Làm cách nào để dừng quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch trên Trang?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 6 tháng trước

Hủy một quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch tiếp cận và tần suất

Lưu ý: Loại mua tiếp cận và tần suất hiện có sẵn với các nhà quảng cáo đủ điều kiện và có thể chưa khả dụng với bạn. Nếu bạn chưa quen với công cụ mua tiếp cận và tần suất, hãy tìm hiểu thêm về cách xóa tất cả các loại chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể tạm dừng quảng cáo, nhóm quảng cáo cũng như chiến dịch tiếp cận và tần suất. Nếu không thể tạm dừng chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo, thì xóa chúng là cách duy nhất để hủy chúng.

Bạn có hủy chiến dịch tiếp cận và tần suất bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng công cụ tiếp cận và tần suất có thể ảnh hưởng đến giá của quảng cáo trên Facebook. Những nhà quảng cáo thường xuyên đặt trước các chiến dịch không chạy có thể bị giới hạn quyền truy cập vào cách mua tiếp cận và tần suất trong tương lai.

Các bước xóa quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch tiếp cận và tần suất:

Lưu ý: Các bước này chỉ nhằm xóa hoặc hủy một chiến dịch tiếp cận và tần suất. Nếu bạn chưa quen với công cụ mua tiếp cận và tần suất, hãy tìm hiểu thêm về cách xóa tất cả các loại chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo.

1. Truy cập vào trang chủ Trình quản lý quảng cáo.

Vào Facebook > nhấp Tạo > chọn Quảng cáo.

 

 Đi tới Trình quản lý quảng cáo.

2. Nhấp để chọn tab Chiến dịchNhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo. Nếu bạn định xóa toàn bộ chiến dịch, hãy chọn Chiến dịch. Nếu bạn định xóa một quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo, hãy chọn Quảng cáo hoặc Nhóm quảng cáo.

Chọn Tab cần xoá (Chiến dịch, Nhóm QC và QC)


3. Chọn tab Chiến dịchNhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo muốn xoá.

4. Bạn có thể tắt chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bằng cách tắt nút Hoạt động để nút này chuyển từ màu xanh lam sang màu xám.

Tắt Chiến dịch, Nhóm QC hoặc QC.

 


5. Nhấp để chọn Xác nhận và đóng. Thao tác này sẽ xóa chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo một cách hiệu quả.

Lưu ý: Quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch mà bạn xóa sẽ bị xóa khỏi trang chủ Trình quản lý quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem dữ liệu hiệu quả của bất kỳ chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đã xóa nào bằng cách thêm bộ lọc.


Các bước xem lại dữ liệu hiệu quả của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đã xóa:

Sau khi chọn Đã xóa, bạn vẫn có thể xem dữ liệu hiệu quả của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn đã xóa.

1. Trong trang chủ Trình quản lý quảng cáo, nhấp để chọn Chiến dịchNhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo.

Chọn Tab (Chiến dịch, Nhóm QC và QC)

 

2. Nhấp để chọn Bộ lọc.

Chọn Bộ lọc


3. Nhấp để chọn Đã xóa trong phần Phân phối của menu thả xuống bộ lọc.

Chọn Phân phối (Chiến dịch, Nhóm QC và QC)

 

Nguồn (Facebook): Hủy một quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch tiếp cận và tần suất.

 

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 6 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận