Cách sử dụng Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch

Siêng Văn 31/10/2021, Cập nhật: một tháng trước

Cách thức "Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là gì khi chạy quảng cáo Facebook

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch khi chạy quảng cáo Facebook là gì?

Tính năng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch (CBO) sẽ tự động quản lý ngân sách chiến dịch trên các nhóm quảng cáo để đạt kết quả tổng thể tốt nhất. Với CBO, bạn thiết lập một ngân sách chiến dịch trung tâm. Ngân sách này sẽ liên tục phân bổ theo thời gian thực cho các nhóm quảng cáo có cơ hội tốt nhất trong suốt chiến dịch.

Cách "Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch" hoạt động

Thay vì thiết lập ngân sách cho từng nhóm quảng cáo, bạn thiết lập ngân sách chiến dịch tổng thể. Ngân sách này linh hoạt chi nhiều hơn cho các nhóm quảng cáo có cơ hội tốt nhất và ít hơn cho các nhóm quảng cáo kém hiệu quả. Số tiền bạn thiết lập có thể áp dụng cho từng ngày chạy chiến dịch (ngân sách hàng ngày) hoặc trong toàn bộ thời gian chạy chiến dịch (ngân sách trọn đời). Nếu dùng ngân sách trọn đời, bạn có thể chạy quảng cáo theo lịch. Trong trường hợp này, CBO hoạt động ngay cả khi các nhóm quảng cáo đang hoạt động có thời gian bắt đầu và kết thúc khác nhau.

CBO có thể chi tiêu ngân sách không đồng đều cho từng nhóm quảng cáo. Ví dụ: Nếu bạn có 2 nhóm quảng cáo đang hoạt động trong chiến dịch, chúng tôi có thể chi tiêu gần như toàn bộ ngân sách cho một nhóm quảng cáo nếu đó là cách đem lại kết quả chung tốt nhất. Vì vậy, khi sử dụng CBO, cần phân tích kết quả theo cấp độ chiến dịch thay vì cấp độ nhóm quảng cáo.

Chon nên:
Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch sẻ phát huy tác dụng khi bạn chạy quảng cáo nhận thức thương hiệu, quảng cáo giới thiệu lợi ích khác biệt sản phẩm. Đặc biệt là khi bạn chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc lâu hơn để chạy quảng cáo Facebook hiệu quả hơn thì nó sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn.

chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc


Khi nào không nên chọn tối ưu hóa ngân sách chiến dịch?

1. Khi bạn đang quảng cáo ra đơn, quảng cáo bán hàng hay chuyển đổi. (mục tiêu nhắn tin và đăng ký form)
Vì với các mục tiêu này bạn cần vị trí hiển thị cao hơn đối thủ để nhận được khách hàng chất lượng chứ không cần tối ưu chi phí trung bình nên bạn không chọn tối ưu ngân sách chiến dịch.
2. Bạn chỉ chạy một nhóm quảng cáo và bạn tự tối ưu hóa chiến dịch theo cách thủ công của bạn bằng cách bật tắc quảng cáo theo nhận định cá nhân.
3. Bạn cần chạy ads để đẩy doanh số cao và doanh số gấp trong thời gian ngắn nên tối ưu hóa chi phí sẽ cản trở mục tiêu của bạn,

Tính năng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch sẽ hữu dụng nếu bạn muốn:

1. Thiết lập ngân sách chiến dịch với khả năng chi tiêu linh hoạt cho các nhóm quảng cáo.
2. Thu được kết quả tốt nhất có thể từ chiến dịch của mình với chi phí thấp nhất.
3. Đơn giản hóa quy trình cài đặt chiến dịch và giảm số khoản ngân sách mà bạn phải quản lý theo cách thủ công.

Nguồn: Facebook

 

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận