Làm cách nào để thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý doanh nghiệp của tôi?

Siêng Văn 21/03/2021, Cập nhật: 8 tháng trước
Chào bạn đọc thân mến! trong tài liệu này Siêng (giảng viên Brandee) sẽ hướng dẫn bạn thêm tài khoản quảng cáo Facebook vào:
* Trình quản lý doanh nghiệp (BM)
* Hoặc thêm tài khoản Facebook cá nhân của bạn vào tài khoản quảng cáo của người khác. 


Theo kinh nghiệm của Siêng thì bạn nên làm cả 2, tại sao ư? 
Vì sẽ có nhiều trường hợp trình quản lý doanh nghiệp của bạn bị khóa thì gần như bạn không thể thêm bớt tài khoản quản cáo nữa và đôi khi tài khoản quảng cáo cá nhân của bạn cũng bị kẹt trong đó luôn. Vậy nên bạn cần làm cả 2 để backup trong trường hợp BM bị khóa thì bạn có thể dùng tài khoản quảng cáo của người khác để chạy cho fanpage của mình một cách hợp pháp để chủ động hoàn toàn cho việc kinh doanh.


Làm cách nào để thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý doanh nghiệp của tôi?
Ảnh minh họa cách thêm tài khoản quảng cáo vào trình quản lý doanh nghiệp.

 

Có 3 cách thêm tài khoản vào BM.

  • Thêm tài khoản quảng cáo: Việc thêm tài khoản quảng cáo sẽ chuyển vĩnh viễn tài khoản đó sang Trình quản lý kinh doanh. Bạn phải vừa là chủ sở hữu của tài khoản quảng cáo vừa là quản trị viên trong Trình quản lý kinh doanh để thêm tài khoản quảng cáo. Xin lưu ý rằng sau khi thêm tài khoản quảng cáo và tài khoản được chuyển vào Trình quản lý kinh doanh, bạn không thể hoàn tác hành động này. Bạn phải hoàn tất mọi công việc quản lý tài khoản quảng cáo của mình trong trang cá nhân của Trình quản lý kinh doanh. Bạn không thể thêm tài khoản quảng cáo thuộc sở hữu của Trình quản lý kinh doanh khác. Nếu vẫn muốn làm việc trên tài khoản quảng cáo thuộc sở hữu của một doanh nghiệp khác, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản đó.

  • Yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo: Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý kinh doanh, quản trị viên của Trình quản lý kinh doanh có thể cấp cho bạn quyền làm việc trên tài khoản đó.

  • Tạo tài khoản quảng cáo mới: Nếu bạn tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh, tài khoản này sẽ vĩnh viễn thuộc về Trình quản lý kinh doanh đó. Sau khi được tạo trong Trình quản lý kinh doanh, tài khoản quảng cáo không thể chuyển nhượng được cho chủ sở hữu là cá nhân không sở hữu Trình quản lý kinh doanh.


Trước khi bạn bắt đầu, bạn không thể thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh nếu:

  • Tài khoản quảng cáo bạn đang cố thêm đã được một doanh nghiệp khác thêm. Một tài khoản chỉ có thể do một Trình quản lý kinh doanh sở hữu. Thay vào đó, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo.

  • Bạn đã thêm tài khoản quảng cáo cá nhân vào Trình quản lý kinh doanh. Bạn chỉ có thể thêm một tài khoản quảng cáo từ tài khoản Facebook cá nhân vào Trình quản lý kinh doanh. Thay vào đó, bạn có thể tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh hoặc yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo khác.

  • Bạn đã đạt đến giới hạn của tài khoản quảng cáo đối với việc thêm tài khoản quảng cáo mới vào doanh nghiệp. Hiện không có tùy chọn nào để yêu cầu thêm tài khoản quảng cáo. Giới hạn tài khoản quảng cáo tăng dựa trên chi tiêu quảng cáo của bạn. Tìm hiểu cách xem giới hạn tài khoản quảng cáo của bạn trong Trình quản lý kinh doanh.

  • Tài khoản quảng cáo đó là tài khoản trả trước. Bạn chỉ có thể thêm tài khoản quảng cáo trả trước vào Trình quản lý kinh doanh nếu tài khoản đó đến từ một số vị trí nhất định.


Chi tiết cách thêm Tài khoản quảng cáo vào businesss manager

Các bước thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh:

1. Đi đến Cài đặt cho doanh nghiệp.


 
2. Nhấp vào Tài khoản và nhấp vào Tài khoản quảng cáo


3. Nhấp vào + Thêm.

 

4. Chọn một trong 3 tùy chọn: Thêm tài khoản quảng cáoYêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản quảng cáo hoặc Tạo tài khoản quảng cáo mới.

5. Nếu bạn chọn yêu cầu quyền truy cập hoặc thêm tài khoản quảng cáo, hãy nhập ID tài khoản quảng cáo.

(Tìm hiểu vị trí tìm ID tài khoản: https://brandee.edu.vn/lam-cach-nao-de-tim-so-id-cho-tai-khoan-quang-cao-va-quang-cao-tren-facebook-cua-toi)

6. Làm theo lời nhắc để chọn người và cấp độ truy cập.

Lưu ý: Việc hủy kích hoạt tài khoản quảng cáo sẽ không xóa tài khoản quảng cáo khỏi doanh nghiệp của bạn. Tài khoản quảng cáo đã vô hiệu hóa vẫn được tính vào giới hạn tài khoản quảng cáo của bạn. Nguồn (Facebook)Thêm tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý kinh doanh.

Được tài trợ

khoá học digital marketing chất lượng cao

 

Thêm vào tk quảng cáo cá nhân

1. Đi tới phần Cài đặt của Trình quản lý quảng cáo. Bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu.

 

 

2. Trong phần Vai trò trên tài khoản quảng cáo, hãy chọn Thêm người.


3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn cấp quyền truy cập.

4. Sử dụng menu thả xuống để chọn vai trò của họ rồi nhấp vào Xác nhận.

Ngay lập tức, người bạn thêm sẽ có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của bạn theo vai trò bạn chọn cho họ. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi quyền của họ hoặc xóa một người khỏi tài khoản quảng cáo của mình bằng cách nhấp vào X ở cạnh tên họ.

Được tài trợ

khoá học digital marketing chất lượng cao


Kết luận:

Siêng tin rằng việc quản lý tài khoản quảng cáo trong trình quản lý doanh nghiệp cần phải làm thật chặc chẽ vì chỉ cần một tài khoản trong BM vi phạm chính sách nặng dành cho nhà quảng cáo của Facebook thì cả trình quản lý doanh nghiệp có thể sẽ bay màu 😢. Nên dù thế nào thì cần phải có plan B hoặc backup bằng một tài khoản quảng cáo khác để doanh nghiệp của bạn không bị mong manh dễ vỡ chỉ vì một hành động khóa tài khoản của Facebook 😆.

Bonus thêm cho anh em cần tìm hiểu cách quảng cáo Facebook hiệu quả 😊
Nếu đọc xong mà thấy hữu ích thì kết nối với Siêng trên Facebook cá nhân 😊  hoặc ủng hộ team mình bằng việc kết nối fanpage Brandee (tại đây).

Ý KIẾN THÀNH VIÊN
    Chưa có bình luận