Làm cách nào để thay đổi ngân sách cho nhóm quảng cáo của tôi?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 10 tháng trước

Bạn có thể thay đổi ngân sách của nhóm quảng cáo bất cứ lúc nào trong Trình quản lý quảng cáo hoặc Power Editor. Sau khi thay đổi ngân sách, bạn cần đợi 30 phút để thay đổi có hiệu lực.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thay đổi loại ngân sách (hàng ngày hoặc trọn đời) khi tạo nhóm quảng cáo. Sau khi đặt hàng và đăng nhóm quảng cáo, bạn sẽ bị ràng buộc với loại ngân sách mình đã chọn cho nhóm quảng cáo đó. Nếu không muốn chạy quảng cáo bằng loại ngân sách đó, bạn có thể tạm dừng quảng cáo và/hoặc tạo nhóm quảng cáo mới có loại ngân sách khác.

Lưu ý rằng:

 • Nếu đang chạy quảng cáo cho khoảng thời gian dưới 24 giờ, bạn phải sử dụng ngân sách trọn đời.
 • Số tiền bạn đã chi tiêu ngày hôm đó sẽ được đưa vào ngân sách trọn đời mới chứ không phải ngân sách hàng ngày mới.
 • Nếu bạn tải lên thay đổi khác của chiến dịch (ví dụ: thay đổi giá thầu) cùng với thay đổi ngân sách, các thay đổi đó có thể có hiệu lực trước hoặc sau thay đổi ngân sách.
 • Nếu bạn thay đổi ngân sách trọn đời giữa chiến dịch, chúng tôi sẽ tính toán số tiền mình chi tiêu theo mức đã chi tiêu. Giả sử bạn tạo nhóm quảng cáo có ngân sách trọn đời là $100, ngân sách này sẽ dùng hết trong 10 ngày. Sau 5 ngày, bạn hạ ngân sách xuống còn $80. Trong 5 ngày đầu, chúng tôi dự trù chi tiêu khoảng $10 mỗi ngày (hay còn gọi là "điều tiết"). Trong 5 ngày cuối, ngân sách của bạn còn $30 nên chúng tôi sẽ dự trù chi tiêu $6 mỗi ngày. Tìm hiểu thêm về cách tính toán chi tiêu này đối với ngân sách hàng ngày.

Trình quản lý quảng cáo

 1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 3. Nhấp để chọn hộp bên cạnh nhóm quảng cáo chứa ngân sách bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong phần Ngân sách & lịch chạy, nhập ngân sách hàng ngày mới của bạn. Nếu bạn muốn tăng ngân sách theo tỷ lệ phần trăm, hãy nhấp vào Điều chỉnh ngân sách. Trong phần Điều chỉnh ngân sách, bạn cũng có thể đặt ngân sách tối đa cho từng nhóm quảng cáo trong chiến dịch.
 6. Nhấp vào Lưu và đóng.

Power Editor

 1. Đi tới Power Editor.
 2. Nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 3. Nhấp để chọn hộp bên cạnh nhóm quảng cáo chứa ngân sách bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong phần Ngân sách & lịch chạy, nhập ngân sách hàng ngày mới của bạn. Nếu bạn muốn tăng ngân sách theo tỷ lệ phần trăm, hãy nhấp vào Điều chỉnh ngân sách. Trong phần Điều chỉnh ngân sách, bạn cũng có thể đặt ngân sách tối đa cho từng nhóm quảng cáo trong chiến dịch.
 6. Nhấp vào Xem lại thay đổi.

 

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/220193944674984.

 

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 10 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
  Chưa có bình luận