Làm cách nào để thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý doanh nghiệp của tôi?

Siêng Văn 21/03/2021, Cập nhật: 2 tháng trước
Trong Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể thêm tài khoản quảng cáo mình sở hữu và truy cập vào những tài khoản quảng cáo của những người hoặc doanh nghiệp khác. Trong phần Tài khoản quảng cáo trong mục Cài đặt cho doanh nghiệp, bạn sẽ nhìn thấy những tài khoản quảng cáo mình sở hữu và những tài khoản quảng cáo của người khác mà mình có quyền truy cập. Nếu là tài khoản quảng cáo của người hoặc doanh nghiệp khác, bên dưới tên tài khoản quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy tên của người hoặc doanh nghiệp sở hữu tài khoản này. Nếu là tài khoản quảng cáo của bạn thì bạn sẽ không nhìn thấy các thông tin khác. Bạn có thể lọc theo Quảng cáo cho bản thânQuảng cáo cho đối tácBản thân sở hữuĐối tác sở hữuHoạt độngBị vô hiệu hóa hoặc Đã đóng.

Có 3 cách thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh.

  • Thêm tài khoản quảng cáo: Việc thêm tài khoản quảng cáo sẽ chuyển vĩnh viễn tài khoản đó sang Trình quản lý kinh doanh. Bạn phải vừa là chủ sở hữu của tài khoản quảng cáo vừa là quản trị viên trong Trình quản lý kinh doanh để thêm tài khoản quảng cáo. Xin lưu ý rằng sau khi thêm tài khoản quảng cáo và tài khoản được chuyển vào Trình quản lý kinh doanh, bạn không thể hoàn tác hành động này. Bạn phải hoàn tất mọi công việc quản lý tài khoản quảng cáo của mình trong trang cá nhân của Trình quản lý kinh doanh. Bạn không thể thêm tài khoản quảng cáo thuộc sở hữu của Trình quản lý kinh doanh khác. Nếu vẫn muốn làm việc trên tài khoản quảng cáo thuộc sở hữu của một doanh nghiệp khác, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản đó.

  • Yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo: Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý kinh doanh, quản trị viên của Trình quản lý kinh doanh có thể cấp cho bạn quyền làm việc trên tài khoản đó.

  • Tạo tài khoản quảng cáo mới: Nếu bạn tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh, tài khoản này sẽ vĩnh viễn thuộc về Trình quản lý kinh doanh đó. Sau khi được tạo trong Trình quản lý kinh doanh, tài khoản quảng cáo không thể chuyển nhượng được cho chủ sở hữu là cá nhân không sở hữu Trình quản lý kinh doanh.

Trước khi bạn bắt đầu, bạn không thể thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh nếu:

  • Tài khoản quảng cáo bạn đang cố thêm đã được một doanh nghiệp khác thêm. Một tài khoản chỉ có thể do một Trình quản lý kinh doanh sở hữu. Thay vào đó, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo.

  • Bạn đã thêm tài khoản quảng cáo cá nhân vào Trình quản lý kinh doanh. Bạn chỉ có thể thêm một tài khoản quảng cáo từ tài khoản Facebook cá nhân vào Trình quản lý kinh doanh. Thay vào đó, bạn có thể tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh hoặc yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo khác.

  • Bạn đã đạt đến giới hạn của tài khoản quảng cáo đối với việc thêm tài khoản quảng cáo mới vào doanh nghiệp. Hiện không có tùy chọn nào để yêu cầu thêm tài khoản quảng cáo. Giới hạn tài khoản quảng cáo tăng dựa trên chi tiêu quảng cáo của bạn. Tìm hiểu cách xem giới hạn tài khoản quảng cáo của bạn trong Trình quản lý kinh doanh.

  • Tài khoản quảng cáo đó là tài khoản trả trước. Bạn chỉ có thể thêm tài khoản quảng cáo trả trước vào Trình quản lý kinh doanh nếu tài khoản đó đến từ một số vị trí nhất định.

Thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh

Các bước thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh:

1. Đi đến Cài đặt cho doanh nghiệp.


 
2. Nhấp vào Tài khoản và nhấp vào Tài khoản quảng cáo


3. Nhấp vào + Thêm.

 

4. Chọn một trong 3 tùy chọn: Thêm tài khoản quảng cáoYêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản quảng cáo hoặc Tạo tài khoản quảng cáo mới.

 

5. Nếu bạn chọn yêu cầu quyền truy cập hoặc thêm tài khoản quảng cáo, hãy nhập ID tài khoản quảng cáo.

(Tìm hiểu vị trí tìm ID tài khoản: https://brandee.edu.vn/lam-cach-nao-de-tim-so-id-cho-tai-khoan-quang-cao-va-quang-cao-tren-facebook-cua-toi)

6. Làm theo lời nhắc để chọn người và cấp độ truy cập.

Lưu ý: Việc hủy kích hoạt tài khoản quảng cáo sẽ không xóa tài khoản quảng cáo khỏi doanh nghiệp của bạn. Tài khoản quảng cáo đã vô hiệu hóa vẫn được tính vào giới hạn tài khoản quảng cáo của bạn.

Nguồn (Facebook)Thêm tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý kinh doanh.

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận