Giải quyết tranh chấp

Siêng Văn 25/09/2019, Cập nhật: một năm trước
Brandee sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.brandee.xyz. Khi phát sinh tranh chấp,
Brandee đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của học viên vào chất lượng dịch vụ của www.brandee.xyz và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Khách hàng có thắc mắc hoặc khiếu nại về sản phẩm của Brandee qua email: brandee@brandee.xyz

  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Brandee sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Brandee sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

  • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của brandee.xyz thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật
Siêng Văn 25/09/2019, Cập nhật: một năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận