ nên sử dụng chiến lược này khi đối tượng tiềm năng lớn và chạy cho các chiến dịch nhận thức thương hiệu(khám phá) hoặc giới thiệu lợi ích khác biệt sản phẩm (kích thích nhu cầu)

  • Giới hạn giá thầu: Đặt giá thầu tối đa trên các phiên đấu giá thay vì để Facebook linh hoạt đặt giá thầu dựa trên mục tiêu giá trị hoặc chi phí của bạn. Đây là lựa chọn dành cho người hiểu rõ về tỷ lệ chuyển đổi ước tính và có khả năng tính toán giá thầu phù hợp.

✅ Gợi ý: Thường dùng khi chạy mục tiêu tin nhắn hoặc đăng ký form. Mà đây là kiểu quảng cáo lead/chuyển đổi/bán hàng nên bạn cần đặt mức giá thầu cao hơn 30-50%, thậm chí 100% so với mức chi phí mà bạn từng trả.

Thứ hạng và chi phí của từng chiến lược giá thầu


Sự khác nhau giữa Giới hạn chi phí, giới hạn giá thầu và chi phí Thấp nhất

Sự khác nhau giữa Giới hạn chi phí, giá thầu và Thấp nhất

 

Lưu ý: việc chọn giá thầu luôn là một công việc phức tạp và đòi hỏi sự am hiểu cặn kẻ những gì bạn đang làm, chiến dịch bạn đang chạy. Nên để hiểu rõ hơn bạn cần xem video bài giảng hướng dẫn quảng cáo Facebook của Brandee với thông tin chuyên sâu và cụ thể hơn để bạn dễ dàng ứng dụng cho công việc. Bạn xem chi tiết tại đây

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận