Làm thế nào để lên lịch bài viết và quản lý các bài viết đã được lên lịch cho Trang của tôi?

Siêng Văn 21/03/2021, Cập nhật: 3 năm trước

Làm cách nào để lên lịch bài viết trên fanpage và xem lại bài viết đã lên lịch cho Trang Facebook của tôi?

Yeah, Siêng cho rằng chức năng lên lịch bài viết là một chức năng quan trọng nhưng nhiều bạn bỏ qua khi làm quảng cáo. Vì sao quan trọng ư?

  • Nó cho phép bạn đăng nhiều hình thức media của một bài viết mà không phải dăng hết lên fanpage.
  • Cho phép bạn test quảng cáo nhiều bài viết để chọn bài có tương tác tốt nhất.
  • Có thể chạy quảng cáo bài album mà bạn không muốn hiện lên fanpage.
  • Tích lũy số lượt like và tương tác trước sau đó public lên fanpage thì bài đã có lượt like nhiều.

Bạn có thể tạo và lên lịch đăng bài viết này trên Trang của mình trong tương lai. Những người hỗ trợ bạn quản lý Trang - quản trị viên và biên tập viên khác - có thể tạo và chỉnh sửa bài viết đã lên lịch.

Lưu ý: Thời gian lên lịch đều tương ứng với múi giờ hiện tại của bạn.

1. Truy cập Trang của bạn.

Truy cập Fanpage

 

2. Nhấp vào Công cụ đăng ở cột bên trái.

Chọn Xem thêm => Chọn Công cụ đăng.


3. Nhấp vào + Tạo ở trên cùng bên phải.

Chọn Đi đến Studio sáng tạo


4. Tạo bài viết.

Chọn Tạo bài viết.

 

5. Nhấp vào  rồi chọn Lên lịch.

Chọn Chia sẻ ngay => Chọn Lên lịch

Lên lịch bài viết.

6. Bên dưới Đăng, chọn ngày giờ bạn muốn đăng bài viết rồi nhấp vào Lên lịch.

Hoàn thành.
 

Nguồn (Facebook): Làm cách nào để lên lịch bài viết và quản lý bài viết đã lên lịch cho Trang Facebook của tôi?

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận