Hướng dẫn học online trên website Brandee.edu.vn

Linh 21/10/2019, Cập nhật: 3 năm trước

1. Truy cập vào Brandee.edu.vn

Đăng nhập Truy cập Brandee.edu.vn

2. Đăng nhập tài khoản Facebook 

Đăng nhập Truy cập Brandee.edu.vn

3. Nhập tài khoản Facebook 

Đăng nhập Truy cập Brandee.edu.vn

4. Vào khoá học của tôi (Báo hỗ trợ viên kích hoạt tài khoản nếu vào chưa thấy khoá học nào trong khoá học của tôi)

Vào khoá học của tôi trên Brandee.edu.vn

5. Bắt đầu học

Học theo thứ tự từ trên xuống dưới. Các học phần quảng cáo Facebook, Quảng cáo Google Ads, Thiết kế website độc lập với nhau nên bạn có thể chọn học phần nào muốn học để học trước. Thông thường nên học từ học phần Facebook trước, phần này sẽ giúp bạn có nhiều kỹ năng để hỗ trợ các khoá học sau. 

6. Chat hỏi khi thắc mắc

7. Bình luận hỏi trên bài học

Linh 21/10/2019, Cập nhật: 3 năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận