Đối tượng Facebook là gì? Có bao nhiêu loại đối tượng trên Facebook

Siêng Văn 14/02/2022, Cập nhật: 2 năm trước

Dựa trên hành vi tương tác với doanh nghiệp thì Facebook phân làm 2 nhóm đối tượng: Đối tượng tuỳ chỉnh và đối tượng tiêu chuẩn.

Dựa trên hành vi tương tác với doanh nghiệp thì Facebook phân làm 2 nhóm đối tượng: Đối tượng truy chỉnh và đối tượng tiêu chuẩn.

 

Đối tượng tuỳ chỉnh

Là những đối tượng mà nhà quảng cáo chọn và chỉnh theo hành vi tương tác với tài sản của doanh nghiệp (website, video, fanpage). Danh sách các đối tượng có hành vi tương tác với doanh nghiệp, gồm:


Trong số 12 đối tượng tuỳ chỉnh trên thì chỉ có 4 nhóm quan trọng gồm:

 

Đối tượng tiêu chuẩn 

Là đối tượng người dùng Facebook mà bạn dễ dàng xác định và chọn lựa dựa trên những tuỳ chọn có sẵn khi quảng cao như chọn: 
Vị trí (locations),
Tuổi (Age),
Giới tính (Gender),
Ngôn ngữ (Language), 
Nhắm mục tiêu chi tiết
Kết nối với fanpage.

ĐỐI TƯỢNG TIÊU CHUẨN

Đây là dữ liệu sẵn có mà mạng xã hội Facebook thu thập thông tin của người dùng Facebook để hỗ trợ cho nhà quảng cáo tuỳ biến chiến dịch quảng cáo của mình phù hợp.

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận