Làm cách nào để thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý doanh nghiệp của tôi?

Đông Vy 24/09/2019, Cập nhật: 2 tháng trước
Sau khi thiết lập xong Trình quản lý kinh doanh, bạn nên thực hiện thay đổi hoặc thêm người và tài sản khác. Dưới đây, bạn sẽ thấy danh sách các hành động mà mình có thể thực hiện để quản lý doanh nghiệp miễn phí trong Trình quản lý kinh doanh.

1. Cài đặt 

Thay đổi Trang chính của bạn

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.

 2. Nhấp vào Thông tin doanh nghiệp.

 3. Nhấp vào Chỉnh sửa và chọn trang bạn muốn đặt làm trang chính.

 4. Nhấp vào Lưu.

Tìm ID doanh nghiệp

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.

 2. Nhấp vào Thông tin doanh nghiệp.

 3. Bạn có thể xem số ID của mình trong phần Thông tin Trình quản lý kinh doanh.

Chỉnh sửa địa chỉ email hoặc tên của bạn trong Trình quản lý kinh doanh

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.

 2. Chuyển đến Thông tin doanh nghiệp.

 3. Trong Thông tin của tôi, nhấp vào chỉnh sửa.

 4. Nhấp vào Lưu.

 5. Kiểm tra email để nhận thông báo xác nhận nhằm xác minh việc thay đổi email hoặc tên.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy email xác nhận trong hộp thư, hãy kiểm tra thư mục spam.
Lưu ý: Nếu bạn đã thay đổi địa chỉ email, nhấp vào Xác minh ngay trong thông báo xác nhận được gửi cho bạn để xác nhận thay đổi.

Điều chỉnh thông báo cho doanh nghiệp

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.

 2. Nhấp vào Thông báo.

 3. Chọn một tùy chọn trong menu thả xuống.
  Lưu ý: Bạn có thể thay đổi lại các tùy chọn thông báo bất kỳ lúc nào.

2. Thêm tài khoản quảng cáo 

⚠️Tất cả các doanh nghiệp mới đều có thể tạo 1 tài khoản quảng cáo. Sau khi có chi tiêu trên tài khoản quảng cáo, bạn có thể lưu trữ tối đa 5 tài khoản quảng cáo. Hiện không có tùy chọn yêu cầu thêm tài khoản quảng cáo.
Nếu bạn muốn quản lý tài khoản quảng cáo, có 3 cách để thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh.

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Nhấp vào Tài khoản và nhấp vào Tài khoản quảng cáo.
 3. Nhấp vào + Thêm.
 4. Chọn một trong 3 tùy chọn: Thêm tài khoản quảng cáoYêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản quảng cáo hoặc Tạo tài khoản quảng cáo mới. Xem bên dưới để biết thêm thông tin.
 5. Nếu bạn chọn yêu cầu quyền truy cập hoặc thêm tài khoản quảng cáo, hãy nhập ID tài khoản quảng cáo. Tìm hiểu vị trí tìm ID tài khoản.
  Lưu ý: Việc hủy kích hoạt tài khoản quảng cáo sẽ không xóa tài khoản quảng cáo khỏi doanh nghiệp của bạn. Tài khoản quảng cáo đã hủy kích hoạt vẫn được tính vào giới hạn tài khoản quảng cáo của bạn.

Thông tin thêm về 3 tùy chọn:

 • Thêm tài khoản quảng cáo: Thêm tài khoản quảng cáo sẽ chuyển vĩnh viễn tài khoản đó sang Trình quản lý kinh doanh. Bạn phải vừa là chủ sở hữu của tài khoản quảng cáo vừa là quản trị viên trong Trình quản lý kinh doanh để thêm tài khoản quảng cáo. Xin lưu ý rằng sau khi thêm tài khoản quảng cáo và tài khoản được chuyển vào Trình quản lý kinh doanh, bạn không thể hoàn tác hành động này. Bạn phải hoàn tất mọi công việc quản lý tài khoản quảng cáo của mình trong trang cá nhân của Trình quản lý kinh doanh. Bạn không thể thêm tài khoản quảng cáo thuộc sở hữu của Trình quản lý kinh doanh khác. Nếu bạn vẫn muốn làm việc trên tài khoản quảng cáo thuộc sở hữu của một doanh nghiệp khác, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản đó.
 • Yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo: Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý kinh doanh, quản trị viên của Trình quản lý kinh doanh đó có thể cấp cho bạn quyền làm việc trên tài khoản đó.
 • Tạo tài khoản quảng cáo mới: Nếu bạn tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh, tài khoản này sẽ vĩnh viễn thuộc về Trình quản lý kinh doanh đó. Sau khi được tạo trong Trình quản lý kinh doanh, tài khoản quảng cáo không thể chuyển nhượng được cho chủ sở hữu là cá nhân không sở hữu Trình quản lý kinh doanh.

Nếu bạn không thể thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh:

 1. Tài khoản quảng cáo bạn đang cố thêm đã được một doanh nghiệp khác thêm. Một tài khoản chỉ có thể do một Trình quản lý kinh doanh sở hữu. Thay vào đó, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo.
 2. Bạn đã thêm tài khoản quảng cáo cá nhân vào Trình quản lý kinh doanh.
 3. Bạn chỉ có thể thêm một tài khoản quảng cáo từ tài khoản Facebook cá nhân vào Trình quản lý kinh doanh.
 4. Thay vào đó, bạn có thể tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh hoặc có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo khác.
 5. Bạn đã đạt đến giới hạn 5 tài khoản quảng cáo đối với thêm tài khoản quảng cáo mới vào doanh nghiệp. Hiện không có sẵn tùy chọn yêu cầu thêm tài khoản quảng cáo. Giới hạn tài khoản quảng cáo tăng dựa trên chi tiêu quảng cáo của bạn.

Xóa đối tượng tài khoản quảng cáo

 1. Mở Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Nhấp vào Cài đặt cho doanh nghiệp.
 3. Nhấp vào Đối tượng.
 4. Chọn đối tượng mà bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Hành động.
 5. Nhấp vào Xóa.
 6. Nhấp vào Xóa đối tượng để xóa vĩnh viễn đối tượng khỏi doanh nghiệp của bạn. 

Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý kinh doanh

Mặc dù không thể xóa vĩnh viễn tài khoản quảng cáo nhưng bạn có thể vô hiệu hóa những tài khoản này nếu bạn không sử dụng. Việc vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo sẽ không xóa vĩnh viễn tài khoản đó khỏi doanh nghiệp của bạn hoặc tạo thêm chỗ trống cho tài khoản quảng cáo mới.

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Đi tới Tài khoản quảng cáo.
 3. Chọn tài khoản quảng cáo bạn muốn vô hiệu hóa.
 4. Nhấp vào Vô hiệu hóa.

3. Người

Thêm ai đó vào Trình quản lý kinh doanh

Khác với thêm đối tác hoặc đại lý, đây là các hướng dẫn thêm từng người vào doanh nghiệp của bạn.

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Nhấp vào Mọi người.
 3. Nhấp vào + Thêm.
 4. Nhập địa chỉ email công việc của người mà bạn muốn thêm và chọn vai trò bạn muốn chỉ định cho họ. Sau đó, nhấp vào Thêm người.

  Những người bạn thêm sẽ nhận được email để cho họ biết rằng bạn đã mời họ tham gia hoạt động kinh doanh của công ty bạn trên Facebook. Sau khi họ chấp nhận yêu cầu, bạn có thể chỉ định người vào Trang, tài khoản quảng cáo và các tài sản khác trong doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể thêm họ vào dự án trong Creative Hub.

Thêm đối tác hoặc đại lý vào Trình quản lý kinh doanh

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.

 2. Trong Người dùng, hãy nhấp vào Đối tác.
 3. Chọn Trang hoặc tài khoản quảng cáo mà bạn muốn chỉ định đối tác.
 4. Nhấp vào Chỉ định đối tác.
 5. Chọn vai trò kinh doanh mà bạn muốn chỉ định đối tác.

  Một liên kết sẽ được tạo và bạn có thể gửi liên kết đó cho đối tác. Họ phải mở liên kết này trong vòng 30 ngày, nếu không, liên kết sẽ hết hạn.

Chấp nhận lời mời tham gia Trình quản lý kinh doanh

Khi bạn chấp nhận lời mời của Trình quản lý kinh doanh, chúng tôi sẽ đề nghị bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook để xác minh danh tính của bạn. Yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook là cách chúng tôi biết để khớp địa chỉ email công việc với danh tính của bạn trên Facebook.

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Ở phần điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Yêu cầu.
 3. Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu.
 4. Nhập mật khẩu của bạn và nhấp vào Lưu thay đổi.
  Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị hack, hãy cho chúng tôi biết.

Xóa người

Nếu ai đó rời khỏi công ty bạn, quản trị viên của doanh nghiệp nên xóa ngay nhân viên cũ này khỏi Trình quản lý kinh doanh để duy trì tính bảo mật của doanh nghiệp. Trình quản lý kinh doanh sẽ không tự động xóa các nhân viên hoặc phát hiện ra các email đã bị vô hiệu hóa.

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Trong Người dùng, hãy nhấp vào Mọi người.
 3. Chọn người mà bạn muốn xóa và nhấp vào Xóa.

Chỉ định người cho tài sản

 1. Mở Cài đặt cho doanh nghiệp.

 2. Trong Người dùng, hãy nhấp vào Mọi người.
 3. Chọn người mà bạn muốn cấp quyền truy cập vào tài sản.
 4. Nhấp vào Chỉ định tài sản và chọn TrangTài khoản quảng cáo hoặc Danh mục.
 5. Chọn tài sản cụ thể mà bạn muốn chia sẻ quyền truy cập và chọn một vai trò.
 6. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Thay đổi vai trò của ai đó

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.

 2. Trong Người dùng, đi tới phần Mọi người và chọn tên của người có vai trò mà bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào  để thay đổi vai trò.
 4. Nhấp vào Cập nhật người.

Xóa chính bạn khỏi doanh nghiệp

 1. Mở Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Chuyển đến Thông tin doanh nghiệp.
 3. Cuộn xuống cuối trang trong phần Thông tin của tôi và nhấp vào Rời khỏi doanh nghiệp.

4. Trang 

Thêm Trang

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Bên dưới Tài khoản, hãy đi tới Trang.
 3. Nhấp vào + Thêm.
 4. Nhấp vào Thêm Trang.
 5. Nhập URL hoặc tên Trang Facebook.
 6. Nhấp vào Thêm Trang.

Xóa Trang

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.

 2. Bên dưới Tài khoản, hãy đi tới Trang.
 3. Nhấp vào Trang mà bạn muốn gỡ.
 4. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào Gỡ.
 5. Nhấp vào Gỡ để xác nhận rằng bạn muốn gỡ Trang này.
  Bạn sẽ không có quyền truy cập vào Trang này trong Trình quản lý kinh doanh nữa.

5. Ứng dụng 

 1. Mở Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Trong Tài khoản, hãy nhấp vào Ứng dụng.
 3. Nhấp vào Thêm ứng dụng mới và chọn Thêm ứng dụng hoặc Yêu cầu quyền truy cập vào ứng dụng.
 4. Nhập ID ứng dụng trên Facebook.

Lưu ý: Nếu bạn không thể thêm ứng dụng, điều đó có thể do ứng dụng đã được Trình quản lý kinh doanh khác thêm.

6. Người dùng hệ thống 

Thêm Người dùng hệ thống mới

Không phải tất cả các doanh nghiệp đều có quyền truy cập vào Người dùng hệ thống.

 1. Đi tới Cài đặt cho doanh nghiệp.
 2. Trong Người dùng, hãy nhấp vào Người dùng hệ thống.
 3. Nhấp vào Thêm người dùng hệ thống mới.
 4. Đặt tên cho Người dùng hệ thống và nhấp vào Tạo người dùng hệ thống.
 5. Chỉ định các tài sản như Trang, tài khoản quảng cáo và Danh mục sản phẩm.

Tiếp theo, hãy tạo mã mới

 1. Nhấp vào nút Tạo mã mới ở bên phải trang.

 2. Chọn ứng dụng và quyền của bạn rồi nhấp vào Tạo mã.

 3. Sao chép và lưu mã.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chia sẻ mã một lần. Mỗi người dùng hệ thống mới sẽ cần một mã tạo mới.
Tìm hiểu thêm về Người dùng hệ thống cho Trình quản lý kinh doanh.

Content retrieved from:

https://vi-vn.facebook.com/business/help/1421678934721028.

 

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
  Chưa có bình luận