Làm cách nào để thêm sản phẩm vào phần cửa hàng trên Trang của tôi?

Siêng Văn 21/03/2021, Cập nhật: 2 năm trước
⚠️ Hiện tại, thông tin sau chỉ áp dụng khi bạn làm từ máy tính.

Sau khi bạn tạo cửa hàng trên Trang, hãy thêm một số sản phẩm để khách hàng lướt xem. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể bán hàng hóa thực, tuân thủ chính sách thương mại của chúng tôi. Bạn có thể thêm và quản lý sản phẩm trong cửa hàng theo hai cách:

  • Trong danh mục đã kết nối với cửa hàng trên Trang và lưu giữ sản phẩm của bạn

  • Trong tab Cửa hàng trên Trang

Với lựa chọn này, hãy thêm từng sản phẩm trong tab Cửa hàng trên Trang kinh doanh của bạn. Bạn nên sử dụng lựa chọn này nếu không có nhiều sản phẩm để quản lý và không cần thay đổi thường xuyên.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển đến Trình quản lý danh mục khi chọn nút này, nghĩa là bạn không thể thêm sản phẩm trực tiếp từ tab Cửa hàng. Bạn cần phải sử dụng Trình quản lý danh mục. Tìm hiểu thêm về cách thêm sản phẩm vào danh mục.

1. Trên máy tính, hãy chọn tab Cửa hàng trên Trang của bạn. Hiện tại, bạn không thể thêm sản phẩm bằng điện thoại.


2. Chọn Thêm sản phẩm.

 

3. Thêm hình ảnh hoặc video cho sản phẩm của bạn. Hãy tuân thủ nguyên tắc về hình ảnh sản phẩm của chúng tôi.

 

4. Thêm tên sản phẩm. Bạn nên sử dụng tên ngắn và tránh dùng ký hiệu như ! * $ ?. Hãy tuân thủ nguyên tắc về tên sản phẩm của chúng tôi.

5. Thêm giá và phần mô tả cho sản phẩm của bạn. Trong phần mô tả, hãy thêm bất kỳ đặc tính độc đáo nào và thông tin liên quan như kích cỡ, màu sắc, vật liệu, kích thước và hướng dẫn bảo quản. Hãy tuân thủ nguyên tắc mô tả sản phẩm của chúng tôi.

6. Nhập các chi tiết còn lại về sản phẩm. Sau khi hoàn tất, chọn Lưu.

Nếu sản phẩm tuân thủ chính sách của chúng tôi thì thường trong vòng 24 giờ, sản phẩm đó sẽ xuất hiện tại cửa hàng trên Trang của bạn. Một số sản phẩm có thể mất nhiều thời gian hơn để xem xét.

Nguồn (Facebook): Thêm sản phẩm vào cửa hàng trên Trang Facebook

Siêng Văn 21/03/2021, Cập nhật: 2 năm trước
Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận