Làm cách nào để cấp cho ai đó quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của tôi?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 4 tháng trước

Nếu bạn muốn share tài khoản quảng cáo cá nhân cho người khác làm quản trị viên hoặc vai trò khác thì bạn có thể thêm họ vào tài khoản quảng cáo đó. Bạn có thể cấp cho mọi người các vai trò sau đây dựa trên quyền mà bạn muốn họ có:

  • Quản trị viên tài khoản quảng cáo: Quản trị viên có thể tạo, chỉnh sửa và xem quảng cáo, truy cập báo cáo, chỉnh sửa phương thức thanh toán và quản lý quyền quản trị.

  • Nhà quảng cáo của tài khoản quảng cáo: Nhà quảng cáo có thể xem và chỉnh sửa quảng cáo cũng như thiết lập quảng cáo bằng phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản quảng cáo. Họ cũng có thể xem phương thức thanh toán.

  • Nhà phân tích tài khoản quảng cáo: Nhà phân tích có thể xem quảng cáo và truy cập báo cáo.

Hãy nhớ rằng, việc chia sẻ tài khoản Facebook của bạn và/hoặc tạo trang cá nhân không xác thực mà bạn quản lý cùng nhiều người là vi phạm Điều khoản dịch vụ và Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Hãy thêm người vào tài khoản quảng cáo để bạn có thể làm việc trong quảng cáo trên Facebook cùng những người khác ở doanh nghiệp mình. Những người bạn thêm sẽ không thể đăng nhập với tư cách bạn hoặc xem thông tin bạn không chia sẻ với họ trên trang cá nhân hay Bảng tin của bạn.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể cấp quyền truy cập tài khoản quảng cáo cho những người có tài khoản Facebook. Nếu người mà bạn muốn thêm không có tài khoản Facebook, thì họ có thể tạo tài khoản mới chỉ với vài bước.

Cách thêm ai đó vào tài khoản quảng cáo của bạn:

1. Đi tới phần Cài đặt của Trình quản lý quảng cáo. Bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu.

 

 

 

2. Trong phần Vai trò trên tài khoản quảng cáo, hãy chọn Thêm người.


3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn cấp quyền truy cập.

4. Sử dụng menu thả xuống để chọn vai trò của họ rồi nhấp vào Xác nhận.

Ngay lập tức, người bạn thêm sẽ có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của bạn theo vai trò bạn chọn cho họ. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi quyền của họ hoặc xóa một người khỏi tài khoản quảng cáo của mình bằng cách nhấp vào X ở cạnh tên họ.

 

Được tài trợ

khoá học digital marketing chất lượng cao

Nguồn (Facebook): Thêm người vào tài khoản quảng cáo.

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 4 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận