Làm cách nào để quản lý vai trò cho Trang của tôi?

Phạm Văn Siêng 24/09/2019, Cập nhật: 2 năm trước

Chỉ định vai trò cho ai đó

Nếu bạn là quản trị viên:

 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Trang ở menu bên trái.

 2. Đi đến Trang của bạn và nhấp vào Cài đặt Trang ở dưới cùng bên trái.

 3. Nhấp vào Vai trò trên Trang ở cột bên trái.

 4. Nhập tên hoặc email vào ô và chọn người trong danh sách xuất hiện.

 5. Nhấp vào Biên tập viên để chọn vai trò trong menu thả xuống.

 6. Nhấp vào Thêm và nhập mật khẩu để xác nhận.

Lưu ý rằng nếu bạn không phải là bạn bè với người mà bạn muốn thêm, họ sẽ phải chấp nhận lời mời của bạn trước khi có thể bắt đầu quản lý Trang.

 

Xóa ai đó có vai trò

Nếu bạn là quản trị viên:

 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Trang ở menu bên trái.

 2. Đi đến Trang của bạn và nhấp vào Cài đặt Trang ở dưới cùng bên trái.

 3. Nhấp vào Vai trò trên Trang ở cột bên trái.

 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh người mà bạn muốn xóa, rồi nhấp vào Xóa.

 5. Nhấp vào Xác nhận. Bạn có thể cần nhập mật khẩu của bạn.

Bạn luôn có thể tự xóa chính mình khỏi Trang. Tuy nhiên, nếu bạn là quản trị viên duy nhất của Trang thì trước tiên bạn phải thêm quản trị viên khác. Nếu bạn muốn xóa quản trị viên khác, họ có thể cần phải chấp thuận yêu cầu của bạn trước khi xóa họ.

 

Thay đổi vai trò của ai đó

Nếu bạn là quản trị viên:

 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Trang ở menu bên trái.

 2. Đi đến Trang của bạn và nhấp vào Cài đặt Trang ở dưới cùng bên trái.

 3. Nhấp vào Vai trò trên Trang ở cột bên trái.

 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh tên của người có vai trò mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn vai trò mới trong menu thả xuống.

 5. Nhấp vào Lưu. Bạn có thể phải nhập mật khẩu của bạn để xác nhận.

Ghi chú: Nếu bạn là quản trị viên mới, lưu ý rằng bạn có thể phải đợi 7 ngày trước khi có thể xóa hoặc hạ bậc quản trị viên khác.

 

Phạm Văn Siêng 24/09/2019, Cập nhật: 2 năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
  Chưa có bình luận