Hướng dẫn toàn tập thư viện Facebook Ads Library

Siêng Văn 03/06/2021, Cập nhật: 3 năm trước

Bạn sử dụng Thư viện để tìm hiểu thông tin về quảng cáo của đối thủ. Bạn sẽ theo dõi được đối thủ đang sử dụng hình ảnh, nội dung, thời điểm chạy quảng cáo. Từ đó, bạn sẽ đánh giá được ưu, nhược điểm và cải thiện nội dung quảng cáo của chính mình.

1. Tổng quan về thư viện quảng cáo

Mọi người đều có thể xem và tìm kiếm quảng cáo trong Thư viện quảng cáo. Tuy nhiên, nếu quảng cáo chứa các loại nội dung nhất định, chẳng hạn như đồ uống có cồn hoặc cờ bạc, thì Facebook sẽ không hiển thị nội dung quảng cáo đó cho những người chưa đủ tuổi hoặc chưa đăng nhập Facebook. Nếu có thể, họ sẽ dựa vào tuổi mà mọi người tự báo cáo để đặt ra những giới hạn này.

Bạn có thể tìm kiếm cụm từ, tên hoặc Trang bất kỳ trong Thư viện quảng cáo. Các mục tìm kiếm phổ biến có thể bao gồm tên nhân vật chính trị, tên của các tổ chức tài trợ cho quảng cáo về vấn đề thời sự, bầu cử hoặc chính trị hay một Trang hoặc nhà quảng cáo cụ thể. Khi ai đó tìm kiếm trong Thư viện quảng cáo, bất kỳ quảng cáo nào chứa cụm từ được tìm kiếm đều có thể hiển thị, cũng như các quảng cáo chạy trên Trang chứa cụm từ đó. Quảng cáo không nói về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị sẽ chỉ có thể được tìm thấy khi truy cập Trang trong Thư viện quảng cáo và sẽ không hiển thị khi tìm kiếm từ khóa.

2. Xem tất cả quảng cáo đang hoạt động

2.1 Cách tìm kiếm tất cả các quảng cáo:

Quảng cáo là do Trang Facebook chạy, có nghĩa là kết quả tìm kiếm sẽ được nhóm theo Trang. Có 2 cách xem các quảng cáo.

Cách 1:

 1. Đi đến Thư viện quảng cáo tại https://www.facebook.com/ads/libraryHãy nhớ chọn đúng quốc gia. 
 2. Phía trên thanh tìm kiếm, nhấp vào Tất cả quảng cáo.
 3. Nhập nội dung bạn muốn tìm vào thanh tìm kiếm.
 4. Bạn sẽ thấy menu thả xuống kèm theo kết quả liên quan đến nội dung đã nhập. Nhấp vào kết quả để xem quảng cáo.

  

  

Cách 2:

  

 

2.2 Thông tin trang đối thủ

Khi xem một Trang trong Thư viện quảng cáo, bạn có thể thấy thông tin khác về Trang như thời gian tạo, những lần thay đổi tên và vị trí quốc gia của quản trị viên. Vị trí quốc gia của quản trị viên chỉ áp dụng cho trang có nhiều fan cũng như trang đã chạy quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị ở một số quốc gia.

2.3 Lọc quảng cáo

Bạn có thể xem các nội dung quảng cáo bằng cách lọc theo các tiêu chí sau:

- Quốc gia.

- Lượt hiển thị. Bạn có thể chọn xem quảng cáo nào đã có lượt hiển thị (khi quảng cáo có người xem) trong khoảng thời gian cụ thể.

- Nền tảng. Bạn có thể chọn xem quảng cáo nào đã hiển thị trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc thông qua Audience Network của Facebook. Tìm hiểu thêm về Audience Network trong Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp.

- Tìm kiếm theo từ khóa.

2.4 Thông tin chi tiết quảng cáo

- Xem thời điểm quảng cáo bắt đầu chạy. Ở đầu quảng cáo sẽ có ngày mà quảng cáo hiển thị lần đầu trên sản phẩm của Facebook.

Xem quảng cáo hiển thị trên sản phẩm nào của Facebook. Những biểu tượng sẽ xuất hiện ở đầu quảng cáo:

 •  Facebook
 •  Instagram
 •  Messenger
 •  Audience Network

- Xem ID quảng cáo và sao chép liên kết đến quảng cáo. Mỗi quảng cáo chạy trên sản phẩm của Facebook đều có ID quảng cáo duy nhất thuộc liên kết trực tiếp (còn gọi là URL) dẫn đến quảng cáo đó. Cách lưu hoặc sao chép liên kết đến quảng cáo:

 1. Nhấp vào menu , rồi nhấp vào Sao chép liên kết quảng cáo.
 2. Dán liên kết vào trình duyệt để đi thẳng đến quảng cáo.

- Báo cáo quảng cáo. Cách báo cáo quảng cáo:

 1. Nhấp vào menu , rồi nhấp vào Báo cáo quảng cáo.
 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chúng tôi biết lý do bạn báo cáo quảng cáo.

Lưu ý: Bạn có thể báo cáo các quảng cáo đang hoạt động mà bạn cho là đề cập đến vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị nhưng lại không có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cho nhãn Tài trợ bởi hoặc vi phạm chính sách quảng cáo khác của Facebook. Bạn chỉ có thể báo cáo quảng cáo mang tính chính trị ở một số quốc gia.

- Xem thêm thông tin về quảng cáo. Cách xem thêm thông tin:

 1. Nhấp vào Xem chi tiết quảng cáo ở cuối quảng cáo.
 2. Trên trang này, bạn có thể xem các nội dung như thông tin trong phần Giới thiệu trên Trang của nhà quảng cáo. Quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị sẽ có thông tin khác trong phần Xem chi tiết quảng cáo.
  

2.5 Cách xem đối thủ nhắm mục tiêu quảng cáo

  

3. Xem quảng cáo về vấn đề thời sự

3.1 Tìm kiếm quảng cáo về vấn đề xã hội

Quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị có thể được nhóm theo Trang Facebook, theo từ khóa hoặc cụm từ. Điều này nghĩa là bạn có thể tìm kiếm theo Trang (ví dụ: Trang chính thức trên Facebook của một nhân vật chính trị) hay theo từ khóa hoặc cụm từ chung chung.

 1. Đi đến Thư viện quảng cáo tại https://www.facebook.com/ads/library.
 2. Hãy nhớ chọn đúng quốc gia. Ở trên cùng bên phải Thư viện quảng cáo, bạn có thể chọn quốc gia mình muốn xem.

 3. Phía trên thanh tìm kiếm, nhấp vào Vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị.

 4. Nhập nội dung bạn muốn tìm vào thanh tìm kiếm.

       - Nếu tìm kiếm theo Trang, bạn sẽ thấy menu thả xuống kèm theo kết quả liên quan đến nội dung đã nhập. Nhấp vào kết quả để xem quảng cáo.

       - Nếu tìm kiếm theo từ khóa, hãy nhấp vào Tìm kiếm [từ khóa hoặc cụm từ của bạn].

  

  

3.2 Lọc quảng cáo

Đối với quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị, bạn có thể tìm kiếm theo tên Trang hoặc từ khóa, rồi lọc theo:

- Quốc gia.

- Tên Trang.

- Trạng thái (hoạt động và/hoặc không hoạt động).

- Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị trên Facebook và Instagram có thể có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, bao gồm thông tin về người tài trợ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị.

- Lượt hiển thị. Bạn có thể chọn xem quảng cáo nào đã có lượt hiển thị (khi quảng cáo có người xem) trong khoảng thời gian cụ thể.

Đối với những quảng cáo này, chúng tôi trả kết quả của cả quảng cáo hoạt động và không hoạt động trong 7 năm kể từ ngày chúng có lượt xem đầu tiên. Những quảng cáo này cũng bao gồm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để bạn biết được ai tài trợ quảng cáo. Tuy nhiên, quảng cáo nào được xác định là mang tính chính trị sau khi chạy thì sẽ không có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

3.3 Xem chi tiết quảng cáo

Khi nhấp vào Xem chi tiết quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị trong Thư viện quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin cụ thể về quảng cáo đó. Có thể bao gồm một số thông tin như sau:

- Hoạt động hay không hoạt động: Bạn có thể thấy thời điểm quảng cáo bắt đầu chạy và hiện tại có đang chạy hay không.

- Thông báo không phê duyệt quảng cáo: Trong Thư viện quảng cáo, nếu một quảng cáo đang hoạt động nhưng sau đó bị từ chối, quảng cáo đó sẽ hiển thị là "không được phê duyệt".

- Lượt hiển thị: Bạn có thể xem lượt hiển thị quảng cáo được thể hiện theo dạng khoảng số (ví dụ: 1K-2K), chứ không phải con số chính xác.

- Số tiền đã chi tiêu: Bạn có thể thấy số tiền chi tiêu cho quảng cáo được thể hiện theo dạng khoảng số (ví dụ: $1K-$1,5K), chứ không phải số tiền chính xác.

- Thông tin nhân khẩu học (độ tuổi và giới tính): Bạn có thể thấy tỷ lệ phần trăm người xem quảng cáo theo độ tuổi và giới tính.

- Vị trí: Bạn có thể xem thông tin về vị trí hiển thị quảng cáo. Quảng cáo hiển thị trên Facebook hay Instagram.

  

Đối với nhà quảng cáo chạy quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị, bên cạnh bối cảnh về Trang như thời điểm tạo, những lần thay đổi tên hoặc vị trí quốc gia quản trị, bạn cũng sẽ xem được thông tin từ Báo cáo trong Thư viện quảng cáo (http://www.facebook.com/ads/library/report) như khoản chi tiêu trọn đời và khoản chi tiêu tuần trước cho các quảng cáo này.

Báo cáo trong Thư viện quảng cáo bao gồm:

- Tổng số tiền ước tính mà mỗi nhà quảng cáo chi tiêu từ ngày bắt đầu thành lập Thư viện hoặc ngày tạo quảng cáo đầu tiên (tùy theo ngày nào đến sau) cho đến hết tuần đã chọn.

- Tổng số quảng cáo mà nhà quảng cáo có trong Thư viện.

- Tổng số tiền ước tính mà mỗi nhà quảng cáo chi tiêu trong tuần đã chọn.

- Tổng số quảng cáo mà nhà quảng cáo có trong Thư viện trong tuần đã chọn.

- Cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất mỗi tuần.

- Nhà quảng cáo chi tiêu nhiều nhất ở một vùng của một quốc gia.

Khi xem lại Báo cáo trong Thư viện quảng cáo, bạn có thể sắp xếp kết quả của bảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần:

- Tên Trang.

- Tên trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

- Số quảng cáo đã tạo.

- Tổng số tiền đã chi tiêu.

Bạn cũng có thể tìm kiếm tên Trang hoặc trường thông tin tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bằng từ khóa hoặc cụm từ.

4. Xem quảng cáo về nhà ở

4.1 Cách tìm kiếm quảng cáo về nhà ở

Bạn cũng có thể tìm kiếm quảng cáo về nhà ở theo Trang, thành phố hoặc tiểu bang.

 1. Đi đến Thư viện quảng cáo tại https://www.facebook.com/ads/library.
 2. Hãy nhớ chọn đúng quốc gia. Ở trên cùng bên phải Thư viện quảng cáo, bạn có thể chọn quốc gia mình muốn xem.
 3. Phía trên thanh tìm kiếm, nhấp vào Nhà ở.
 4. Nhập tên Trang, thành phố hoặc tiểu bang bạn muốn tìm vào thanh tìm kiếm.
 5. Bạn sẽ thấy menu thả xuống kèm theo kết quả liên quan đến nội dung đã nhập. Nhấp vào kết quả để xem quảng cáo.

  

  

4.2 Lọc quảng cáo

Bạn có thể lọc quảng cáo theo:

- Lượt hiển thị. Bạn có thể chọn xem quảng cáo nào đã có lượt hiển thị (khi quảng cáo có người xem) trong khoảng thời gian cụ thể.

- Nền tảng. Bạn có thể chọn xem quảng cáo nào đã hiển thị trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc thông qua Audience Network của Facebook. Tìm hiểu thêm về Audience Network trong Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp.

- Vị trí. Khi tìm kiếm Trang, bạn có thể lọc theo thành phố hoặc tiểu bang.

- Trang. Khi tìm kiếm vị trí, bạn có thể lọc theo Trang.

4.3 Thông tin chi tiết quảng cáo

- Xem thời điểm quảng cáo bắt đầu chạy. Ở đầu quảng cáo sẽ có ngày mà quảng cáo hiển thị lần đầu trên sản phẩm của Facebook.

- Xem quảng cáo hiển thị trên sản phẩm nào của Facebook. Những biểu tượng sẽ xuất hiện ở đầu quảng cáo:

 •  Facebook
 •  Instagram
 •  Messenger
 •  Audience Network

- Xem ID quảng cáo và sao chép liên kết đến quảng cáo. Mỗi quảng cáo chạy trên sản phẩm của Facebook đều có ID quảng cáo duy nhất thuộc liên kết trực tiếp (còn gọi là URL) dẫn đến quảng cáo đó. Cách lưu hoặc sao chép liên kết đến quảng cáo:

 1. Nhấp vào menu , rồi nhấp vào Sao chép liên kết quảng cáo.
 2. Dán liên kết vào trình duyệt để đi thẳng đến quảng cáo.

- Báo cáo quảng cáo. Cách báo cáo quảng cáo:

 1. Nhấp vào menu , rồi nhấp vào Báo cáo quảng cáo.
 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chúng tôi biết lý do bạn báo cáo quảng cáo.

Lưu ý: Bạn có thể báo cáo các quảng cáo đang hoạt động mà bạn cho là đề cập đến vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị nhưng lại không có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cho nhãn Tài trợ bởi hoặc vi phạm chính sách quảng cáo khác của Facebook. Bạn chỉ có thể báo cáo quảng cáo mang tính chính trị ở một số quốc gia.

- Xem thêm thông tin về quảng cáo. Cách xem thêm thông tin:

 1. Nhấp vào Xem chi tiết quảng cáo ở cuối quảng cáo.
 2. Trên trang này, bạn có thể xem các nội dung như thông tin trong phần Giới thiệu trên Trang của nhà quảng cáo.
  

5. Sử dụng API Thư viện quảng cáo

API Thư viện quảng cáo mang đến giải pháp phân tích một cách hiệu quả đối với các quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị trong Thư viện quảng cáo, qua đó cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu hơn về các quảng cáo này trên nền tảng.

Ở các quốc gia dùng được API Thư viện quảng cáo, bất kỳ ai có tài khoản Facebook đều có thể hoàn tất các bước sau để truy cập API:

 1. Chúng tôi cần xác nhận danh tính và vị trí của bạn. Nếu chưa xác nhận giấy tờ tùy thân của mình, thông thường bạn mất 1 đến 2 ngày để hoàn tất bước này.
 2. Bạn phải tạo tài khoản Nhà phát triển trên Facebook.
 3. Thêm ứng dụng mới. Sau khi bạn tạo tài khoản:

Tìm hiểu thêm về cách truy cập API Thư viện quảng cáo.

Lưu ý: Quảng cáo phải tuân thủ Chính sách quảng cáo của Facebook. Quảng cáo nào không tuân thủ những chính sách này vẫn có thể xuất hiện trong Thư viện, nhưng sẽ kèm theo cảnh báo trước khi bạn xem.

Nguồn tham khảo: facebook.com/help/259468828226154?helpref=faq_content

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
  Chưa có bình luận