Giới thiệu về chuyển đổi tùy chỉnh.

Ngà Ngô 10/09/2020, Cập nhật: 6 tháng trước

Giới thiệu về chuyển đổi tùy chỉnh

Với chuyển đổi tùy chỉnh, bạn có thể tạo quy tắc cho sự kiện hoặc URL. Khi tạo những quy tắc này, bạn có thể đo lường những hành động cụ thể hơn của khách hàng. Ví dụ: bạn có thể lọc tất cả lượt mua hàng để chỉ đo lường những lượt mua giày nữ có giá trên $40. Bạn cũng có thể dùng chuyển đổi tùy chỉnh để tối ưu hóa hoạt động phân phối quảng cáo, cũng như tiếp cận những người có khả năng cao là sẽ thực hiện các hành động mà bạn quan tâm.

Sử dụng chuyển đổi tùy chỉnh để:

Ví dụ: một doanh nghiệp bán quần áo online muốn xem doanh số online cho đồ nam có giá trên $50. Doanh nghiệp đó có thể tạo chuyển đổi tùy chỉnh mà sẽ kích hoạt mỗi khi có người mua mặt hàng này. Để làm vậy, họ có thể chọn Mua hàng làm Sự kiện chuyển đổi, rồi tạo ra 2 quy tắc:

  1. Quy tắc URL: URL nơi diễn ra mua hàng có chứa từ khóa "nam".
  2. Quy tắc dựa trên thông số: Thông số giá trị lớn hơn $50.

Sau khi nhận được đủ lượt kích hoạt, chuyển đổi tùy chỉnh này cũng có thể dùng để tối ưu hóa hoạt động phân phối quảng cáo. Điều đó nghĩa là chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có khả năng cao là sẽ mua quần áo nam có giá trên $50.

Để tạo và xem hoạt động của các chuyển đổi tùy chỉnh, hãy đi đến trang Chuyển đổi tùy chỉnh trong Trình quản lý sự kiện.

Số lượt chuyển đổi tùy chỉnh tối đa cho mỗi tài khoản quảng cáo là 100, nhưng bạn có thể xóa các chuyển đổi nào mà mình không mong muốn và tạo lượt mới. Hãy nhớ rằng bạn không thể sử dụng chuyển đổi tùy chỉnh với quảng cáo sản phẩm động.

Lưu ý: Nếu không thể nhấp vào nút Tạo, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm đúng quy tắc và thông số URL. Nhấn phím enter hoặc return trên bàn phím sau khi bạn nhập quy tắc và thông số URL để thêm giá trị, cũng như tạo chuyển đổi tùy chỉnh.

Nguồn Facebook: Giới thiệu về chuyển đổi tùy chỉnh.

Ngà Ngô 10/09/2020, Cập nhật: 6 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận