Làm cách nào để thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo của tôi?

Siêng Văn 24/09/2019, Cập nhật: 9 tháng trước

     Bạn có thể thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo trên Facebook từ Cài đặt tài khoản quảng cáo. Khi bạn thay đổi múi giờ, tài khoản quảng cáo hiện tại sẽ bị vô hiệu hóa và mọi quảng cáo trên tài khoản quảng cáo đó sẽ ngừng chạy. Bạn không thể kích hoạt lại tài khoản này. Một tài khoản quảng cáo mới sẽ được tạo bằng múi giờ mới. Hãy sử dụng tài khoản quảng cáo mới này để chạy quảng cáo của bạn.

Lưu ý: Nếu tài khoản quảng cáo là một phần của Trình quản lý doanh nghiệp, bạn sẽ không thể cập nhật múi giờ.

     Cách thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo (Brandee sử dụng Múi giờ và loại tiền tệ khi chạy Quảng cáo Facebook tại Việt Nam).

1. Chuyển đến phần Cài đặt tài khoản quảng cáo Bạn có thể cần nhập lại mật khẩu.

 

 


2. Trong phần Thiết lập tài khoản quảng cáo, hãy tìm Múi giờ rồi chọn Thay đổi múi giờ.

 

3. Chọn Tạo tài khoản mới. Múi giờ mặc định của tài khoản quảng cáo mới là Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST), do đó, hãy đảm bảo múi giờ của tài khoản quảng cáo đúng trước khi bạn tạo chiến dịch mới.

* Nguồn (Facebook): Thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo.

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận