Giới thiệu về tên của Trang cửa hàng

Ngà Ngô 27/08/2020, Cập nhật: 6 tháng trước

Giới thiệu về tên của Trang cửa hàng

Với cấu trúc Trang cửa hàng, bạn có một Trang chính và nhiều Trang cửa hàng. Tất cả các Trang cửa hàng được kết nối với Trang chính của bạn phải có cùng một tên để mọi người biết các cửa hàng đó thuộc cùng một doanh nghiệp. Xin lưu ý những điểm sau khi bạn đặt tên Trang:

 • Trang chính và vị trí cửa hàng sẽ xác định tên của mỗi Trang cửa hàng.

 • Quy ước đặt tên mặc định cho Trang cửa hàng là tên của Trang chính kèm theo phần mô tả vị trí của cửa hàng.
  • Nội dung mô tả vị trí sẽ là “(Thành phố)” hoặc “(Địa chỉ, Thành phố)” nếu có nhiều vị trí trong cùng một thành phố.

  • Ví dụ: nếu Trang chính của bạn có tên là “Jasper’s Market” thì tên cho các Trang cửa hàng có thể là “Jasper's Market (Dallas)” hoặc “Jasper's Market (510 Main St., Dallas)”.

 • Bạn không thể thay đổi tên của Trang cửa hàng.

 • Chỉ quản trị viên của Trang chính mới có thể chỉnh sửa nội dung mô tả vị trí trong Cài đặt Trang.

 • Quản trị viên cũng có thể tạo tên người dùng cho Trang cửa hàng (chẳng hạn như JasperMarketDallas).
  • Tên người dùng của Trang sẽ xuất hiện bên dưới tên của Trang và trong URL của Trang để mọi người có thể tìm và ghi nhớ Trang.

Nguồn (Facebook): Giới thiệu về tên của Trang cửa hàng.

Ngà Ngô 27/08/2020, Cập nhật: 6 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
  Chưa có bình luận