Hướng dẫn tự học online trên website Brandee.edu.vn cho học viên cũ Brandee

Linh 25/09/2019, Cập nhật: 2 năm trước

Cám ơn bạn đã tin tưởng chọn khoá học tại trung tâm Brandee.

Sau khi thanh toán xong, được trung tâm kích hoạt tài khoản membership bạn có thể bắt đầu học rồi nhé. 

Vào website Brandee.edu.vn

B1: Đăng nhập bằng Facebook:
Tài khoản này sẽ đồng bộ với tài khoản trên app Brandee. Các bạn dùng 1 tài khoản facebook này để đăng nhập cho app luôn nhé. 
 

  

 

B2: Nhập tài khoản Facebook
*Chat hỗ trợ viên kích hoạt t.khoản.

Nếu đã đăng nhập facebook sẵn trên máy tính, nó sẽ chọn tài khoản facebook đã đăng nhập đó để vào. 

   

Có icon avar facebook ở gốc phải màng hình là bạn đã đăng nhập thành công.

  

 

B3: Chọn khoá học Marketing Online chất lượng cao
 

  


 

B4: Bấm Đăng ký: => Chọn khoá Online 

  

 

B5: Xem danh sách bài học 

  

 

B6: Xem khoá học của tôi

  

 

Linh 25/09/2019, Cập nhật: 2 năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận