Làm cách nào để bật hoặc tắt chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo của tôi?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 6 tháng trước

Bạn có thể bật hoặc tắt chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bất kỳ lúc nào để kiểm soát hoạt động phân phối. Bạn cũng có thể kiểm tra quá trình phân phối của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bằng cách nhìn vào nút chuyển ở bên cạnh:

  • Chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đang bật.

  • Chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đang tắt.

Trước khi bắt đầu

  • Việc tắt một chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo không xóa chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đó.

  • Việc tắt chiến dịch sẽ tắt bất kỳ nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo nào trong chiến dịch đó.

  • Nếu bạn không thể bật lại chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo, hãy cố gắng đặt lại giới hạn chi tiêu cho tài khoản hoặc cập nhật thông tin thanh toán.

Cách bật hoặc tắt trong Trình quản lý quảng cáo:

I. Đối với Điện Thoại:

- Tải trình Quản lý Quảng cáo cho Điện thoại:

1. Đăng nhập vào Trình quản lý Quảng cáo.


 

Lưu ý: Muốn Bật/Tắt Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo, đi lần lượt từ Chiến dịch đến Nhóm Quảng cáo đến Quảng cáo.

2. Bật hoặc tắt Chiến dịch.3. Bật hoặc tắt Nhóm Quảng cáo.

4. Bật hoặc tắt Quảng cáo.

Lưu ý: Lưu ý rằng khi trạng thái có màu xanh lam  thì quảng cáo đang bật, còn khi trạng thái màu xám  thì quảng cáo đã tắt.

II. Đối với Máy Tính:

1. Đi đến Trình quản lý quảng cáo.


 

2. Chọn Chiến dịchNhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo.


3. Nhấp vào nút chuyển bên cạnh chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bạn muốn bật hoặc tắt.


Lưu ý: Lưu ý rằng khi trạng thái có màu xanh lam  thì quảng cáo đang bật, còn khi trạng thái màu xám  thì quảng cáo đã tắt.

Nguồn (Facebook): Bật hoặc tắt quảng cáo.

 

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 6 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận