Không khí học tập buổi đầu khai giảng khóa Digital Marketing 79 (27/03/23)

Siêng Văn 29/03/2023, Cập nhật: một năm trước

Khóa học Digital Markeitng 79 khai giảng ngày 27/03/2023 đã bắt đầu học buổi đầu tiên trong không khí vui vẻ, sôi động và rất hào hứng.

36 con người, 36 học viên (29 bạn học trực tiếp và 7 bạn học từ xa), họ đi làm 10 tiếng như bao người khác xong tiếp tục dành hơn 3 tiếng nữa đi học Digital Marketing buổi tối.

Đây chắc chắn là những con người có ý chí cầu tiến, có khao khát và sẽ là khởi đầu của những doanh nhân lớn trong tương lai

 

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Thầy Siêng giải thích: sở thích, hành vi, nhân khẩu và những khác biệt của 3 loại dữ liệu này khi quảng cáo 3. Hiều đúng nhân khầu, hành vi Thích lịch Facebook bằng4 Tétnghlệpdạlhọc 4G Sở thích muốn, là tâm làđiều thuác do,n hiều Hành đ‘ang hành Äộng khó đổi Nhân khẩu tính,| bản của người không thay lau thay'

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Lớp đang liệt kê sản phẩm liền trước, sản phẩm liền sau cho chính công việc kinh doanh của các bạn NGÂN AN THÁO'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Lớp có thêm 4 hỗ trợ viên để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học viên trong quá trình thao tác, thực hành MORAR'

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Thầy Siêng đến từng bàn để thảo luận với các bạn về kết quả thực hành hoặc những điểm cần cải thiện 1'

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 16 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Siêng Văn 29/03/2023, Cập nhật: một năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận