Làm cách nào để thêm PayPal làm phương thức thanh toán cho Quảng cáo trên Facebook?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 10 tháng trước

Để thêm PayPal làm phương thức thanh toán chính mong muốn cho quảng cáo trên Facebook:

  1. Đảm bảo rằng bạn đã bật cửa sổ bật lên trên trình duyệt của mình.
  2. Nhấp vào Lập hóa đơn trong Trình quản lý quảng cáo rồi nhấp vào Chỉnh sửa phương thức thanh toán.
  3. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán và chọn PayPal.
  4. Nhấp vào Tiếp tục. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, nhắc bạn đăng nhập vào tài khoản PayPal hiện có hoặc đăng ký để tạo tài khoản PayPal mới để liên kết với tài khoản quảng cáo của bạn.

Nếu đơn vị tiền tệ bạn muốn thanh toán không được quảng cáo trên Facebook chấp nhận, bạn vẫn có thể thực hiện thanh toán qua PayPal bằng đơn vị tiền tệ được hỗ trợ. Trước tiên bạn cần chuyển đổi đơn vị tiền tệ qua PayPal để thay đổi số dư thành đơn vị tiền tệ chúng tôi chấp nhận. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ trong PayPal.

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/147839825289874.

 

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 10 tháng trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận