Làm cách nào để quảng cáo bằng video trên Facebook?

Phạm Văn Siêng 24/09/2019, Cập nhật: 4 năm trước
Mẹo: Sử dụng video ngắn hơn, dài từ 15 giây trở xuống để thu hút nhiều lượt xem toàn bộ hơn. Các mẹo khác để có quảng cáo video tốt hơn dành cho di động.

Bạn có thể tạo quảng cáo video trên Facebook bằng cách sử dụng một vài mục tiêu quảng cáo hỗ trợ video của chúng tôi. Bạn cũng có thể quảng cáo bài viết cho Trang có video.

Lưu ý rằng Chính sách quảng cáo của Facebook cũng áp dụng đối với video. Hình thức phạt theo lượng văn bản áp dụng cho hình nhỏ của quảng cáo video. Tìm hiểu thêm về hình thức phạt theo lượng văn bản.

Tạo chiến dịch có mục tiêu số lượt xem video bằng công cụ tạo quảng cáo
 1. Đi tới công cụ tạo quảng cáo.
 2. Chọn số lượt xem video làm mục tiêu quảng cáo rồi chọn Tiếp tục.
 3. Nhập chi tiết về đối tượng bạn muốn nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến cũng như nhập ngân sách cho quảng cáo.
 4. Trong phần Định dạng, nhấp vào Một video.
 5. Nhấp vào Tải video lên và tải lên video bạn muốn sử dụng trong quảng cáo của mình. Nếu bạn đã tải video lên, hãy nhấp vào Duyệt thư viện để chọn video đó từ thư viện.
 6. Đặt hình nhỏ cho quảng cáo video của bạn. Sau đó, hãy nhập văn bản bạn muốn hiển thị trong quảng cáo và liên kết nếu quảng cáo chuyển hướng mọi người đến trang web của bạn. Bạn có thể xem giao diện quảng cáo của mình trên các nền tảng khác nhau (chẳng hạn như máy tính để bàn) trước khi đặt hàng.
 7. Khi bạn đã chỉnh sửa xong quảng cáo, hãy nhấp vào Xem lại đơn đặt hàng để kiểm tra kỹ cài đặt cho quảng cáo hoặc nhấp vào Đặt hàng để đăng quảng cáo video mới của bạn. Quảng cáo bắt đầu chạy ngay sau khi được phê duyệt nếu bạn chưa đặt lịch chạy cho quảng cáo.
Tạo chiến dịch số lượt xem video bằng công cụ tạo quảng cáo trong Power Editor
 1. Đi tới Power Editor.
 2. Nhấp vào rồi nhấp vào .
 3. Chọn số lượt xem video làm mục tiêu quảng cáo rồi chọn Tiếp tục.
 4. Nhập chi tiết về đối tượng bạn muốn nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến cũng như nhập ngân sách cho quảng cáo.
 5. Trong phần Định dạng, nhấp vào Một video.
 6. Nhấp vào Tải video lên và tải lên video bạn muốn sử dụng trong quảng cáo của mình. Nếu bạn đã tải video lên, hãy nhấp vào Duyệt thư viện để chọn video đó từ thư viện.
 7. Đặt hình nhỏ cho quảng cáo video của bạn. Sau đó, hãy nhập văn bản bạn muốn hiển thị trong quảng cáo và liên kết nếu quảng cáo chuyển hướng mọi người đến trang web của bạn. Bạn có thể xem giao diện quảng cáo của mình trên các nền tảng khác nhau (chẳng hạn như máy tính để bàn) trước khi đặt hàng.
 8. Khi bạn đã chỉnh sửa xong quảng cáo, hãy nhấp vào Xem lại đơn đặt hàng để kiểm tra kỹ cài đặt cho quảng cáo hoặc nhấp vào Đặt hàng để đăng quảng cáo video mới của bạn. Quảng cáo bắt đầu chạy ngay sau khi được phê duyệt nếu bạn chưa đặt lịch chạy cho quảng cáo.
Tạo chiến dịch số lượt xem video bằng Bản nháp nhanh trong Power Editor
 1. Đi tới Power Editor.
 2. Nhấp vào rồi nhấp vào .
 3. Trong Chọn chiến dịch, nhấp vào Tạo mới. Nhập tên chiến dịch, chọn Đấu giá cho Loại mua và bên dưới Mục tiêu, chọn Số lượt xem video.
 4. Trong Chọn nhóm quảng cáo, nhấp vào Tạo mới. Đặt tên cho nhóm quảng cáo của bạn.
 5. Trong Tạo quảng cáo mới, nhập tên cho quảng cáo của bạn rồi nhấp vào Tạo.
 6. Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo. Nhập ngân sách cho quảng cáo. Bạn cũng có thể chọn lên lịch quảng cáo, thêm đối tượng và điều chỉnh tối ưu hóa cũng như định giá cho quảng cáo.
 7. Nhấp vào tab Quảng cáo trong menu bên trái.
 8. Nhấp vào Chọn video rồi nhấp vào Tải video lên. Chọn video từ máy tính của bạn để tải lên. Tùy thuộc vào kích thước video, quá trình tải lên có thể mất vài phút.
 9. Nhấp vào video mới được tải lên và nhấp vào Chọn.
 10. Nhấp vào Xem lại thay đổi để lưu quảng cáo video mới. Quảng cáo bắt đầu chạy ngay sau khi được phê duyệt nếu bạn chưa đặt lịch chạy cho quảng cáo.
Tạo quảng cáo

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/1381779698788633
.

Phạm Văn Siêng 24/09/2019, Cập nhật: 4 năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
  Chưa có bình luận